Yükleniyor
image

Müzik Bölümü
eyalinkilic[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 3023

 • Yüksek Lisans, (2019), Başkent Üniversitesi, Müzik Bilimleri

 • Lisans, (2016), Başkent Üniversitesi, Müzik Teorisi

 • • Müzikoloji • Müzik Teorileri
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  Bizans Müzik Teorisyeni Manuel Bryennios, Konservatoryum, 10(2), 2023

  Araş.Gör. Erdinç Yalınkılıç, Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Prof. Dr. Cenk Güray
  2   Modern Müzikolojinin Doğuşu: Guıdo Adlerin Müzikolojinin Kapsamı, Yöntemi ve Amacı (1885) Başlıklı Makalesinin Çevirisi ve Tarihi-Analitik Açıklaması, Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi, 8(15), 2022

  Araş.Gör. Erdinç Yalınkılıç
  3  TÜRK MÜZİK YAŞAMINDA KEMAL İLERİCİ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 6(0), 2020

  Araş.Gör. Erdinç Yalınkılıç, Prof. Melik Ertuğrul Bayraktarkatal
  1  Ortaçağ Müziğini Yorumlamada Karşılaşılan Problemler Bağlamında Doğu Roma/Bizans Müziği Örneği, 13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu - Müzik Performansının Kuramsal Art Alanı, 11.06.2023

  Araş.Gör. Erdinç Yalınkılıç
  2  Doğu Müziği Bağlamında Bizans Kilise Müziği ve Antik Yunan Müziği İle Teorik Bağları, 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu - Müzik ve İklim, 09.06.2022

  Araş.Gör. Erdinç Yalınkılıç, Prof. Dr. Cenk Güray
  aaa
  1 Ankara Genelinde Entegre Kırsal Kalkınma Projesinin Uygulanması İçin Tarımsal Doğal Kaynakların, Somut ve Somut Olmayan Kırsal Miras Değerlerinin Belgelendirilmesine Yönelik Araştırma, Ar-Ge, Araştırmacı, 30.03.2023

  Prof. Dr. Cenk Güray, Araş.Gör. Erdinç Yalınkılıç, Prof. Melik Ertuğrul Bayraktarkatal
  10. Yıl Marşı - Cumhuriyetin Yüzleri
  Diğer
  TRT Ankara Radyosu - TRT Radyo 1
  Ritüel ve Rutinlerden Rota ve Ritimlere
  Diğer
  Ayazini, İhsaniye/Afyonkarahisar
  Hüseyin Sermet - Cumhuriyetin Yüzleri
  Diğer
  TRT Ankara Radyosu - TRT Radyo 1
  Müze-Arkeoloji-Sanat Dinletisi
  Diğer
  ODTU Arkeoloji Müzesi
  Doğu Müziği Bağlamında Bizans Kilise Müziği. Müze-Arkeoloji-Sanat, Anadolu Müzik Kültürüne Antik Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Üzerinden Bir Bakış
  Seminer
  ODTU Arkeoloji Müzesi
  Kemal İlerici - Cumhuriyetin Yüzleri
  Diğer
  TRT Ankara Radyosu - TRT Radyo 1
  Anadolu'nun Antik Çağı ve Sonrası: Antik Yunan ve Bizans Müziğinden Öğrendiklerimiz
  Çalıştay
  Anadolu Müzik Kültürleri Derneği - Ankara
  Ortaçağ Bizans Kültüründe Çalgılar: Tarihsel Süreç İçinde Anadolu Çalgıları
  Çalıştay
  Anadolu Müzik Kültürleri Derneği - Ankara
  Anadolu'da Ortaçağlar, Bizans Kilise Müziği ve Antik Yunan Müziği ile Teorik Bağları
  Çalıştay
  Anadolu Müzik Kültürleri Derneği - Ankara
  Teos Antik Kent Konseri
  Diğer
  Teos Antik Kenti Seferihisar/İzmir