Yükleniyor
image

İşletme Programı
alguner[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1253

 • Yüksek Lisans, (2005), Ankara Üniversitesi, İşletme Yönetimi

 • Yüksek Lisans, (2000), Başkent Üniversitesi, İşletme Yönetimi

 • Lisans, (1995), Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1   What are the most influential factors of consumers? intention to use NFC-enabled credit cards?, SOFT COMPUTING, 0(0), 2018

  Öğr.Gör. Dr. Ayhan Algüner
  2   Diversities of Exchange Rate Exposure in Emerging Markets, Journal of Finance and Accounting, 1(1), 2013

  Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Turan Erol, Öğr.Gör. Dr. Ayhan Algüner
  1  EXCHANGE RATE EXPOSURE OF PRICE-TAKERS: FIRM-LEVEL EVIDENCE FROM THE TURKISH MANUFACTURING, 7th International Conference in Economics ERC, 01.09.2023

  Turan Erol, Öğr.Gör. Dr. Ayhan Algüner
  2  Effectiveness of Regulation and Bank Performance: The Turkish Experience, 6 th International Industrial Organization Conference, 16.05.2008

  Öğr.Gör. Dr. Ayhan Algüner

  Yazarlık Bilgileri

  1  KURUMSAL YATIRIMCILAR FİNANSAL PİYASALARA ETKİLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ, İlk Baskı, SERMAYE PİYASASI KURUMU YAYINI, 2005

  Öğr.Gör. Dr. Ayhan Algüner
  Kripto paralar, finansal piyasalar ile ilişkileri ve Bitcoin örneği
  Yüksek Lisans
  2021
  BİST teknoloji sektör endeksi ile dünyadaki diğer teknoloji sektör endeksleri arasındaki ilişkiler
  Yüksek Lisans
  2018
  Banka hisse senetleri getirilerinin makro ekonomik değişkenlerle ilişkisinin lojistik regresyon yöntemiyle incelenmesi
  Yüksek Lisans
  2018
  Para arzının makroekonomik faktörler üzerine etkisinin analizi
  Yüksek Lisans
  2015
  Vadeli işlem piyasalarında teknik analiz yöntemlerinin araştırılması
  Yüksek Lisans
  2012
  Kurumsal yatırımcı olarak Türkiye'de emeklilik yatırım fonları ve fon performanslarının analizi
  Yüksek Lisans
  2011
  Orta Doğu-Kuzey Afrika ülkelerinde Türk inşaat firmalarının üstlendiği müteahhitlik hizmetlerinde karşılaşılan finansal sorunlar ve Libya örneği
  Yüksek Lisans
  2008
  FİNANSAL PAZARLAR
  İŞLETME FİNANSI
  PARA VE FİNANSAL KURUMLAR
  PARA VE SERMAYE PİYASALARI
  RİSK YÖNETİMİ
  VADELİ İŞLEM PİYASALARI
  YATIRIM ANALİZİ
  YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ