Yükleniyor
image

İşletme Programı
esarman[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1697

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1   Kazanç Yönetiminde Kullanılan Karma Modeller ve Altman Z Modeli Arasındaki İlişkiler: Amerikan Şirketleri Üzerine Bir Analiz, İŞLETME AKADEMİSİ DERGİSİ, 5(1), 2024

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
2   IAS 29 Financial Reporting Standard in High Inflation Economies: A Hypothetical Study, JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS ISSUES, 4(1), 2024

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
3   HOW DOES THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT REFLECT ON FINANCIAL STATEMENTS?, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS ENGINEERING AND NATURAL SCIENCIES, 4(0), 2023

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
4  IFRS VE IPSAS KAVRAMSAL ÇERÇEVELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, muhasebe ve denetime bakış, 22(68), 2023

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut, Öğr.Gör. Dr. Özgecan Özer
5  TOPTAN VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, Turkish Business Journal, 3(6), 2022

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut, Ulviye Aktulum
6  Kripto Varlıkların Denetimi: Blok Zincir Teknolojisinin Bağımsız Denetim Sürecine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 25(0), 2022

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut, Öğr.Gör. Dr. Özgecan Özer
7  Kazanç Yönetimi Uygulamalarının Belirlenmesinde Tahakkuk Esaslı Modellerin Sektörlere Göre İncelemesi, işletme araştırmaları dergisi, 14(1), 2022

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut, Öğr.Gör. Dr. Özgecan Özer
8  Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları (IPSAS): Genel Bakış ve IFRS?lerden Farklılığı, muhasebe ve finansman dergisi, 0(0), 2019

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut, Doç. Dr. Can Öztürk
9   ÖRGÜT ÜST KADEMİSİNDEKİ KARA ÜÇLEMENİN STRATEJİK MUHASEBEFİNANSMAN KARARLARI VE SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(0), 2018

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
10   YATIRIM FONLARININ MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN DENETÇİ GÖRÜŞLERİ İLE DENETÇİ ROTASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ, muhasebe bilim dünyası dergisi, 19(3), 2017

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
1  KRİPTO VARLIKLARIN DENETİMİ: BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ, 40. TÜRKİYE MUHUSABE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 18.05.2022

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
2  KRİPTO VARLIKLARLA KARA PARA AKLAMA, VII. GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI, 25.02.2022

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
3  Cinsiyetin İşletmenin Muhasebe-Finansman Fonksiyonu Üzerindeki Etkileri: Denetim Komitesindeki Kadın Üye, MODAV 17. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 22.10.2020

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
4  Entegre Raporlama, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri Işığında Muhasebe-Finansman Alanında Kadın Çalışmaları, ICAR (International Congress of Academic Research, 17.02.2020

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
5  Örgüt Üst Kademesindeki Kara Üçlemenin Stratejik Muhasebe Finansman Kararları ve Sonuçları Üzerindeki Etkileri, Conference: 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı, MODAV ICA 2018, 13.09.2018

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut

Kitap Bölümü Bilgileri

1  BAŞARININ MUHASEBESİ: FUTBOL KULÜPLERİNİN FİNANSAL YÖNÜ, In:Muhasebe ve Finans Araştırmaları, 299-322, 2023

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
2  Accounting Conservatism in Aviation Industry , In:İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Analiz ve Yorumlar , 191-204, 2023

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
3  İklim Değişikliğinin Etkilerine Yönelik Finansal Tablolarda Yapılacak Açıklamalar, In:Muhasebe ve Finans Alanında Güncel konular, 179-220, 2022

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut
4  Covid 19 Sürecinin Gıda, İçecek ve Tütün Sektöründeki İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, In:Covid 19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 645-680, 2021

Öğr.Gör. Dr. İklim Elif Umut, Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Çetinkaya, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kılıç, Araş.Gör. Türker Açıkgöz
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
İLERİ FİNANSAL MUHASEBE
MALİYET MUHASEBESİ
MUHASEBE İLKELERİ I
MUHASEBE İLKELERİ II
YÖNETİM MUHASEBESİ