Yükleniyor
image

İktisat Programı
hibrahimkocak[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2140

1  Dolarizasyona Kurumsal Bir Bakış: Bir Panel Veri Çalışması , EconTR2023 IV. International Conference on Economics, 07.09.2023

Araş.Gör. Halil İbrahim Koçak, Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur
2  Üst-Orta Gelirli Ülkelerde Finansal Katılımın Belirleyicileri: Eğitim ve Kurumsal Kalite Perspektifi, EconTR2023 IV. International Conference on Economics, 07.09.2023

Araş.Gör. Halil İbrahim Koçak, Araş.Gör. Ebru Burcu Yardımcı Bozdoğan
BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI