Yükleniyor
image

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı
bulunc[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1677

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1   Kıbrıs Uyuşmazlığında ve Türkiye-Yuıanistan İlişkilerinde Yeni Bir Boyut:Doğu Akdeniz Sorunu, Aventem, 0(15), 2018

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
2   Kıbrıs Uyuşmazlığını Hazırlayan Siyasi Gelişmeler ve KKTC İlanının Siyasal Dayanakları, Yeni Türkiye Dergisi, 0(54), 2013

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
3   Kıbrıs Görüşmelerinde "Yeni Süreç" ve Uzlaşma Arayışları, ANNALES DE PALEONTOLOGIE, 1(97), 2009

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
4   AB Sürecinde Değiştirilen Ulusal Kıbrıs Politikası ve Sonuçları, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(0), 2006

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
5   Kıbrıs Uyuşmazlığının Kökleri ve Uyuşmazlığın Çözüm Yolu, Avrasya Dosyası, 10(3), 2004

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
6   KKTC Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç İle Söyleşi, ANNALES DE PALEONTOLOGIE, 2(20), 2002

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
1  Kıbrıs Uyuşmazlığının Tarihsel Boyutu Kapsamında Siyasi ve Hukuki Temelleri, Uluslararası Kıbrıs Meselesi Sempozyumu, 16.12.2014

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
2  Güvenlik Boyutu, Kıbrıs'ın Avrupa Birliğine Üyeliği Türkiye-AB İlişkilerini Nasıl Etkiler? I. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 18.03.2004

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
3  Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye - KKTC, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye - KKTC, 14.03.2002

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç

Yazarlık Bilgileri

1  Jeopolitik, Jeoekonomik ve Jeostratejik Açıdan Doğu Akdeniz'de Neler Oluyor?, İlk Baskı, Ravza Yayınları ve Matbaacılık, 2022

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
2  Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Kıbrıs, İlk Baskı, Net Kitaplık Yayıncılık, 2021

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
3  Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Davamız, İlk Baskı, Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı, 2018

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
4  Son Gelişmeler Işığında Türkiye'nin AB İle Müzakere Süreci, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2006

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
5  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Uygulanan Toprak ve Mülkiyet Politikalarının Değerlendirilmesi, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2006

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
6  Kıbrıs'ın Yarını, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2005

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
7  Yakın tarihimizde Türkler'e karşı işlenen KATLİAM VE SÜRGÜNLER, İlk Baskı, Ekip Grafik, 2005

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
8  Ege'de Son Gelişmeler, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi , 2005

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
9  Türk Dış Politikası Sempozyumu, İlk Baskı, Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi Yayınları, 2005

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
10  "Kıbrıs Müzakerelerinin Değerlendirilmesi", İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2004

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
11  "Kıbrıs Müzakerelerinin Değerlendirilmesi", İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2004

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
12  Uluslararası Kıbrıs Konferansı, İlk Baskı, Yorum Matbaacılık, 2003

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
13  21. Yüzyıla Girerken Kıbrıs, İlk Baskı, ---, 2001

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
14  Kıbrıs Türk Hukuk Dosyası, İlk Baskı, Kıbrıs Türk Kalkınma Platformu Derneği, 1999

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç

Editör Bilgileri

15  Kıbrıs'ta Erenköy Savaşı, İlk Baskı, Motif Matbaacılık Ltd. Şti., 2017

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
16  Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı ve Rauf. R. Denktaş, İlk Baskı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkez Yayını, 2016

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
17  Altın Çiviler, İlk Baskı, Güney Repro Matbaacılık, 2012

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
18  Hukuk Devleti Gerçeği, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2009

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
19  Kıbrıs Görüşme Süreci, Tehditler ve KKTC Seçimleri, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2009

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
20  Ortadoğu'daki Strateji Çatışmaları ve Ardındaki Gerçekler, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2009

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
21  Yeni Vakıflar Yasasının Değerlendirilmesi, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2008

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
22  Balkanlardaki Son Gelişmelerin Bölge İstikrarına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Etkileri, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2008

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
23  Doğu Akdeniz Sorunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Etkileri, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2008

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
24  Medyanın Türkiye'deki Rolü ve Etkisi, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2008

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
25  Doğu Akdeniz Kıta Sahanlığı ve Türkiye'nin Stratejisi, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2007

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
26  1915 Olaylarının Ardındaki Gerçekler ve Bugüne Yansımaları, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2007

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
27  Özelleştirme, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2007

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
28  Cumhuriyet'e Yönelik Tehditler, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2007

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
29  21 Ekim Referandumu'nun Siyasi ve Hukuki Etkileri, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2007

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
30  Anayasa, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2007

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
31  Ortadoğu'nun Bugünü ve Yarını, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2006

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
32  Osmanlı'dan Lozan'a Batı'nın Paylaşım Projeleri, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi , 2006

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç

Kitap Bölümü Bilgileri

33  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin Doğuşunun Temellerini Atan Gelişmeler, In:Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Araştırmaları, 108-175, 2023

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
34  Milli Egemenlik Bağımsızlık ve Self-Determinasyon Hakkı, In:Milli Egemenlik ve Türkiye, 361-400, 2023

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
35  Kıbrıs Türklüğünün Mücadeleleri, In:Türk Dünyasının Kanayan Yaraları, 137-232, 2022

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
36  Kıbrıs Vakıflarının Türk Halkının Milli Mücadelesinde Siyasal, Ekonomik, Sosyal Gelişmesindeki Önemi ve Yeri, In:Kıbrıs ve Diplomasi Bir Büyükelçinin Gözünden (1987-1991), 210-229, 2022

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
37  Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları, In:Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları, 76-84, 2011

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
38  KIBRIS SORUNU, In:TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Türk Dış Politikası Sempozyumu Tutanak ve Bildirileri, 197-214, 2010

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
39  KKTC'nin İlanı, In:Türk Dış Politikası 1919-2008, 865-873, 2008

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
40  KKTC'Yİ TASFİYE VE TÜRKİYE'Yİ KIBRIS'TAN ÇIKARMA PLANI, In:Avrupa Birliği Dersleri Ekonomi-Politika-Teknoloji, 311-341, 2006

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
41  Lozan Barış Antlaşması ve Zürih-Londra Antlaşmaları, In:Sivas Kongreleri IV. Uluslararası Sempozyumu, 267-282, 2005

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
42  Bir Gelişme Stratejisi Olarak TC-KKTC Ekonomik Entegrasyonu, In:Kıbrıs Türk Kalkınma Dosyası 1997, 170-179, 1997

Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
aaa
1 Kıbrıs ta 1878 Sonrası Yaşanan Göç Hareketlerinin Kıbrıs Türk Toplumunun Sosyolojik Yapısı Üzerine Etkileri ve Türkiye ye Sosyo-Politik Yansımaları, Danışmanlık, Danışman, 26.07.2023

Prof. Dr. İbrahim Mazman, Öğr.Gör. Dr. Ahmet Zeki Bulunç
AVRUPA BİRLİĞİ
BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
DİPLOMATİK YAZIŞMA
İNSAN HAKLARI
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE KIBRIS