Yükleniyor
image

İktisat Programı
zeynepkantur[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1033

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  Wealth Distribution and Monetary Policy, ECONOMIC MODELLING, 125(0), 2023

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur, Ludmila Fadejeva
2  Monetary Policymaking under Climate Uncertainty, Business and Economics Research Journal, 13(4), 2022

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur, Gülserim Özcan
3   Deciphering Consumption Pattern in Turkey: Testing an Euler Equation, JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, 7(1), 2022

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
4  What pandemic inflation tells: Old habits die hard, ECONOMICS LETTERS, 204(0), 2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
5  Card spending dynamics in Turkey during the COVID-19 pandemic, Central Bank Review, 21(0), 2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
6  Model Uncertainty and Financial Frictions: Implications for Optimal Monetary Policy, SINGAPORE ECONOMIC REVIEW, 0(0), 2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
7  A new Keynesian model with unemployment: The effect of on-the-job search, BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH, 73(0), 2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
8  Dissecting Turkish inflation: theory, fact, and illusion, Economic Change and Restructuring, 55(0), 2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
9   Financial Stability under Model Uncertainty, ECONOMICS LETTERS, 0(0), 2018

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
10  Monetary Policy in Turkey after Central Bank Independence, İktisat İşletme ve Finans, 30(0), 2015

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
1  Stranded Capital in a Production Network DSGE Model, The Fourth International Conference on Economics, 07.09.2023

Dr. Patrick Grüning, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
2  The Wealth Channel: Unraveling Monetary Policy Transmission in Aging Societies, 9th International Baskent Congress on Humanities and Social Sciences, 20.05.2023

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
3  The role of Demographics in the Effectiveness of Wealth Tax, 13TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 29.04.2023

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
4  Cascading Stranded Assets in a DSGE Model with Production Networks, ICE-TEA 2022, 01.09.2022

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
5  Physical Asset Stranding and Financial Stability in Turkey, İstanbul Gelişim ÜniversitesiUluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 10.03.2022

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
6  Card Spending Dynamics in Turkey During the COVID-19 Pandemic, EconTR 2021 III.International Conference on Economics, 02.09.2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
7  Dissecting Turkish Inflation:Theory, Fact and Illusion, EconTR 2021 III.International Conference on Economics, 02.09.2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
8  Panel Data Evidence on the Interaction between Foreign Investor,s Trading Behaviour and Stock Market Volatility during COVID-19, The 7th International Conference on Economics (ICE TEA 2021), 09.04.2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
9  Consumer Behavior in Turkey during the Pandemic Recession, The 7th International Conference on Economics (ICE TEA 2021), 09.04.2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
10  An Analysis of the Cost Channel of Monetary Transmission on Turkish Inflation Dynamics, The 7th International Conference on Economics (ICE TEA 2021), 09.04.2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
11  Wealth Distribution and Monetary Policy, The 7th International Conference on Economics (ICE TEA 2021), 09.04.2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
12  Demografi, Servet Dağılımı ve Para Politikası, TEK-20. Ulusal İktisat Sempozyumu, 17.10.2019

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
13  Finansal Belirsizlik Altında Optimal Para Politikası, TEK-20. Ulusal İktisat Sempozyumu, 17.10.2019

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
14  Aging and Monetary Policy, 3. TEA Congress, 2012, 01.11.2012

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur

Kitap Bölümü Bilgileri

1  Ücret Dağılımına Kuramsal Bir Bakış, In:İktisadi ve İdari Bilimlerden Seçkin Araştırmalar, 292-301, 2021

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
aaa
1 Stranded Capital in Production Networks: Implications for the Economy of the Euro Area, Danışmanlık, Yürütücü, 02.01.2023

Dr. Patrick Grüning, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kantur
EKONOMİK BÜYÜME VE GELİŞME I
EKONOMİYE GİRİŞ II
İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK
MAKROEKONOMİ TEORİSİ
MAKROEKONOMİK TEORİ II
MAKROEKONOMİK TEORİ I
MAKROEKONOMİK TEORİ II