Yükleniyor
image

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı
nsozcan[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1705

 • Doktora, (2012), Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

 • Yüksek Lisans, (2005), Unıversıteıt Leıden, Siyaset Bilimi

 • Lisans, (2004), Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler

 • • Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1   Türkiye'deki Göç Araştırmalarında Göçmen Kadın Öznelliği Tartışmaları, Fe Dergi, 14(2), 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan, Funda Gençoğlu
  2  Ürdün'deki Filistinliler: Göçler, Statüler ve Haklar, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 9(2), 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan, Kıvanç Özcan
  3  Welcoming immigrants in Istanbul: Gendering faith-based and professionalised hospitality, JOURNAL OF SOCIOLOGY, 57(3), 2021

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan, Fataneh Farahani
  4   GÖÇMEN ODAKLI SİVİL TOPLUM OLUŞUMLARI: DEĞİŞEN EYLEMLER VE SİYASETLER, Alternatif Politika, 12(1), 2020

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  5  The problem of representation: civil society organizations from Turkey in the GFMD process, Globalizations, 15(6), 2018

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan, Cavidan Soykan
  6   Rethinking Migration in the Context of Precarity: The Case of Turkey, Critical Sociology, 42(8), 2016

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  7   Düzensiz Göç Üzerine bir İnceleme Küresel Dinamikler Ulus Devletler Göçmenler, İdealKent, 1(15), 2015

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  8  Grasping the Social through Movies, Teaching in Higher Education, 16(1), 2011

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan, Pelin Ayan, Nilgün Fehim Kennedy
  9  Europeanization and Turkey: studying irregular migration policy, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 13(2), 2011

  Prof. Dr. Saime Özçürümez, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  1  Labour Organisations Supporting Migrant Workers in Turkey, Management and Organizational Studies on Blue amp;amp; Grey Collar Workers, 10.09.2022

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  2  Türkiye'nin"diğer"göçmenleri:Sığınma başvuru süreçleri ve yaşam koşulları, 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 28.11.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  3  Civil society and pro-migrant activism in Turkey, Hospitality, Hostility and Everything in between in an Era of Forced Displacement, 25.04.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  4  Politics of pro-Migrant Civil Society in Turkey on the `Refugee Crisis?, 19th Nordic Migration Research Conference 2018: New (Im)mobilities: Migration and Race in the Era of Authoritarianism, 15.08.2018

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  5  A discussion on the nature of citizenship: The Case of Palestinians in Jordan., World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), 16.07.2018

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan, Kıvanç Özcan
  6  New forms of precarity in Turkey: The life and work conditions of irregular migrants, BRISMES Conference 2017 Movement and Migration in the Middle East: People and Ideas in Flux, 05.07.2017

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  7  Countering Hegemony through a Park: The Gezi Protests in Turkey, 12th Conference of the European Sociological Association, 25.08.2015

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan, Kıvanç Özcan
  8  Democratic Accountability Mechanisms and Rights of Irregular Immigrants in Greece, Spain and Turkey, 70. Annual Conference of Midwest Political Science Association, 12.04.2012

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  9  Partners in Paradox Irregular Migration and Civil Society Organizations in Greece Spain and Turkey, 18th International Conference of Europeanists, 20.06.2011

  Prof. Dr. Saime Özçürümez, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan

  Kitap Bölümü Bilgileri

  1  Toplumsal Cinsiyet, Kadınlar ve Prekarya: Türkiye'den Örnekler, In:Göçmen ve Mülteci Kadınlar: Türkiye'de Araştırma, Politika ve Uygulamada Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı, 58-73, 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  2  Gender, Women and Precarity: Examples from Turkey, In:Women, Migration and Asylum in Turkey: Developing Gender-Sensitivity in Migration Research, Policy and Practice, 49-67, 2020

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  3  Countering Hegemony through a Park: Gezi Protests in Turkey's Migrant Neighbourhoods, In:Solidarity without Borders: Gramscian Perspectives on Migration and Civil Society Alliances, 40-57, 2016

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan, Kıvanç Özcan
  4  Migration Categories and the Nation-state: Turkey's Syrians, In:New Actors and Issues in the Post-Arab Uprisings Period, 19-36, 2016

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  5  Irregular Labour Migration in Turkey and Responses from Trade Unions and Civil Society Organizations, In:Migration Precarity and Global Governance, 177-196, 2015

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan, Seyhan Erdoğdu
  6  Rights of Irregular Migrants: Governing Irregular Migration in Greece, Spain And Turkey, In:Waves of Diversity: Socio-political Implications of International Migration in Turkey, 225-250, 2015

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan, Prof. Dr. Saime Özçürümez
  aaa
  1 Cartographies of hospitality: The gendered, racialised, and classed politics of hosting in three multicultural capital cities, Ar-Ge, Araştırmacı, 01.01.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  2 Migration and development. What space for civil society in global governance? (MIGLINK), Ar-Ge, Araştırmacı, 01.06.2014

  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şenses Özcan
  Türkiye'de göçmen kadın emeği ile ilgili yazılmış lisansüstü tezler ve prekarya kavramsallaştırması
  Yüksek Lisans
  2023
  Avrupa şüpheciliği ve popülizm ekseninde Brexit tartışmaları
  Yüksek Lisans
  2020
  Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların eğitimi ve Avrupalılaşma
  Yüksek Lisans
  2020
  Avrupa Kimliği İnşa Süreci ve Türkiye-AB İlişkileri
  Yüksek Lisans
  2019
  KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA
  KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA II
  KÜRESEL GÖÇ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I
  SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II