Yükleniyor
image

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı
edamar[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1684

 • Doktora, (2012), Unıversıty Of Essex, Siyaset Teorisi

 • Yüksek Lisans, (2006), Unıversıty Of Essex, Siyaset Teorisi

 • Lisans, (2005), İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • H-İndeks 1
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1   Taciz, korku, umut, yılgınlık: Kendi kendisini yok eden bir siyasal söylem olarak kent laikliği, toplum ve bilim, 167(0), 2024

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damar
  2  Imagining Crises of Neoliberalism: Covid-19 Pandemic and (Im)Possibilities of Change in Turkey?s Labour Regime, Critical Sociology, 49(7), 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damar
  3  Radicalisation of politics and production of new alternatives: rethinking the secular/Islamic divide after the Gezi Park protests in Turkey, Journal of Contemporary European Studies, 2(24), 2016

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damar
  4   Complexities of the Secular/Islamic Divide and Multiple Secularismsin Turkey: The Anti-Capitalist Muslims in the `Gezi Park? Protests, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, 1(6), 2014

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damar
  1  Affect, Emotions, and Politics: The Making of Secular Identification Modes in Turkey (1990-2010), BUSOC 2023: International Congress of Sociology, 26.10.2023

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damar
  2  Imagining Uncertainties of Neoliberalism: Covid-19 Pandemic and (Im)Possibilities of Change in Turkey?s Labour Regime, MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL STUDIES ON BLUE & GREY COLLAR WORKERS INTERNATIONAL CONGRESS, 10.09.2022

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damar
  3  Can Democratic Subjectivity Be a Way Out of Recent Crisis of Democracy? The Case of Turkey, 10th International Conference on Political Science and International Relations, UBT College, Pristine, Kosovo, 29.10.2021

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damar
  4  Radicalisation of Politics and Production of New Alternatives Rethinking the Secular Islamic Divide after the Gezi Park Protests in Turkey, 64th Annual Conference of Political Studies Association (PSA), 14.04.2014

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damar

  Kitap Bölümü Bilgileri

  1  Democracy, Islam, and Secularism in Turkish Politics: Kemalist State and Politics of Public Life in the Light of the 28 February (1997) ?Post-Modern? Coup, In:Dilemmas of Democracy in the Middle East: Cases from Israel, Jordan and Turkey, 161-180,

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damar, Nazım Can Çiçektakan
  2  Agonistik Demokrasi: Popülizm Çağında Demokrasiyi Yeniden Düşünmek, In:Demokrasi: Kavram, Kurum, Süreç, 101-119, 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damar
  3  Halka Rağmen Millet: Kemalist ve İslamcı Uluslaşmanın Gölgesinde Cumhuriyet, In:Cumhuriyetçilik ve Cumhuriyetler: Düşünceyi Derinleştirmek Pratiği Sorgulamak, 437-450, 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damar, Prof. Dr. Menderes Çınar
  Küresel Adaletsizlikler ve Toplum Sözleşmesi: Beş Adalet İlkesi İle Birleşmiş Milletler Analizi
  Doktora
  2023
  Türkiye'de prekaryanın yükselişi: Ev hizmetlerinde çalışan kadın göçmenler
  Yüksek Lisans
  2022
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA I
  KARŞILAŞTIRMALI TOPLUM VE KÜLTÜR İNCELEMELERİ
  SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I
  SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II
  SİYASET TEORİSİ
  SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  TOPLUMSAL HAREKETLER
  TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ I
  TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ II
  TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI