Yükleniyor
image

Gastroenteroloji Bilim Dalı
udagli[at]baskent.edu.tr
0(312) 246 66 66

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  Successful Treatment With Direct-Acting Antiviral Agents of Hepatitis C in Patients With End-Stage Renal Disease and Kidney Transplant Recipients., Experimental and Clinical Transplantation, 17(1), 2019

Didem Özer Etik, Doç. Dr. Nuretdin Suna, Serkan Öcal, Prof. Dr. Haldun Selçuk, Prof. Dr. Ülkü Dağlı, Prof. Dr. Turan Çolak, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Prof. Dr. Ahmet Sedat Boyacıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Haberal
1  İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının etyolojisinde çevresel risk faktörlerinin rolü: çok merkezli çalışma, 39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 22.11.2022

Cemile Cansu Alperen, Prof. Dr. Ülkü Dağlı
2  İnflamatuvar bağırsak hastalığında azatioprin ile mukozal iyileşme ve derin remısyon, 34.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 01.12.2017

Prof. Dr. Ülkü Dağlı, Digdem Özer Etik, Doç. Dr. Nuretdin Suna, Serkan Öcal, Prof. Dr. Haldun Selçuk, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Prof. Dr. Ahmet Sedat Boyacıoğlu
1 Turkish Journal of Gastroenterology, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
2 Turkish Journal of Gastroenterology, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
3 Turkish Journal of Gastroenterology, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
4 Turkish Journal of Gastroenterology, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
5 Turkish Journal of Gastroenterology, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
6 Turkish Journal of Gastroenterology, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
7 Turkish Journal of Gastroenterology, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
8 Turkish Journal of Gastroenterology, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
9 Turkish Journal of Gastroenterology, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
10 Turkish Journal of Gastroenterology, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023