Yükleniyor
image

İngilizce İşletme Programı
alperen[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2116

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1   Örgütsel Ağlar Özel Sayısı: Seçilim ve Uyumlanma Tartışmasında Örgütsel Ağlar Yaklaşımı, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(15), 2021

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Ali Rıza Köker
2   The Role of Transformational Leadership Behaviours? Effects on Corporate Entrepreneurship Behaviours and Financial Performance of Firms, Social Sciences Studies Journal, 8(4), 2018

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Metin Ocak
3  Müşterilerin Sosyo Ekonomik Statüsü ve Kurumsallaşma: Kuyumculuk Sektöründe Yapılan Nitel Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2017

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
4  A Critical Review of Implicit Leadership Theory on the Validity of Organizational Actor-National Culture Fitness, International Journal of Organizational Leadership, 6(4), 2017

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Demet Varoğlu
1  Sosyal Yapının Belirleyici Rolünün Modern Mantıklar ve Profesyonellik Düzeyi İlişkisine Etkisi., 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 18.04.2019

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Ali Selami Sargut
2  GELENEKSEL MANTIKLAR VE PROFESYONELLEŞME DÜZEYİ İLİŞKİSİNDE SOSYAL YAPININ BELİRLEYİCİ ROLÜ, 10. Örgüt Kuramı Sempozyumu, 08.02.2019

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Ali Selami Sargut
3  Yeni Pazarlara Giriş Stratejisi Olarak Kurumsal Sosyal, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25.05.2017

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Zühal Şenyuva
4  Kurumsal Mantıklar, Sosyal Beceriler ve Sosyal Öğrenme İlişkisi, VIII. Örgüt KuramI Sempozyumu, 02.02.2017

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Ali Selami Sargut
5  An Alternative View to the Relationship Between Leadership, National Culture and Implicit Leadership Theory, 4th International Conferences on New Challenges in Management and Business, 05.09.2016

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
6  The Effects of Organizational Silence on Organizational Learning:The Mediating Effect of Perceived Organizational Support, Euram 2016: Manageable Cooperation, 31.05.2016

Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Öcal Fidanboy, Masha Serpoush, Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk

Editör Bilgileri

1  Örgütsel Gruplara Yönelik Çağdaş Yaklaşımlar, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2023

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Öğr.Gör. Servet Kıvanç, Dr. Öğr. Üyesi Zühal Şenyuva

Kitap Bölümü Bilgileri

2  Counterproductive Aspects of Teamwork, In:Dark Sides of Organizational Life: Hostility, Rivalry, Gossip, Envy and Other Difficult Behaviors, 170-194, 2023

Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk
3  Klan Denetiminin Avantajları ve Dezavantajları, In:Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar, 147-150, 2022

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk
4  Yönetim ve Yönetimin İşlevleri, In:Teknoloji Yönetimi: Geleceği Yönetmede Teknolojinin Rolü, 45-84, 2022

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Çakar
5  Sosyal Ağ Kuramı ve Örgüt Araştırmaları, In:Örgüt Kuramları, 317-354, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
1 İş ve İnsan, Hakem, 2023
İŞLETME
İŞLETMEYE GİRİŞ
ÖRGÜT KURAMI
ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ÖRGÜTSEL TASARIM
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
SOSYAL PSİKOLOJİ
STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
STRATEJİK TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
STRATEJİK YÖNETİM
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
ULUSLARARASI PAZARLAMA
VAKA ANALİZİ