Yükleniyor
image

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı
aydingun[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1680

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  Ukrayna'da Rusça Algısı, 10th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, 20.11.2020

Prof. Dr. İsmail Aydıngün
2  Ukrayna'da Ulusal Kimlik İnşa Aracı Olarak Holodomor, 6th Eurasian Conference on Language and Social Sciences,, 30.04.2019

Prof. Dr. İsmail Aydıngün
3  Ukrayna'daki Ahıska Türkleri ve Türkiye'ye İskânlı Göçleri, Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11.05.2017

Prof. Dr. İsmail Aydıngün
4  Kırım'ın İlhakı ve `Türk Dünyası': Reel Politik Açıdan Gerçek Bir `Türk Dünyası' Mümkün Mü?, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III, Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler, 26.04.2017

Prof. Dr. İsmail Aydıngün
5  Tarihî İpek Yolu ve Yeni İpek Yolu Projesi Güzergâhındaki Orta Asya'da SSCB Sonrası Ulus ve Devlet İnşa Süreci, IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, 21.04.2016

Prof. Dr. İsmail Aydıngün
6  Rusya'nın Yeni Hegemonya Kurma Arayışlarının Avrasya Birliği Sürecine Yansımaları: 'Gerçek' Bir Entegrasyon Mümkün Mü?, III. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, 15.11.2014

Prof. Dr. İsmail Aydıngün
7  Sürgün Döneminde ve Sürgün Sonrasında Kırım Tatarlarında Kimlik Koruma Mekanizmaları, II. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 22.05.2008

Prof. Dr. İsmail Aydıngün
8  Return to the Homeland and Cultural Revival: The Case of the Crimean Tatars, Central Eurasian Studies Fourth Annual Conference, 02.10.2003

Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün, Prof. Dr. İsmail Aydıngün
9  Ana Vatana Dönüş ve Kültürel Canlanma: Kırım Tatarları Örneği, Türk(iye) Kültürleri, 03.09.2003

Prof. Dr. İsmail Aydıngün, Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün
10  Forced Migration of Ethnic Turks from Bulgaria to Turkey and its Consequences: The Case of Bursa, Middle East Studies Association Annual Meeting, 16.11.2000

Prof. Dr. İsmail Aydıngün
11  The Ideological Roots of Turkish Nationalist Literature, Literature and Nationalism in the Middle East and North Africa, 10.07.2000

Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün, Prof. Dr. İsmail Aydıngün

Editör Bilgileri

1  Ukrayna, İlk Baskı, Atatürk Araştırma Merkezi, 2024

Prof. Dr. İsmail Aydıngün, Valeriy Morkva

Kitap Bölümü Bilgileri

2  Kırım Tatarları Sürgün ve Soykırımını Anma Günü (18 Mayıs 1944), In:Türklerin ve Akraba Toplulukların Acı Yıl Dönümleri-19. Yüzyıldan Günümüze Sürgünler, Katliamlar, Etnik Temizlik Politikaları ve Soykırımlar, 411-429,

Prof. Dr. İsmail Aydıngün
aaa
1 Society, State and Politics in Post-Soviet Ukraine: Changing Dynamics and Transforming Identities, Ar-Ge, Yönetici, 20.12.2018

Prof. Dr. İsmail Aydıngün
Seçim İttifaklarının Seçmen Davranışlarına Etkileri: Samsun İli Atakum ve İlkadım İlçeleri Örnekleri
Doktora
2024
Demokratik Gerileme (democratic backsliding) Sürecinin Kuramsal ve Olgusal İncelenmesi: Türkiye ve Polonya Örnekleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz
Doktora
2024
BÖLGE ÇALIŞMALARI
MİLLİYETÇİLİK VE DEVLET
MİLLİYETÇİLİK VE ETNİSİTE
SİYASAL İDEOLOJİLER
SİYASET SOSYOLOJİSİ
TOPLUMSAL HAREKETLER
TÜRKİYE SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ
TÜRKİYE'DE SİYASİ DÜŞÜNCE
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI