Yükleniyor
image

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı
bkabalay[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2114

 • Yüksek Lisans, (2017), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • Lisans, (2015), Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • H-İndeks 1
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  Politicization of the Indebtedness: Concepts, Theory, Method, Johns Hopkins University Department of Political Science Graduate Student Colloquium, 10.03.2023

  Araş.Gör. Berkay Kabalay
  2  Immature Death in Contemporary Times: Neoliberalism and the Surplus Population, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doktorant Öğrenci Kolokyumu, 18.06.2022

  Araş.Gör. Berkay Kabalay, Yunus Yücel
  3  The Violent Character of Indebtedness: The Case of Turkey, 12th Annual Critical Finance Studies Conference, 27.08.2020

  Araş.Gör. Berkay Kabalay, Yunus Yücel
  4  Policing Through Subjection and Subjectivation in Contemporary Politics, Riot, Rebellion, Resistance, Repression: Representations of and Responses to Protest, Policing, and Power Since 1900, 08.04.2020

  Araş.Gör. Berkay Kabalay
  5  Neoliberal Özneleşmenin Yeniden Üretimi: 2000'ler Türkiye'sinde Polis Reformu, TSBD 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 26.11.2019

  Araş.Gör. Berkay Kabalay
  6  Three Events of Capial-as-Debt, Innovation, Economic Complexity and Economic Geography, 27.08.2018

  Araş.Gör. Berkay Kabalay
  7  Truth and Politics: Beyond the Sign-Model, IAPSS Autumn Convention, 13.09.2017

  Araş.Gör. Berkay Kabalay

  Kitap Bölümü Bilgileri

  1  Yeni Toplumsal Hareketler Literatürüne Eleştirel Bir Bakış: Moleküler Devrim ve Gençliğin Konumu, In:Gençliğin Dönüşümü: Politika ve Mücadele, 31-49, 2020

  Araş.Gör. Berkay Kabalay, Dr. Öğr. Üyesi Emre Özcan
  aaa
  1 The Production And Consumption Of Indebted Subjectivity, Eğitim, Yürütücü, 31.07.2023

  Prof. Dr. Samuel Chambers, Araş.Gör. Berkay Kabalay
  2 The Production and Consumption of Indebted Subjectivity, Eğitim, Araştırmacı, 02.02.2023

  Ömür Birler, Araş.Gör. Berkay Kabalay
  1 Johns Hopkins University/Political Science
  Doktora Öncesi
  COMPUTER LITERACY