Yükleniyor
image

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
aslihancoban[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1718

1   Brüksel I Tüzüğü (Recast) Işığında Elektronik Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Milletlerarası Yetki Anlaşmaları, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(2), 2019

Araş.Gör. Aslıhan Çoban

Kitap Bölümü Bilgileri

1  Reklam Yapım Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk, In:Prof. Dr. Rıza Ayhan'a Armağan, 1763-1788, 2022

Araş.Gör. Aslıhan Çoban
1 Ludwig Maximilian University of Munich
Doktora Öncesi
2 European Humanities University- International Private Law and European Law
Doktora Öncesi