Yükleniyor
image

İdare Hukuku Anabilim Dalı
aakyildiz[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1736

Yayın Bilgileri

Kitap Bölümü Bilgileri

1  AİHM'nin Ali Rıza ve Diğerleri KARARININ TFF TAHKİM KURULUNA İLİŞKİN TESPİT EDİLEN SİSTEMSEL SORUNLAR BAKIMINDAN UYGULANMASI, In:Av. Dr. Sait GÜRAN ARMAĞANI, 17-61, 2023

Prof. Dr. Ali Akyıldız
2  Toplumsal Kalkınmada Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü ve Önemi, In:Prof. Dr. Rıza AYHAN'a Armağan, 1949-2015, 2022

Prof. Dr. Ali Akyıldız
DOKTOR HASTA İLİŞKİSİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU
ENERJİ, ÇEVRE VE HUKUK
HEKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ
İDARİ YARGILAMA HUKUKU I
İDARİ YARGILAMA HUKUKU II
İHALE HUKUKU
VAKIF HUKUKU
YEREL YÖNETİMLER HUKUKU