Yükleniyor
image

Yabancı Diller Hazırlık Bölümü
mkizrak[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 6711

 • Doktora, (2019), Başkent Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon

 • Yüksek Lisans, (2006), Çankaya Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı

 • Lisans, (1996), Hacettepe Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği

 • H-İndeks 1
  • İnsan Kaynakları Yönetimi • Örgütsel Davranış • Stratejik Yönetim • Örgüt Kuramları
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  The Moderating Role of Self-Efficacy: Exploring the Impact of Social Undermining on Emotional Exhaustion Among Gray-Collar Workers, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 2023

  Gamze Güner Kibaroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  2  Beyaz Yakalı Kadın Çalışanların İşyerlerindeki Mobbing Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(0), 2023

  Aslı Nur İnan, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  3  How Psychological Safety Influences Intention to Leave? The Mediation Roles of Networking Ability and Relational Job Crafting, CURRENT PSYCHOLOGY, 0(0), 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Esra Çınar, Esra Aydın, Nurcan Kemikkıran
  4  How can prosocial silence be golden? The roles of commitment to learning and organizational support, Learning Organization, 0(0), 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  5  A Theoretical Exploration of the Nexus Between Performance Appraisal, Culture, and Impression Management, Journal of Human and Work, 10(2), 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  6  Örgüt İçi Güç: Davranışsal ve İlişkisel Bağlamda Tipoloji ve Model Önerisi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 30(2), 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  7   Does Blue-Collars' Well-Being Always Enhance Job Engagement? The Moderating Influence of Meaningful Work, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Gamze Güner Kibaroğlu
  8  Controlled Collaboratıon in Organızatıons: The Role of Knowledge Management, Performance and Trust, Academic Review of Humanities and Social Sciences, 5(2), 2022

  Nurcan Kemikkıran, Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  9   Aktör Eylemliliği, Kurumsal Mantık Değişimi ve Liderlik Tarzları: Bir Model Önerisi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(2), 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  10  Öz-liderlik Becerilerinde Psikolojik Sermayenin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, 8(4), 2017

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Papatya Sevgin Bıçakçı, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  1  When Does Abusive Supervision Result in Intention to Leave? The Role of Positive and Negative Social Network Ties, 6th International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress, 16.06.2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  2  Algılanan Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Uygulamalarının Çalışanların Öznel Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisi, 9. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi,, 05.11.2022

  Berk Toyata, Prof. Dr. Mehmet Çakar, Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  3  Psikolojik Sermayenin Öz Liderlik Becerilerine Etkisi: Görgül Bir Çalışma, 25. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, 25.05.2017

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Papatya Sevgin Bıçakçı
  4  Öğrenmeye Adanmışlık ve Algılanan Örgütsel Destek Değişkenleri İle Prososyal Ses ve Sessizlik Üzerine Bir Model Önerisi, 4. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi, Adana Çukurova Üniversitesi, 04.11.2016

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  5  Kurumsal Mantık Değişiminde Bireysel Aktör Eylemliliği: Liderlik Davranışlarının Düzenleyici Etkisi, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sabancı Üniversitesi, 29.05.2016

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  6  İzlenim Yönetimi ve Performans Değerlendirme Amaçları: Kültürel Değerlerin Düzenleyici Etkisi, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sabancı Üniversitesi, 29.05.2016

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  7  Kişiler Arası Örgütsel Çatışma: Bir Vakıf Üniversitesinde Durum Çalışması, 3. Örgütsel Davranış Kongresi - Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 06.11.2015

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak

  Yazarlık Bilgileri

  1  Örgütlerde Grup İçi ve Gruplar Arası İlişkiler, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak

  Editör Bilgileri

  2  Örgütsel Gruplara Yönelik Çağdaş Yaklaşımlar, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak

  Kitap Bölümü Bilgileri

  3  İstismarcı Yönetim, In:Güncel Örgütsel Davranış Yaklaşımları, 367-391, 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  4  İş Yerinde Mizah, In:Uygulayıcılar İçin Güncel Kavramlarla ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, 235-253, 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  5  Gruplar Arası İlişkilerde Temas Modeli ve Kara Koyun Etkisinin Değerlendirilmesi, In:Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Gelişmeler 3, 506-523, 2023

  Nurcan Kemikkıran, Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  6  Counterproductive Aspects of Teamwork, In:Dark Sides of Organizational Life: Hostility, Rivalry, Gossip, Envy and Other Difficult Behaviors, 170-194, 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk
  7  Understanding Alienation, In:Dark Sides of Organizational Life: Hostility, Rivalry, Gossip, Envy and Other Difficult Behaviors, 139-166, 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Prof. Dr. İsmail Tokmak, Prof. Dr. Hakan Turgut
  8  Örgüt Kültürü-Yapı İlişkisi: Bir Mühendisin Günlüğü, In:Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1, 131-133, 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
  9  Who-dislikes-whom networks: Bases and consequences of negative ties, In:The Dark Side of Organizational Behavior: Examining Undesirable Aspects of Organizational Life, 32-53, 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Ali Gürsoy
  10  Sosyal Ağ Kuramı ve Olumsuz İlişkiler, In:Örgütsel Davranış Kuramları, 341-366, 2019

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Pınar Fayganoğlu
  1 The Learning Organization, Hakem, 2024
  2 CURRENT PSYCHOLOGY, Hakem, 2024
  3 Journal of Human and Work, Hakem, 2023
  ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DAVRANIŞSAL ETKİLERİ
  ÖRGÜT KURAMI
  SOSYAL PSİKOLOJİ
  STRATEJİK TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
  STRATEJİK YÖNETİM
  ULUSLARARASI YÖNETİM
  YBS UYGULAMALARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAKLAŞIMLARI
  YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
  LAMSIG - TESOL TURKEY Pre-Conference Event
  Konuşmacı (Konferans, Çalıştay, Kongre vb.)
  2021
  BEDAM YÖKDİL-YDS KURSU
  Kurs
  2020
  FLE Joint Conference: Unity in Diversity-21-22.06.2019, TOBB ETÜ
  Konuşmacı (Konferans, Çalıştay, Kongre vb.)
  2019
  BEDAM YÖKDİL-YDS KURSU
  Kurs
  2019
  BEDAM YDS KURSU
  Kurs
  2018
  Yönetim Akademisi Derneği
  Üyelik