Yükleniyor
image

İşletme Programı
sgokten[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1694

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1   Global and Country Level Dynamics of Food Industry Stock Prices in Turkey, Third Sector Social Economic Review, 59(2), 2024

Doç. Dr. Pınar Okan Gökten, Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Doç. Dr. Soner Gökten
2  Multifractal Detrended Cross-Correlations Between Green Bonds and Commodity Markets: An Exploration of the Complex Connections between Green Finance and Commodities from the Econophysics Perspective, Fractal and Fractional, 8(2), 2024

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Doç. Dr. Soner Gökten, Araş.Gör. Abdullah Buğra Soylu
3  Firm-Level and Macroeconomic Determinants of R&D Investments in Turkey, Journal of Business Research - Turk, 16(1), 2024

Doç. Dr. Pınar Okan Gökten, Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Doç. Dr. Soner Gökten
4   Borsa İstanbul'da Matruşka Halka Arzlar, Scala Para Ekonomi ve Yatırım Dergisi, 1(1), 2023

Metin Yüksel, Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Doç. Dr. Soner Gökten
5  Stoklar ve Enflasyon Muhasebesi Uygulaması: BIST30 İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Değerlendirme, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 2023

Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten, Batuhan F. Mollaoğulları
6   İşletmelerde Uluslararası Patent Sahipliğinin Muhasebe Oranları Açısından Belirleyicileri: BİST 100 Endeksinde Bir Araştırma, Scala Para Ekonomi ve Yatırım Dergisi, 1(1), 2023

Anıl Gacar, Pınar Okan Gökten, Doç. Dr. Soner Gökten, Burak Özdoğan
7  Yolsuzluk Muhasebesi: GRI 205 Standardı Özelinde Normatif Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 2021

Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten
8   `The historical development of sustainability reporting: a periodic approach, Theoretical Journal of Accounting, 107(163), 2020

Doç. Dr. Soner Gökten, Yıldız Özerhan, Pınar Okan Gökten
9  UFRS16 Kiralamalar Standardının Kiracının Finansal Tabloları Üzerine Etkileri: Seçilmiş Hava Yolu İşletmelerinde Bir İnceleme, İşletme araştırmaları dergisi, 12(2), 2020

Doç. Dr. Soner Gökten, Gül Arslan Kurnaz
10   Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi ve Raporlanması Üzerine Eleştirel ve Kuramsal Tartışmaların Değerlendirilmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(0), 2019

Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten, Buket Atalay
11  Paths of economic development: A global evidence for the mediating role of human capital, The journal of international trade and economic development, 28(8), 2019

Furkan Başer, Doç. Dr. Soner Gökten
12   Dinamik Değişimlere Uyarlanabilir Bir Sistem: Zamana Dayalı Maliyetleme ve Avantajlarını Doğrulayan Bulgular, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 2019

Doç. Dr. Soner Gökten, Miray Seler Şeyma
13   Hangi Türde Bir Lider Hileyi Önleyebilir? Değer İlgililiği Teorisi ve Hile Elması Modeli Çerçevesinde Kuramsal Bir Bakış Açısı, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(0), 2019

Doç. Dr. Soner Gökten, Cansu Tanyolaç, Buket Atalay
14  Ekonomik Kalkınma Teorisi ile Muhasebedeki Paradigma Kayması Arasındaki Etkileşim: Saptanan Ayak İzleri ve Çıkarımlar, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 2018

Doç. Dr. Soner Gökten
15  F-Skor Göstergelerinin Hisse Senedi Değeri Üzerindeki Etkisinin Defter Değerinin Aracılık Rolü Çerçevesinde İncelenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 2017

Doç. Dr. Soner Gökten, Furkan Başer, İbrahim Sefa Yalçın
16  Electricity consumption and economic growth: A causality analysis for Turkey in the frame of import-based energy consumption and current account deficit, Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy, 11(4), 2016

Doç. Dr. Soner Gökten, Selim Karatepe
17   Leading Indicators of Heating Coal Pricing in Turkey: A Coal Pricing Model (2003-2009), Natural resources, 2(2), 2011

Mithat Üner, Nezir Köse, Doç. Dr. Soner Gökten
18   Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü ? Kırgızistan Örneği, Sosyoekonomi, 4(7), 2008

Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten, Emine Öner Kaya, Nevzat Aypek
1  From Web 1.0 To Metaverse: A Review From White and Grey Collar Perspective, Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers, 09.09.2022

Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Ümmühan Aslan, Burak Özdoğan, Doç. Dr. Soner Gökten, Doç. Dr. Pınar Okan Gökten, Araş.Gör. Türker Açıkgöz
2  Sermayenin Kaybına İlişkin Türk yasal Çerçevesinin Suistimali Mümkün mü?, 18. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 25.11.2021

Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten
3  Organizational Survival and Network of Visitors? Paths in a Shopping Mall: A Research on Frequency of Visits and Educational Status of the Customers, 8th International Conference on Economics and Management of Networks (EMNet 2018), 15.11.2018

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Doç. Dr. Soner Gökten
4  Human Capital Scoring of the Countries, International Scientific Conference for the Information Systems and Technologies Achievements and Perspectives, 15.11.2018

Ayşen Apaydın, Furkan Başer, Doç. Dr. Soner Gökten
5  Does the Reality of Public Private Partnership Match with the Idea?, 8th International Conference on Economics and Management of Networks (EMNet 2018), 15.11.2018

Doç. Dr. Soner Gökten, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
6  Negative Ties and Interorganizational Dynamics: An Alternative Paradigm for Organizational Inquiry, 8. International Conference on Economics and Management of Networks, 15.11.2018

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Doç. Dr. Soner Gökten
7  Modifiye Edilmiş Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı Yöntemi İle Türkiye'deki Bankaların Entelektüel Sermaye Performanslarının Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 04.05.2018

Buket Atalay, Doç. Dr. Soner Gökten
8  Auditing of Special Purpose Entities in terms of International Taxation and Black Money, 14th International Conference on Accounting, 11.10.2017

Doç. Dr. Soner Gökten, Çağrı Özgür Karabudak
9  Impact of New IFRS 9 Standard on Bank Audits, 14th International Conference on Accounting, 11.10.2017

Medine Türkcan, Buket Atalay, Doç. Dr. Soner Gökten
10  Human Development Ranking of Countries by Multimoora Optimization, 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, 10.05.2017

Hasan Türe, Doç. Dr. Soner Gökten, Furkan Başer
11  Multiple Mediator Analysis of Capital Structure Decisions: An Investigation for Turkish Manufacturing Firms, Annual Tokyo Business Research Conference, 03.04.2017

Doç. Dr. Soner Gökten
12  Financial Aspects of Turkey's Critical Energy Infrastructure: An Analysis within Geopolitics of Middle East, 6th International Symposium on Energy Challenges and Mechanics - Towards a Big Picture, 14.08.2016

Doç. Dr. Soner Gökten
13  Basis Risk Oriented Hedging Education: An Example of Futures Contract as a Teaching Method, 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, 15.09.2010

Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten
14  Yeni Sermaye Uzlaşısı Ve Kobilerin Resmi Kredi Kanallarına Ulaşmasında Kurumsal Yapılanma: Kredi Garanti Fonu Örneği, Birinci Uluslararası Sempozyum: KOBİ'ler ve Basel II, 02.05.2008

Mevlüt Karakaya, Beyhan Marşap, Doç. Dr. Soner Gökten
15  Depository Receipt System in International Integration of Capital Markets, Second International Symposium on Public Finance, 24.10.2007

Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten, Emine Öner Kaya, Nevzat Aypek
16  Tax Avoidance and the Role of the Tax in the Selection of the Legal Structure, Second International International Symposium on Public Finance, 24.10.2007

Pınar Okan Gökten, Emine Öner Kaya, Doç. Dr. Soner Gökten, Nevzat Aypek

Yazarlık Bilgileri

1  Doğru Borsa, İlk Baskı, Scala Yayıncılık, 2023

Doç. Dr. Soner Gökten, Metin Yüksel
2  Yapılandırılmış Finans, İlk Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık (Nobel Bilimsel Eserler), 2016

Doç. Dr. Soner Gökten

Editör Bilgileri

3  Financial Management from an Emerging Market Perspective, İlk Baskı, Intech, 2018

Doç. Dr. Soner Gökten, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
4  Sustainability Assessment and Reporting, İlk Baskı, Intech, 2018

Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten
5  Energy Management for Sustainable Development, İlk Baskı, Intech, 2018

Doç. Dr. Soner Gökten, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
6  Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow, İlk Baskı, Intech, 2017

Doç. Dr. Soner Gökten

Kitap Bölümü Bilgileri

7  Mali Eylem Görev Gücü'nün Kara Para Aklama ve Terorizmin Finansmanıyla Mücadele Faaliyetleri Kapsamında Türkiye'nin Gri Liste Yolculuğunda Kripto Paraların Rolü, In:Pandemi Sonrası Ekonomi: Para, Finans ve Yönetim Tartışmaları, 1-20, 2023

Pınar Okan Gökten, Doç. Dr. Soner Gökten
8  IPSAS 10 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama, In:Kamu Sektör Muhasebe Standartları, 115-126, 2022

Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten
9  Dijital Ekosistem ve Sosyoekonomik Geleceği, In:Blokchain Teknolojisi ve Kripto Varlıklar Eko Sistemi, 11-14, 2022

Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten
10  Covid-19 Sürecinin İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisi: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Sektörü, In:Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 218-252, 2021

Seyhan Çil Koçyiğit, Şükran Güngör Tanç, Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten, Burcu Nazlıoğlu
11  Digital Corporate Governance: Inevitable Transformation, In:Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era, 219-236, 2021

Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Doç. Dr. Soner Gökten, Burak Özdoğan
12  The Doors Are Opening for the New Pedigree: A Futuristic View for the Effects of Blockchain Technology on Accounting Applications, In:Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems, 425-438, 2020

Doç. Dr. Soner Gökten, Burak Özdoğan
13  BİLANÇO DIŞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİKLERİ KAMU İÇİN BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ Mİ YOKSA YARATICI MUHASEBE UYGULAMASI MI?, In:Teoriden Uygulamaya Türkiye'de Kamu Özel İşbirlikleri, 18-36, 2019

Doç. Dr. Soner Gökten
14  KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNDE FİNANSAL MODELLEME: METODOLOJİ VE UYGULAMA ADIMLARI, In:Teoriden Uygulamaya Türkiye'de Kamu Özel İşbirlikleri, 340-351, 2019

Güray Küçükkocaoğlu, Doç. Dr. Soner Gökten
15  Recording Process, In:Accounting I, 41-74, 2018

Doç. Dr. Soner Gökten
16  An Overview of Measuring and Reporting Intellectual Capital, In:Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance, 369-388, 2018

Buket Atalay, Doç. Dr. Soner Gökten, Medine Türkcan
17  Accounting and Business Environment, In:Accounting I, 3-40, 2018

Doç. Dr. Soner Gökten
18  Sustainability Reporting and Multilevel Governance, In:Multi-Level Governance in Developing Economies, 140-162, 2018

Pınar Okan Gökten, Doç. Dr. Soner Gökten
19  Recent Financial Crisis and the Structured Finance: Accounting Perspective for Future, In:Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry, 277-285, 2017

Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten
20  Finansal Yönetime Genel Bakış, In:Finansal Yönetimin Temelleri, 266-296, 2014

Doç. Dr. Soner Gökten
21  An Overview of Financial Aspect for Thermal Power Plants, In:Thermal Power Plants, 179-194, 2012

Doç. Dr. Soner Gökten
aaa
1 Social Health Insurance Project (SHIP-2.3/CS-04) Strategic Partnership on Modernization of University Management Process and Training of Specialist in orthopedics and Traumatology, Radiology/Nuclear M, Eğitim, Araştırmacı, 30.12.2019

Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. İbrahim Haldun Müderrisoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aydan Akyüz Özdemir, Prof. Dr. İsmail Cengiz Tuncay, Doç. Dr. Bahtiyar Haberal, Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı, Prof. Dr. Adnan Torgay, Prof. Dr. Orçun Şahin, Prof. Dr. Yavuz Ercil, Doç. Dr. Çiğdem Baskıcı, Doç. Dr. Soner Gökten, Prof. Dr. Sultan Kav, Prof. Dr. Ahmet Muhteşem Ağıldere, Prof. Dr. Hayati Bilgiç
2 Finance Management Training for SMEs - SME Academy, Eğitim, Araştırmacı, 31.12.2018

Doç. Dr. Soner Gökten
3 Finance Management Training for SMEs - SME Academy, Eğitim, Araştırmacı, 31.12.2017

Doç. Dr. Soner Gökten
1 The theoretical journal of accounting, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
FİNANSAL MUHASEBE TARTIŞMALARI
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
MALİYET MUHASEBESİ
MUHASEBE DENETİMİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ VE ENTEGRE RAPORLAMA
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
YAPILANDIRILMIŞ FİNANS