Yükleniyor
image

İşletme Programı
gurayk[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2159

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  Ülke Kredi Temerrüt Takas (Cds) Primini Etkileyen Faktörler, Türkiye Uygulaması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 25(1), 2023

Nadire Ebru Buz, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
2  Intraday Seasonality and Volatility Pattern: An Explanation with Recurrence Quantification Analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS, 33(3), 2023

Baki Unal, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Eyüp Kadıoğlu
3   IMPACT OF BANKING SECTOR CREDITS ON NET SME FORMATION IN TURKEY, Verimlilik Dergisi, 2(0), 2022

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Yasemin Alıcıoğlu
4   Türkiyede Döviz Rezervi ile Döviz Kuru arasında Nedensellik İlişkisi - Ocak 2018 - Aralık 2020, Vergi Dünyası, 478(0), 2021

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Derya Aysoy
5   Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler, Journal of Business Research-Turk, 13(3), 2021

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Nimet Çakır
6   Yapay Zeka Yöntemleri ile Hisse Senedi Fiyat Öngörüleri, Ekonomi, Politika ve Finansal Araştırmalar,, 6(2), 2021

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Efe Arda
7   Türk Bankacılık Sistemi Performans Analizleri, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi,, 10(19), 2019

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Gizay Daver
8   Halka Arzda Aracılık Kuruluş İtibarının Etkisi 2: Kuramsal Değerlendirme, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3), 2019

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Nimet Çakır, Hakan Kapucu
9   Türk Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmini Etkileyen Değişkenler ve Etki Düzeyleri, Bankacılar Dergisİ, 109(1), 2019

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Durmuş Ali Kuzu, Gökhan Göksu
10   Are Emerging Market Economies Subject to Credit Rating Bias?: Evidence from South Africa, Hungary and Turkey Cases, Journal of Business Research-Turk, 11(2), 2019

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Bilge Canbaloglu, Prof. Dr. Özge Sezgin Alp
11   ON DIMENSION REDUCTIONS IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS WITH AN ILLUSTRATIVE APPLICATION TO TURKISH BANKING SECTOR PERFORMANCE, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 24(0), 2019

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Gizay Daver
12  KAMU HİZMET TEDARİK YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİNDE YATIRIMIN DEĞERİ ANALİZİ: BİR HASTANE PROJESİ ÜZERİNDE UYGULANMASI, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(1), 2019

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Sıla Kulaksız
13   Döviz Müdahalelerinin Kur Üzerindeki Etkisi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 10(1), 2018

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Derya Aysoy
14  Identifying the Effects of Mergers and Acquisitions on Turkish Banks Performances, Asian Journal of Economic Modelling, 6(3), 2018

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Melike Aktaş Bozkurt
15   Match-fixing in Turkish Football Super League: Fenerbahçe Case., JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 10(4), 2018

Prof. Dr. Özge Sezgin Alp, Banu Sultanoğlu, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
16  HALKA ARZDA ARACI KURULUŞ İTİBARININ ETKİSİ, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(4), 2018

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Nimet Çakır
17   Liquidity-profitability Tradeoff Existence in Turkey: an Empirical Investigation under Structural Equation Modeling., Copernican Journal of Finance and Accounting, 5(2), 2017

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Furkan Başer, Hasan Türe
18  İLK HALKA ARZDA SICAK VE SOĞUK PİYASALAR, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(16), 2017

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Nimet Çakır, Hakan Kapucu
19   THE RESPONSES OF ASSET PRICES TO MONETARY POLICIES OF FEDERAL RESERVE AND EUROPEAN CENTRAL BANK: EVIDENCE FROM TURKEY, International Journal of Economic Perspectives, 11(3), 2017

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Bilge Canbaloglu
20   Using non-performing loan ratios as default rates in the estimation of credit losses and macroeconomic credit risk stress testing: A case from Turkey, Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions Journal, 6(1), 2016

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Ayhan Altıntaş
21   ESTIMATING TURKISH STOCK MARKET RETURNS WITH APT MODEL: COINTEGRATION AND VECTOR ERROR CORRECTION APPROACHES, Journal of Economics and Business, 1(14), 2016

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Prof. Dr. Özge Sezgin Alp, Fazıl Gökgöz
22  Closing Price Manipulation in Borsa Istanbul and the Impact of Call Auction Sessions, Borsa Istanbul Review - ISE Review, 15(3), 2015

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Eyüp Kadıoğlu, Saim Kılıç
23   Borsa İstanbulda Gün İçi Getiri ve Volatilite Yapısı ile Tek Fiyatlı Açılış ve Kapanış Seanslarının Etkisi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 9(1), 2015

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Eyüp Kadıoğlu
24   Predicting Crises in Turkey Using an Exchange Market Pressure Model and Four-Way Decomposition Analysis of Gross Capital Flows, International Business Research, 8(11), 2015

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Gökhan Göksu, Eyüp Kadıoğlu
25   Diversities of Exchange Rate Exposure in Emerging Markets, Journal of Finance and Accounting, 1(1), 2013

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Turan Erol, Öğr.Gör. Dr. Ayhan Algüner
26   How do Banks Stock Returns Respond to Monetary Policy Committee Announcements in Turkey? Evidence from Traditional versus New Monetary Policy Episodes, Economic Modelling, 35(2), 2013

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Deren Ünalmış, İbrahim Ünalmış
27   IPO Mechanism Selection by Using Classification and Regression Trees (CART), QUALITY & QUANTITY, 46(3), 2012

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Prof. Dr. Özge Sezgin Alp
28   The detection of earnings manipulation: The three-phase cutting plane algorithm using mathematical programming, JOURNAL OF FORECASTING, 29(5), 2010

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Burcu Dikmen
29   İMKBde Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 2010

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
30   Açılış Seansı Uygulamasının İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Mikroyapısı Üzerine Etkileri, Standard : Ekonomik ve Teknik Dergi, 564(2), 2009

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Cemal Küçüksözen
31   INTRADAY STOCK RETURNS AND CLOSE END PRICE MANIPULATION IN THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE, Frontiers in Finance and Economics, 5(1), 2008

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
32   UNDERPRICING IN TURKEY: A COMPARISON OF THE IPO METHODS, International Research Journal of Finance and Economics, 13(0), 2008

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
33   DETECTING THE MANIPULATION OF FINANCIAL INFORMATION BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS, Borsa Istanbul Review - ISE Review, 36(0), 2007

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Yasemin Keskin Benli, Cemal Küçüksözen
34   FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI, Borsa Istanbul Review - ISE Review, 36(1), 2007

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Yasemin Keskin Benli, Cemal Küçüksözen
35   HALKA ARZLARDA FİYAT İSTİKRARI SAĞLAYICI İŞLEMLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 8(2), 2006

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
36   BİREYSEL EMEKLİLİK BAĞLANTILI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ, Active : Bankacılık ve Finans Dergisi, 48(4), 2006

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
37   THE FIRM-SPECIFIC DETERMINANTS OF CORPORATE CAPITAL STRUCTURE: EVIDENCE FROM TURKISH DYNAMIC PANEL DATA, International Journal of Investment Management and Financial Innovations, 3(0), 2006

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Güven Sayılgan, Hakan Karabacak
38   İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA TEK FİYAT SİSTEMİ, Borsa Istanbul Review - ISE Review, 1(29), 2005

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
39   KURUMSAL ŞİRKET YÖNETİMİNDE FİNANSAL TABLOLARIN ROLÜ, Muhasebe ve Denetime Bakış, 1(16), 2005

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Cemal Küçüksözen
40   ELEKTRONİK EMİR İLETİM SİSTEMİNİN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ MİKROYAPISI ÜZERİNE ETKİSİ, İşletme ve Finans Dergisi, 1(232), 2005

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
41   SINGLE PRICE AUCTION SYSTEM FOR THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE, Borsa Istanbul Review - ISE Review, 29(1), 2005

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
42   GERÇEĞE AYKIRI FİNANSAL TABLOLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1(28), 2005

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Cemal Küçüksözen
43   GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 5(4), 2003

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Arzdar Kiracı
44   ALFA, BETA, STANDARD HATA VE PORTFÖY SEÇİMİ, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 5(4), 2003

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
45   OPTİMAL PORTFÖYÜN SEÇİMİ VE İMKB ULUSAL-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Active : Bankacılık ve Finans Dergisi, 1(26), 2002

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
1  EXCHANGE RATE EXPOSURE OF PRICE-TAKERS: FIRM-LEVEL EVIDENCE FROM THE TURKISH MANUFACTURING, 7th International Conference in Economics ERC, 01.09.2023

Turan Erol, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Öğr.Gör. Dr. Ayhan Algüner
2  Determinants of Financial Conservatism under Capital Structure Theories: Evidence from an Emerging Market, 10th International Conference on Opportunities and Challenges in Management, Economics and Accounting, 09.06.2023

Gülşen Özkan, Prof. Dr. Özge Sezgin Alp, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
3  The Effect of Brand Equity on Shareholder Value From An Emerging Market Perspective, WORLD FINANCE AND BANKING SYMPOSIUM, 16.12.2022

Ebru Erce Özbilen, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
4  Girişimcilik, Ülke Kırılganlığı, İnsani Gelişim, Sabit Sermaye Yatırımları ve Küreselleşmenin Türkiyedeki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi, 25. Finans Sempozyumu, 19.10.2022

Kayhan Özal, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
5  Determinants of Economic Complexity and Growth in Developing and Developed Nations: Evaluating Türkiyes Current Standing and Future Outlook, 25. Finans Sempozyumu, 19.10.2022

Nimet Çakır, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
6  A New Economic Indicator for Turkey: Number of SMEs, 25. Finans Sempozyumu, 19.10.2022

Yasemin Alıcıoğlu, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
7  Endeskler Düzeyinde Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri, 25. Finans Sempozyumu, 19.10.2022

Nimet Çakır, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu

Yazarlık Bilgileri

1  Financial Management from an Emerging Market Perspective, İlk Baskı, Intech, 2018

Doç. Dr. Soner Gökten, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
2  Energy Management for Sustainable Development, İlk Baskı, Intech, 2018

Doç. Dr. Soner Gökten, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
aaa
1 URBAF, KA210-VET - SMALL-SCALE PARTNERSHIPS IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, AGREEMENT NUMBER 2021-2-EL01-KA210-VET-000048233, Eğitim, Yürütücü, 01.10.2021

Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
STRATEJİK KARAR ALANLARININ BANKA KARLILIĞINA ETKİSİ
Doktora
2023
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN REZERV YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE REZERVLERİ BELİRLEYEN UNSURLAR ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Doktora
2023
MARKA DEĞERİNİN HİSSEDAR DEĞERİNE ETKİSİNİN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE ÖLÇÜMLENMESİ
Doktora
2023
FİNANS KURAMI
FİNANSAL YÖNETİM
İŞLETME FİNANSI
PORTFÖY KURAMI VE YÖNETİMİ
PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
PROJE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ
PROJE YÖNETİMİ
YATIRIM ANALİZİ