Yükleniyor
image

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
eaykanat[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2239

 • Doktora, (2023), Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

 • Yüksek Lisans, (2018), Başkent Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği

 • Lisans, (2008), Bilkent Üniversitesi, Tiyatro (Oyunculuk)

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  Forum Tiyatro'nun Değişim Çağrısı: Kibritçi Kız Masalı, 31. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 25.10.2023

  Öğr.Gör. Elif Özcan
  2  Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin 5-I Seçmeli Güzel Sanatlar Derslerine Yönelik Görüş ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi, 4. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, 08.12.2022

  Öğr.Gör. Elif Özcan
  3  Yaratıcı Drama Yöntemiyle Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Z Kuşağı İle İletişim Ve Uyum Farkındalığı Çalışmaları, 30. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, 24.10.2019

  Öğr.Gör. Elif Özcan
  4  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat Eğitmine Yönelik Tutumlarını Belirlemek Üzere Ölçek Geliştirme Çalışması, 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019), 02.10.2019

  Öğr.Gör. Elif Özcan
  5  Kadınlara Yaratıcı Drama Yöntemi İle Sanatokuryazarlığı Farkındalığı Kazandırılması, 28. Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 23.11.2017

  Öğr.Gör. Elif Özcan

  Editör Bilgileri

  1  26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi (09-11 Mart 2016 İstanbul) Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet, İlk Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, 2021

  Öğr.Gör. Elif Özcan, Ömer Adıgüzel

  Kitap Bölümü Bilgileri

  2  Müzik ve Posthüman, In:Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm, 317-338, 2022

  Öğr.Gör. Elif Özcan, Yunus Yapalı
  3  Çevrim İçi Uzaktan Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinlikleri, In:Okul Öncesi Dönemde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim, 295-235, 2021

  Öğr.Gör. Elif Özcan, İhsan Metinnam
  4  Müzik-Dans ve Bilişsel Gelişim, In:Bilişsel Gelişim, 195-238, 2021

  Öğr.Gör. Elif Özcan
  5  Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi, In:Erken Çocukluk Döneminde Çocuk (LÇA) Eğitim, 133-178, 2020

  Öğr.Gör. Elif Özcan
  ÇOCUK RESİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  DRAMA
  EĞİTİMDE DRAMA
  EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER
  ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA
  ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
  ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ
  ERKEN ÇOCUKLUKTA RİTİM, DANS VE ORFF EĞİTİMİ
  ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ
  GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
  İLKOKULDA DRAMA
  İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
  MÜZE EĞİTİMİ
  MÜZİK ÖĞRETİMİ
  MÜZİKLİ OYUN VE DANS
  TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
  Sanat Terapisi Eğitimi
  Sertifika
  2021
  Yaratıcı Drama Eğitmeni
  Sertifika
  2017
  Çağdaş Drama Derneği
  Üyelik
  SEDER (Sanat Eğitimcileri Derneği)
  Üyelik
  ORFFDER
  Üyelik