Yükleniyor
image

İşletme Programı
zuhala[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2148

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  New Organizations in Complex Networks: Survival and Success, Central European Management Journal, 30(1), 2022

Dr. Öğr. Üyesi Zühal Şenyuva
2   İçsel ve dışsal sosyal sermaye yaklaşımları açısından Türk toplumunun sosyal sermaye potansiyeli: Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) örneği, Akdeniz İİBF Dergisi, 6(12), 2006

Dr. Öğr. Üyesi Zühal Şenyuva

Editör Bilgileri

1  Örgütsel Gruplara Yönelik Çağdaş Yaklaşımlar, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2023

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Öğr.Gör. Servet Kıvanç, Dr. Öğr. Üyesi Zühal Şenyuva

Kitap Bölümü Bilgileri

2  Kurumsal Girişimcilik, In:Yeni Kurumsal Kuram: Sosyal Bilimlerin Yeni Evrensel Dili, 187-204, 2022

Dr. Öğr. Üyesi Zühal Şenyuva, Prof. Dr. Mehmet Çakar
3  Kurumsal Girişimcilik, In:Yeni Kurumsal Kuram: Sosyal Bilimlerin Yeni Evrensel Dili, 187-204, 2022

Dr. Öğr. Üyesi Zühal Şenyuva, Prof. Dr. Mehmet Çakar
Pandemi Sürecinde Uzaktan Çalışmanın Beyaz Yakalılar Üzerindeki Etkisi
Yüksek Lisans
2023
Sivil Toplum Örgütlerinde ve Kurumsal Örgütlerde Kadın Rolünün Karşılaştırmasına Yönelik Bir Çalışma
Yüksek Lisans
2023
SOSYAL PSİKOLOJİ
YÖNETİM STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI
TEMEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
İŞLETMEYE GİRİŞ
STRATEJİK YÖNETİM