Yükleniyor
image

İngilizce İşletme Programı
aysegulak[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2179

 • Doktora, (2009), Ankara Ünıversıtesı, İşletme

 • Lisans, (2001), Hacettepe Üniversitesi, İktisat

 • • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1   2001 Krizinin Dolarizasyon Boyutunda VAR Analiziyle Değerlendirilmesi, maliye ve finans yazıları, 0(116), 2021

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  2   Natural resource abundance and financial development: A case study of emerging seven (E-7) economies, RESOURCES POLICY, 67(0), 2020

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  3   Globalization and carbon emissions: Is there any role of agriculture value-added, financial development, and natural resource rent in the aftermath of COP21?, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 268(0), 2020

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  4   Yabancı Para Cinsinden Borcu Olanların Bağımsız Dış Denetim ve Bildirim Zorunluluğunun Nedeni Olarak Kredi Dolarizasyonunun Boyutları, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(1), 2019

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  5   An Aproximation of Trade Show Exhibitors' Behavioral Intensions in Fuzzy Environment, international journal of health tourism and management, 4(0), 2019

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  6   Factors Determining Trade Show Exhibitors' Satisfaction and Behavioral Intentions, international journal of health tourism and management, 2(3), 2017

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  7   İMKB'de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, dokuz eylül iktisadi idari bilimler fakültesi dergisi, 24(2), 2009

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  8   Halka Arzlarda Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemlerin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 8(2), 2006

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  9   1997-2004 Yılları Arasında Gerçekleşen İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlandırma Olgusu ve Sektörel Analizi, muhasebe ve bilim dünyası dergisi, 7(4), 2005

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  1  Sürdürülebilir Kalkınma İçin Döngüsel Ekonomiye Ne Kadar Yakınız?, 1. Bilsel International Gordion Science Researches Congress, 29.09.2023

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  2  The Contributions That Green Transformation Can Provide to Women's Employment, 2nd International Çankaya Scientific Studies Congress, 28.09.2023

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  3  Are Interest Rate and Inflation Primary Importance in the Foreign Currency Substitution Process?, International Conference on Social Sciences and Economics, 20.12.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  4  Katma Değerli Üretim ve İhracat Politikaları Çerçevesinde Orta Gelir Tuzağından Çıkış Tartışmaları, 3rd International Economics Research and Financial Markets Congress, 07.11.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  5  Türkiye Örneğinde Dolarizasyon Sürecinin Geri Döndürülebilirliği Üzerine Bir Tartışma, V. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences (ICOAEF'19), 09.04.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  6  Kredi Dolarizasyonunun Boyutları ve Oluşturduğu Riskler, International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), 01.12.2018

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  7  İnovatif Yatırımların Ekonomik Kalkınmadaki Rolü, 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS), 05.10.2018

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  8  Book Bouilding vs. Fixed Price Offer: Evidence From The Istanbul Stock Exchange, Emerging Markets: Finance and Economics Conference (EMFE), 06.09.2006

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak

  Kitap Bölümü Bilgileri

  1  Dijitalleşme ve Dijital Dönüşümün Ekonomik Kalkınmaya Katkısının Nedensellik Analizi ile İncelenmesi, In:Dünden Bugüne İktisadi ve Finansal Konular Üzerine Tartışmalar, 265-277, 2022

  Ziya Göksel Şengör, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  2  A Minimum Variance Portfolio Approach to 2001 Financial Crisis, In:Economic Social and Business Issues: Evidence From Developing World, 151-162, 2021

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  3  Pandemi Sürecinde Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisinde Nedenselliğin Yönü, In:Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye, 127-138, 2021

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  4  Bir Sıcak Piyasa Örneği Olarak 2001 Krizi Öncesi Dönemde İlk Halka Arzların Analizi, In:İşletme Bilimi Özgün Çalışmaları, 218-230, 2021

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  5  Sustainability, Circular Economy and Economic Growth: The New Challange, In:Contemporary Issues in Economics, Public and Business Research, 113-123, 2021

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak
  FİNANSAL EKONOMİ
  FİNANSAL PAZARLAR
  FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
  İŞLETME FİNANSI
  PARA VE FİNANSAL KURUMLAR
  ULUSLARARASI FİNANS
  VADELİ İŞLEM PİYASALARI
  YATIRIM ANALİZİ
  YATIRIM YÖNETİMİ