Yükleniyor
image

Yabancı Diller Hazırlık Bölümü
ozgeayvali[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1426

 • Yüksek Lisans, (2021), Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Yönetimi

 • Lisans, (2016), Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

  Yayın Bilgileri

  1   Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmen Liderliği: Fenomenolojik Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 2021

  Öğr.Gör. Özge Ayvalı
  Öğretmen liderliğine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri
  Yüksek Lisans
  2021