Yükleniyor
image

İşletme Programı
kvaroglu[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1383

 • Doktora, (1992), Ankara Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon

 • Yüksek Lisans, (1985), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme

 • Lisans, (1979), Kara Harp Okulu Komutanlığı, İşletme

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  Örgüt İçi Güç: Davranışsal ve İlişkisel Bağlamda Tipoloji ve Model Önerisi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 30(2), 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  2   Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akış Deneyimi Boyutlarının Gelişimsel Süreci, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16(1), 2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Murat Güler, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  3  The Experience of Strategic Partnership Between Başkent University and Semey Medical University on The Modernization of Medical Training , Journal of Health Development, 3(43), 2021

  Dr. Öğr. Üyesi Aydan Akyüz Özdemir, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. İbrahim Haldun Müderrisoğlu, Prof. Dr. Ali Haberal, Prof. Dr. Mehmet Haberal
  4   Gelişime Açıklık Kişilik Özelliğinin Örgüt Kültürü Eğilimleri ve Örgütsel Değişim Algısı Arasındaki İlişkide Düzenleyici Rolü, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 2021

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, S Gürbüz
  5  Revisiting The Mintzberg, Lawrence and Lorsch Theories About Organizatıonal Structure, Strategy and Environmental Dynamism from the Perspective of Small Firms, TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT, 34(1), 2021

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  6   Örgütsel Güven ve Psikolojik Sözleşme İlişkisinde Profesyonel Bürokrasi Etkisi, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(1), 2020

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Y Korkmazyürek
  7  A Critical Review of Implicit Leadership Theory on the Validity of Organizational Actor-National Culture Fitness, International Journal of Organizational Leadership, 6(4), 2017

  Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Demet Varoğlu
  8  Sustainability reports disclosures: Who are the most salient stakeholders?, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235(0), 2016

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  9  Örgütsel Politika Algısının İhmalkarlık Üzerindeki Etkisinde İşten Ayrılma Niyetinin Aracı Rolü, Yönetim ve Ekonomi, 23(3), 2016

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  10  Psikolojik Sermaye Performans Ayrılma Niyeti ve İş Tatmini Etkileşimi Cinsiyetin Düzenleyici Rolü, İş ve İnsan, 2(2), 2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  11   Bases of Power and Conflict Intervention Strategy: A Study on Turkish Managers, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT, 25(1), 2014

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  12   İş Modeli Kavramını Tanımlama ve Strateji Kavramı ile Farklılıklarına Yönelik Bir Araştırma, Savunma Bilimleri Dergisi, 0(2), 2013

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Aa Berk
  13   Interactions Among Populations and Effects on Founding Rates: the Case of Financial Intermediary Institutions in Turkey: 1986-2005, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1), 2013

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  14   Özellikler Bağlamında Girişimcinin Beş Faktör Kişilik Örüntüsü, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, 8(2), 2009

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  15  In Search of Modernity and Rationality: The Evolution of Turkish Military Academy Currricula in a Historical Perspective, ARMED FORCES & SOCIETY, 35(1), 2008

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  16   Accepting death in military: Turkish-Dutch comparison, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS, 31(3), 2007

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, J Soeters, C Van Den Berg, Ü Sığrı
  17   Barış Gücü Operasyonlarında Türkiye-Hollanda Buluşması, Savunma Bilimleri Dergisi, 4(1), 2005

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, J Soeters, E Tanercan, Ü Sığrı
  18   Volunteering for Risk: the Culture of Turkish Armed Forces, Armed Forces and Society, 31(4), 2005

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, A Bıçaksız
  19   Working with the Turkish Army: Dutch-Turkish Encounters, INTERNATIONAL PEACEKEEPING, 11(2), 2004

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, J Soeters, E Tanercan, Ü Sığrı
  20   Turkish-Dutch Encounters in Peace Oerations, INTERNATIONAL PEACEKEEPING, 11(2), 2004

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, J Soeters, E Tanercan, Ü Sığrı
  1  An Analysis of Education of Junior Officers in the Turkish Armed Forces, XX ISA World Congress of Sociology, 25.06.2023

  Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  2  THE EMERGENCE OF A NEW PROFESSION AT METAVERSE: ORGANIZATION DESIGNER, Management and Organizational Studies On Blue & Grey Collar Workers International Congress, 10.09.2022

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, G Koçak, A Aksu
  3  Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) and Governance Token Mechanism: What Can We Learn From DAOs For Corporate Governance Practices?, Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers, 09.09.2022

  Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten
  4  From Web 1.0 To Metaverse: A Review From White and Grey Collar Perspective, Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers, 09.09.2022

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Ümmühan Aslan, Burak Özdoğan, Doç. Dr. Soner Gökten, Doç. Dr. Pınar Okan Gökten, Araş.Gör. Türker Açıkgöz
  5  Adapting Military Strategies and Plans After the Extensive use of Armed Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), ISC Workshop 2021 ?Where is the World Heading To??, 21.11.2021

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  6  Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akışı Deneyimi, 8. Örgütsel Davranış Kongresi, 05.11.2021

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Fatih Çetin
  7  An analysis of the education of military officers in the Turkish armed forces, 16th Biennial Conference of ERGOMAS, 19.07.2021

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Uğur Güngör, Ü Sığrı
  8  Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akış Deneyimi Boyutlarının Gelişimsel Süreci, 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 23.09.2020

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, M Güler, H Basım
  9  Civil Military Relations in Turkey before and after the July 15 Failed Coup Attempt, XIX ISA World Congress of Sociology, 15.07.2018

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı
  10  Professionalism Journey of the Turkish Military before and after the July 15 Attempted Coup, XIX ISA World Congress of Sociology, 15.07.2018

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı
  11  Expectations from Distance Learning in the Management Education, 1st International Distance Education Congress, 01.06.2018

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ünsal Sığrı
  12  Kamu Performans Yönetimi Üzerine Eleştirel Bir Çalışma: Sağlık Sektörü Örneklemi, 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 26.04.2018

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, A Doğan, S Gürbüz
  13  Doğan A, Gürbüz S, Varoğlu A. ;Kamu Performans Yönetimi Üzerine Eleştirel Bir Çalışma: Sağlık Sektörü Örneklemi, 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 26.04.2018

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  14  Culture and Interoperability in Joint Missions, PfP Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group 18th Annual Conference, 16.04.2018

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı, U Güngör
  15  Ad Hoc Coalitions in Peace Operations, PfP Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group 18th Annual Conference, 16.04.2018

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı, U Güngör
  16  The Impact of Asymmetric Warfare on the Reconfiguration of Military Education: Turkey's Case, The Biennial International Conference of the Inter-university Seminar on Armed Forces and Society, 03.11.2017

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı, M Uyar
  17  An Outlook of the Turkish Military after the July 15, 2016 Attempted Coup, The Biennial International Conference for Inter University Conference on Armed Forces and Society, 03.11.2017

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı
  18  Hastane Tasarımında Kurucu Etkisi, 16.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 04.05.2017

  Dr. Öğr. Üyesi Aysun Doğan, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  19  An Alternative View to the Relationship Between Leadership, National Culture and Implicit Leadership Theory, 4th International Conferences on New Challenges in Management and Business, 05.09.2016

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, A Öztürk
  20  YÖNETİM KURULLARINDAKİ ÇEŞİTLİLİĞİN KARAR VERME SÜREÇLERİNE ETKİSİ, 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26.05.2016

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, A Doğan
  21  Assessment of managerial skills in a PSO: The eufor case and its capacity building role, Armed Forces and Conflict Resolution, 14.07.2014

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı
  22  Building a hybrid culture in multinational military operations: The perceptions of eufor peacekeepers on collaboration and negotittion for a better information sharing, Armed Forces and Conflict Resolution, 14.07.2014

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı, B Dağlı
  23  Psikolojik Sermayenin Algılanan Performansa ve işten Ayrılma Niyetine Etkilerinde İş Tatmini ve Cinsiyetin Rolü, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30.05.2013

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  24  An Outlook to the Turkish Peacekeepers Perceptions of Asymmetric Warfare, International Sociological AssociationResearch Committee 01 Interim Meeting, 09.07.2012

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı
  25  Social Network Analysis of the Organizations in İstanbul Stock Exchange ISE100 Index, World Conference on Financial Crisis, 01.10.2010

  Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  26  A Typology to Explain the Emergence and Characteristics of Organizational Networks in Different Economics, 27th Standing Conference on Organizational Symbolism, 01.06.2009

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, İrge Şener
  27  Türk İş Hayatının Eski ve Yeni Aktörleri: TÜSİAD, MÜSİAD ve Uluslararası Firmalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16.05.2008

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  28  Potansiyel Üst Yöneticileri Teşhis ve Yetiştirme Sanatı İle Örgütsel Sonuçlar Arasındaki İlişki: Kaynak Temelli stratejik İnsan Kaynağı Modeli (KTSİKM), 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16.05.2008

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  29  Internet İş Modellerinin Stratejik Açıdan Önemi: Bu Modellerin Türkiye Örneklemesi, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 03.11.2006

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, M Yaman, Z Aslan
  30  The cultural profile of military leadership: an outlook to military peacekeeping operations from cultural aspects of six dıfferent Armed Forces, GBATA Readings, 05.10.2006

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı, Y Ercil
  31  An Unusual International Military Education Cooperation: The Case of Gambia and Turkey Interaction, XVI ISA World Congress of Sociology, 23.07.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Mehmet Çakar
  32  The Impact Of Asymmetric Warfare On The Military Profession And Educational Requirements: Experiences From Turkish Case, International Sociological Association ISA Congress Proceedings, 09.06.2006

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, M Uyar
  33  Değersel ve Dışavurumsal Boyutlarda Kültür Farkları ve Yakınlaşmalarına İlişkin bir Araştırma: Askeri Kültür Ulusal Kültürlerin Ötesinde Etkili mi?, 14. Yönetim Organizasyon Kongresi, 25.05.2006

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, A Bıçaksız
  34  The strategies for managing cross-cultural diversities in international military operations, International Strategic Management Conference, Proceedings, 23.06.2005

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, H Korkmazyürek
  35  The defense planning for Turkey and lessons learned for developing corporate strategies, International Conference on Business, Management and Economics in a Changing World, 16.06.2005

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, H Korkmazyürek
  36  Kültür Yönetim ve Halkla İlişkiler, Jandarmanın Halkla İlişkilerde Etkin İletişimi Semineri, 26.05.2005

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  37  Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişen görev - ortam koşulları ve yüksek performanslı takımlara ilişkin sinerji sorunları, Uluslar arası Yönetim ve Askerlik Sempozyumu Bildiriler, 26.05.2005

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  38  Military attitudes and values of the Turkish Army an evaluation from I O perspective, ERGOMAS 2004 Biennial conference, 09.12.2004

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  39  In Search of Modernity and Rationality : The Case of Turkish Military Academy?,, In Search of Modernity and Rationality : The Case of Turkish Military Academy?,, 07.07.2004

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, M Uyar
  40  Short Paper on Efficiency and Effectiveness of Distributed Learning, Bireysel Eğitim Öğretimde Gelişmeler Çalışma Grubu Toplantısı (NTG/WG IT amp; ED), 06.10.2002

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı
  41  Leadership Training in Military Settings., Leadership Training in Military Settings., 12.05.2002

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  42  Öğrenen Bireyden Öğrenen Organizasyona Ulaşmada Laboratuar ve Geleneksel Sınıf Ortamlarının Etkililiğine İlişkin Karşılaştırmalı bir Araştırma Kara Harp Okulu Örnek Olayı, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 25.05.2000

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  43  Bilimsel Araştırma Yöntemine Farklı Bir Bakış: Analitik Düşünce-Bütünleşik Düşünce Modelleri ile Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi Araştırması, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25.05.2000

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Yavuz Ercil
  44  The Leadership Training and Development System in the Turkish Army, European Armies Commanders Meeting, 14.03.2000

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı
  45  Systems Dynamics in Education, Systems Dynamics in Education, 05.10.1998

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  46  Cultural Attitudinal Barriers of Teaching Management with two different Approaches A Comparison of Experience on Two Different Courses, 5th International Conference of Western Academy of Management, 29.06.1998

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı
  47  Cross Cultural Limitation of Automated Instructional Environment in Teaching Managerial Skills A Case Study in Turkish Military Academy, Globalization at the Crossroads: The Next Millenium, Global Awareness Society International?s 1998 Annual Conference Proceedings, 28.05.1998

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, V Demet
  48  21nci yüzyıla Hazırlanırken Yönetim ve İşletme Fonksiyonlarına yeni bir Yaklaşım Sistem Düşüncesinden Sistem Dinamiklerine, VI Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 21.05.1998

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  49  Student-Centered Learning, Bireysel Eğitim Öğretimde Gelişmeler Çalışma Grubu Toplantısı (NTG/WG IT & ED) Türkiye delegesi, 01.10.1997

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  50  Systems Thinking and an Application as an Academic Curriculum of Systems Engineering The Case of Turkish Military Academy, 15th International Systems Dynamics Conference:Systems Approach to Learning and Education into the 21th Century PROCEEDINGS, 19.08.1997

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı
  51  Yönetici Eğitiminde Modern Yöntem ve Teknolojilerin Kullanımı, 21.Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, 05.06.1997

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  52  The Relationship Among the Manifest Needs and Attitudes Toward Creativity and Decision Making Styles in the Context of Different Organizational Cultures, 9uncu Dünya Verimlilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 04.06.1995

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Ü Sığrı

  Yazarlık Bilgileri

  1  İş, Yönetim ve Diplomasi Dünyasında Müzakere, İlk Baskı, Siyasal, 2008

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Ünsal Sığrı

  Editör Bilgileri

  2  Müzakere ve Arabuluculuk, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2013

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  3  Türkiyede İşsizlik ve Sosyal Sermaye: Örgütlerin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerine Bir Araştırma, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Korkut Ersoy, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Demet Varoğlu, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  4  Örgütlerde Değişim ve Öğrenme, İlk Baskı, Siyasal Yayınevi, 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu

  Kitap Bölümü Bilgileri

  5  Digital Corporate Governance: Inevitable Transformation, In:Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era, 219-236, 2021

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  6  Foreword, In:Systems and Systems Thinking, 1-3, 2020

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  7  Yeni Dönem Dinamikleri Işığında Strateji Oluşturma ve Yönetim, In:İşletmelerde Güncel Yaklaşımlar Pandemi Sonrası Örgütlerin Geleceği, 3-35, 2020

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  8  Globalization and International Business, In:International Business, 3-28, 2020

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  9  Eşitlik Kuramı, In:Örgütsel Davranış Kuramları, 22-44, 2019

  Dr. Öğr. Üyesi Aysun Doğan, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  10  The Impact of Asymmetric Warfare on the Military Profession and Structure: Lessons Learned from the Otoman Military, In:Armed Forces and Conflict Resolution: Sociological Perspectives, 49-60, 2019

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  11  Information Sharing in Multinational Peacekeeping Operations, In:Information Sharing in Military Operations, 183-200, 2017

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  12  EXPERIENTAL LEARNING AND MANAGERIAL CAPACITY BUILDING IN PEACEKEEPING OPERATIONS: THE CASE OF EUFOR, In:International security and Peacebuilding, 1-1, 2016

  Ünsal Sığrı, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  13  Kamu Diplomasisinde İkna ve Karar Süreçleri, In:Kamu Diplomasisi, 51-66, 2013

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  14  Kamu Diplomasisinde Kavramsal ve Kuramsal Süreç, In:Kamu Diplomasisi, 1-30, 2013

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  15  Chaos and Complexity Theories for Management and Organization Studies, In:Contemporary Issues in Management and Organizations: Principles and Implications, 65-84, 2010

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  16  Değişim ve Örgütler, In:Örgütlerde Değişim ve Öğrenme, 13-43, 2009

  Prof. Dr. Fatih Çetin, H. Şeşen, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  17  The Relationship Between the Degree of innovation and the development Level of a Country, In:Innovation Policies, Business Creation and Economic Development: A Comparative Approach (International Studies in Entrepreneurship), 51-62, 2009

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  18  Unusual Bi-National Military Cooperation: The Case of Turkish-Gambian Relations, In:Military Cooperation in Multinational Peace Operations: Managing Cultural Diversity and Crisis Response, 117-128, 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Mehmet Çakar
  19  A Comparison of Civil?Military Attitudes: The Case of Turkey, In:Cultural Differences Between the Military and Parent Society in Democratic Countries, 319-325, 2007

  Bahattin Akşit, Prof. Dr. Mehmet Çakar, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Sibel Kalaycıoğlu
  20  Turkish Military Ethos and Its Compatibility with the Turkish National Culture, In:Military Missions and Their Implications Reconsidered: The Aftermath of September 11th, 439-444, 2006

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  21  Turkish Armed Forces in Transition: Introduction, In:Military Missions and Their Implications Reconsidered: The Aftermath of September 11th, 437-439, 2005

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  22  The Impact of National Culture on Military Pedagogy, In:Military Pedagogy: An International Survey, 101-116, 2002

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  23  Mental Models and Learning Processes, In:Military Pedagogy: An International Survey, 211-226, 2002

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  24  Problem Çözme ve Karar Verme, In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları, 3-42, 1997

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  25  Organizasyonlarda Yapılanmayı Etkileyen Faktörler ve Silahlı Kuvvetler, In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları, 6-53, 1997

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  26  Sistem MÜhendisliğinin Temel Esasları, In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları, 1-16, 1997

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  27  Organizasyon Tasarım Yöntemleri, Çatışma ve Stres Yönetimi, In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları, 2-72, 1997

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  aaa
  1 Strategic Level Terrorism Exercise Scenario Development Project , Ar-Ge, Araştırmacı, 01.01.2023

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Yavuz Ercil, Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri Kökdemir, Öğr.Gör. Elif Öykü Başerdem, Prof. Dr. Yunus Gökmen
  2 Lviv Sağlık Kompleksi, Danışmanlık, Araştırmacı, 01.08.2021

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  3 Social Health Insurance Project (SHIP-2.3/CS-04) Strategic Partnership on Modernization of University Management Process and Training of Specialist in orthopedics and Traumatology, Radiology/Nuclear M, Eğitim, Araştırmacı, 30.12.2019

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. İbrahim Haldun Müderrisoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aydan Akyüz Özdemir, Prof. Dr. İsmail Cengiz Tuncay, Doç. Dr. Bahtiyar Haberal, Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı, Prof. Dr. Adnan Torgay, Prof. Dr. Orçun Şahin, Prof. Dr. Yavuz Ercil, Doç. Dr. Çiğdem Baskıcı, Doç. Dr. Soner Gökten, Prof. Dr. Sultan Kav, Prof. Dr. Ahmet Muhteşem Ağıldere, Prof. Dr. Hayati Bilgiç
  4 Strategic Partnership on Modernization of University Management Processes and Training of Specialist in Orthopedics and Traumatology, Radiology/Nuclear Medicine, Emergency Care, Girişimcilik, Araştırmacı, 04.10.2018

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı
  5 Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ar-Ge, Araştırmacı, 10.05.2012

  Demet Varoğlu, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  İşletmelerarası stratejik ittifaklar ve işbirliklerinin başarısına etki eden faktörler
  Yüksek Lisans
  2023
  Endüstriler için inovasyon stratejileri ve stratejik gruplar
  Doktora
  2022
  Değer yönelimlerinin müzakere tarzlarına etkisi üzerine bir araştırma
  Doktora
  2020
  The organizational change adaptation process: Differentiation and integration
  Uzmanlık
  2020
  Örgütsel güven ve psikolojik sözleşme ilişkisinde profesyonel bürokrasi etkisi
  Doktora
  2020
  Örgütsel belleklerin öz oluşumu: Türkiye'de bir kamu kurumu görev ağları analizi
  Doktora
  2017
  Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal kuram bağlamında inceleme: Üniversiteler üzerine bir araştırma
  Yüksek Lisans
  2017
  Küçük ve orta ölçekli işletmelerde dış kaynak kullanımı
  Yüksek Lisans
  2017
  Stratejik yönelimlerin eşbiçimliliği; Vakıf üniversiteleri üzerine bir araştırma
  Yüksek Lisans
  2015
  Örgütsel ekoloji ve popülasyonlar arası etkileşimler: Türkiye sermaye piyasasındaki aracı kurumlar örneği
  Doktora
  2007
  Karar Verme Sürecinde Yöneticilerin Kişilik Yapılarının Etkileri
  Yüksek Lisans
  2003
  Kurum Etiği: Bir Kamu Kurumu Etiğinin İncelenmesi
  Yüksek Lisans
  2002
  Stratejik Vizyon Yönetimi ve Vizyon Paylaşımı
  Yüksek Lisans
  2001
  Organizasyonlarda Çatışma ve Liderlik: Barış Gücü Görev Kuvvetlerinde bir Alan Çalışması
  Yüksek Lisans
  2001
  Restructuring of Organizations trough Systems Dynamics: A Case Study for Military Units in Peacekeeping Operations
  Yüksek Lisans
  2000
  Distance Education and Its Applicability in Turkish Armed Forces
  Yüksek Lisans
  2000
  A Methodology Proposal for Personnel Appraisal System in Hierarchical Organization: The Case of Land Forces Command
  Yüksek Lisans
  1999
  Organizasyonlarda Yöneticinin Çatışma Yönetim Tarzları ile Amirlerinin Üçüncü Taraf Rolleri Arasındaki İlişkiler
  Yüksek Lisans
  1999
  A Methodology for Implementing TQM : A Case Study in the Military Academy
  Yüksek Lisans
  1999
  Systems Thinking and Defense Strategies: A Proposed Model
  Yüksek Lisans
  1999
  A Systems Approach methodolgy to the Selection Process of Technological Forecasting Techniques: A Case Study for Night Vision Image Intensifier Systems
  Yüksek Lisans
  1999
  The Impact Of Cultural Diversity: An Application in a Public Organization
  Yüksek Lisans
  1999
  Proje Yönetimi: Stratejik Tasarım ve Uygulama
  Yüksek Lisans
  1997
  ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI
  ÖRGÜTSEL TASARIM
  STRATEJİK YÖNETİM
  TEMEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
  YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR