Yükleniyor
image

İşletme Programı
csozen[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2103

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  Beyaz Yakalı Kadın Çalışanların İşyerlerindeki Mobbing Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(0), 2023

Aslı Nur İnan, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
2   Bilinçli Farkındalığın Yapısal İş Kaynaklarını Artırmaya Etkisinde İş Tatmininin Rolü, Business and Management Studies: An International Journal, 10(3), 2022

Gamze Güner Kibaroğlu, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
3  The role of job satisfaction in the effect of mindfulness on increasing structural job resources, Business and Management Studies: An International Journal, 10(3), 2022

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Gamze Güner Kibaroğlu
4  The town of bent necks: interorganizational causes and consequences of relational rivalry, Journal of Strategy and Management, 14(4), 2021

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
5   Seçilim ve Uyumlanma Tartışmasında Örgütsel Ağlar Yaklaşımı, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 19(1), 2021

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
6  The Impacts of Friendship, Advice and Negative Ties on İntention to Leave the Case of Nurses in a Special Branch Hospital, Asia Pacific Journal of Health Management, 16(4), 2021

Prof. Dr. Hakan Turgut, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. İsmail Tokmak, Simge Samancı
7  Marshall plan or a mediator: the intellectual structure of management studies in Europe, European Journal of International Management, 2(35), 2021

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
8   Örgütsel Ağlar Özel Sayısı: Seçilim ve Uyumlanma Tartışmasında Örgütsel Ağlar Yaklaşımı, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(15), 2021

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Ali Rıza Köker
9  Introduction of a new method for retailing and marketing research: the case of shopping malls, Property Management, 38(3), 2020

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
10   GENERATIONAL CHANGE IN BUSINESS OWNERS? SOCIAL TIES: THE CASE OF TURKEY, LAÜ Journal of Social Sciences, 11(1), 2020

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
11   Bireylerin Ağ Düzeneğindeki Yerinin Oluşmasında Lider-Üye Etkileşiminin Rolü: Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı, European Journal of International Management, 9(1), 2018

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
12  Müşterilerin Sosyo Ekonomik Statüsü ve Kurumsallaşma: Kuyumculuk Sektöründe Yapılan Nitel Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2017

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
13  Müşterilerin Sosyo Ekonomik Statüsü ve Kurumsallaşma: Kuyumculuk Sektöründe Yapılan Nitel Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2017

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
14  Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Sosyal Ağların Sosyal Sermaye Edinimindeki Rolü: Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2017

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
15  Human or Social Resources Management: Which Conditions Force HR Departments to Select the Right Employees for Organizational Social Capital?,, European Management Review, 13(1), 2016

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
16   Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Sessizliğin Önlenmesindeki Rolü, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 2(3), 2016

Şenay Yürür, Yücel Sayılar, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
17   Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Sabit Kişilik Örüntüsü Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü, Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 2015

Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Hakan Turgut, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
18   Türkiye de örgüt kurami çalişmalarinin bibliyometrik profili Atıf ağlarının dönemsel karşılaştırması, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0(52), 2015

Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, E Kurt
19   Türkiye?de Örgüt Kuramı Çalışmalarının Bibliyometrik Profili: Atıf Ağlarının Dönemsel Karşılaştırması, Journal of Political Sciences, 52(52), 2015

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
20   Çalışanların Eşitsizliğe Yönelik Algı ve Tepkileri: Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(2), 2013

Doç. Dr. Mustafa Fikret Ateş, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
21   Social networks and power in organizations: A research on the roles and positions of the junior level secretaries in an organizational network, PERSONNEL REVIEW, 41(4), 2012

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
22  Krizin Aşılmasında Alternatif Bir Yol: Sosyal Sermayede Enformasyon Edinimi ve Kullanım Kapasitesi, Bilgi Dünyası, 11(1), 2010

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
23   THE BROKERAGE ROLES IN THE ORGANIZATIONAL NETWORKS AND MANIPULATION OF INFORMATION FLOW, International Journal of sBusiness and eGovernment Studies, 2(2), 2010

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
24   Eşitsizliğe Karşi Sessiz Kalma: Mavi Yakali Çalişanlarin Motivasyonu Üzerine Görgül Bir Çalişma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 22(22), 2009

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
25   Çalışanların Öğrenen Örgüt Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0(22), 2009

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Köksal Hazır
26   The Effect of Employees? Learning Organization Perceptions on Organizational Citizenship Behaviors, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 22(0), 2009

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Harun Şeşen, Köksal Hazır
27   Social Network Analysis in Organizational Studies, International Journal of Business and Management, 1(1), 2009

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
28   Örgütsel Ağ Düzenekleri ve Yönetici Elitler, Savunma Bilimleri Dergisi, 8(1), 2009

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
29   Interorganizational and Interdepartmental Resource Dependency of E-Government Applications, International Journal Of Ebusiness And Egovernment Studies, 1(1), 2009

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
30   Social networks versus technical networks: How different social interaction patterns effect information system utilization in the organizations?, Journal of US-China Public Administration, 6(7), 2009

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
31   Web based distance learning as an efficient tool for in-service training to improve technical skills, International Journal of eBusinness and eGovernment Studies, 2(5), 2006

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
32   Can rural telemedicine help to solve the health care access problems in Turkey?, CLINICAL RESEARCH AND REGULATORY AFFAIRS, 20(1), 2003

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
33   A Great Potential in Turkey for Telemedicine & Teleeducation Applications, TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH, 9(1), 2003

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
1  Interorganizational Networking Strategies of the Entrepreneurial Organizations for International Trade, EMNet 2023 Economics and Management of Network, 15.09.2023

Doğukan Hazar Ülker, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
2  Conference Proceeding: Pattern Recognition and Link Prediction in Networks via Artificial Neural Network: Tenant Mix Case, EMNet 2023 Economics and Management of Network, 14.09.2023

Caner Akbaş, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
3  THE RELATIONSHIP BETWEEN NEGATIVE TIES AND BLUE-COLLAR EMPLOYEES PERFORMANCE AND ETHICAL VOICE: THE MEDIATING EFFECTS OF PERSONAL REPUTATION, Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers, 09.09.2022

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
4  Bilinçli Farkındalığın Yapısal İş Kaynaklarını Artırmaya Etkisinde İş Tatminin Rolü, 21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 12.05.2022

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Gamze Güner Kibaroğlu
5  Marshall Plan Or A Mediator: The Ten Years Long Journey Of European Management Review, EURAM 2019 Conference, 26.06.2019

Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Ş Tuzlukaya, M Çakar
6  Sosyal Ağ Bağlantılarının Bireyin İşyeri Performansı Üzerindeki Etkisi, 27.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrei, 18.04.2019

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
7  Negative Ties and Interorganizational Dynamics: An Alternative Paradigm for Organizational Inquiry, 8. International Conference on Economics and Management of Networks, 15.11.2018

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Doç. Dr. Soner Gökten
8  Organizational Survival and Network of Visitors? Paths in a Shopping Mall, Economics and Management of Networks, 15.11.2018

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
9  Reality of Public-Private Partnership Match with the Idea?, Economics and Management of Networks, 15.11.2018

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
10  Negative Ties and Interorganizational Dynamics: An Alternative Paradigm for Organizational Inquiry, Economics and Management of Networks, 15.11.2018

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
11  Organizational Survival and Network of Visitors? Paths in a Shopping Mall, 8. International Conference on Economics and Management of Networks, 15.11.2018

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
12  1692 - Complex Organizations and Entrepreneurship: The Case of Shopping Malls, EURAM 2017, 21.06.2017

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
13  Örgütlerde Sosyal Zaman Algısı: Statüye Göre Zamana Yüklenen Değer Nasıl Farklılaşır?, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon KOngresi, 25.05.2017

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
14  Sosyal Sermaye Edinim Biçimi Olarak Sadece Kadın Ağları (Women-Only Networks): Yönetim Kurulu Üyesi Kadınlar Üzerinde Bir Araştırma, 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25.05.2017

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
15  Çalışanlar Neden Sessiz Kalır?: Örgütsel Adalet Algısının Etkileri, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 01.09.2016

Senay Yürür, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
16  Why Employees Remain Silent? The Effects of Organizational Justice Perceptions, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 01.09.2016

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
17  Değişime Direnç ve Ataletten Kurtulma, Savunma Bilimleri Sempozyumıu, 16.06.2016

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
18  ÖRGÜTSEL ÇİFT YETENEKLİLİK VE SOSYAL AĞDA YAPISAL EŞİTLİK: SAVUNMA VE, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, 14.05.2015

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
19  AKADEMİK GRUPLAR ARASINDA YAPISAL BOŞLUKLARI KÖPRÜLEYEN AĞLARIN , 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, 14.05.2015

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
20  Akademik Gruplar Arasında Yapısal Boşlukları Köprüleyen Ağların Oluşması Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongreleri Yeni Kuşak Akademiklerin Sosyal Sermayelerini Nasıl Arttırdı, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14.05.2015

Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, Prof. Dr. Ali Selami Sargut, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
21  Türk Savunma Sanayiinde Firmalar Arası İlişkiler, 7. Savunma Teknolojileri Kongresi, 25.06.2014

Prof. Dr. Mehmet Çakar, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
22  Türkiye?de örgüt kuramı çalışmalarının bibliyometrik profili: Atıf ağlarının dönemsel karşılaştırması, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25.05.2014

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
23  İş Sahiplerinin Sosyal Ağ Bağlantılarının Girişimciden, İkinci ve Üçüncü Kuşağa Doğru Değişimi, 22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22.05.2014

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
24  Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 26.05.2011

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Demet Varoğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
25  Social Network Analysis of the Organizations in İstanbul Stock Exchange ISE100 Index, World Conference on Financial Crisis, 01.10.2010

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
26  Interorganizational and interdepartmental resource dependency of e-government applications, 2nd International Conference on E-government and E-governence , 03.03.2010

Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
27  Social Network Analysis in Organizational Studies, International Conference on Social Sciences, 10.09.2009

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Köksal Hazır
28  A Research on the Roles and Positions of the Secretaries in Organizational Networks, International Conference on Social Sciences, 10.09.2009

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
29  A Research on the Roles and Positions of Secretaries in Organizational Networks, International Conference on Social Sciences, 10.09.2009

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Akif Tabak
30  A Typology to Explain the Emergence and Characteristics of Organizational Networks in Different Economics, 27th Standing Conference on Organizational Symbolism, 01.06.2009

Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, İrge Şener
31  Örgütsel Ekoloji Kuramı, Yerleşiklik Kavramı, ve Kapanma Oranlarına Yönelik Önermeler, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16.05.2008

Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen

Yazarlık Bilgileri

1  Dark Sides of Organizational Life Hostility, Rivalry, Gossip, Envy and other Difficult Behaviors, İlk Baskı, Routledge (Taylor & Francis), 2023

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
2  The Dark Side of Organizational Behavior - Examining Undesirable Aspects of Organizational Life, İlk Baskı, Routledge, 2022

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
3  Örgüt Kuramları (Genişletilmiş 5. Baskı), Güncellenmiş Yeni Baskı, Beta, 2020

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
4  Örgüt Kuramları (4. Baskı), Güncellenmiş Yeni Baskı, Beta, 2017

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
5  Örgüt Kuramları (3. Baskı), Güncellenmiş Yeni Baskı, Beta, 2015

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
6  Türkiye'de İşsizlik ve Sosyal Sermaye, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2012

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
7  Örgüt Kuramları (2. Baskı), Güncellenmiş Yeni Baskı, Beta, 2012

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
8  Türkiyede İşsizlik ve Sosyal Sermaye: Örgütlerin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerine Bir Araştırma, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2012

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Korkut Ersoy, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Demet Varoğlu, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu

Editör Bilgileri

9  Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 2, İlk Baskı, Beta, 2023

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
10  Dark Sides of Organizational Life - Hostility, Rivalry, Gossip, Envy and other Difficult Behaviors, İlk Baskı, Taylor & Francis, 2023

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
11  Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1, İlk Baskı, Beta, 2022

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
12  Congress Proceeding of Management and Organization Studies on Blue & Grey Collar Workers, İlk Baskı, Elsevier, 2022

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
13  Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1, İlk Baskı, Beta Yayınevi, 2022

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
14  Örgüt Kuramları, İlk Baskı, Beta Yayıncılık, 2012

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen

Kitap Bölümü Bilgileri

15  Contemporary Issues in Management and Organizations, In:Social Network Analysis in Organizational Studies, 229-248,

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
16  The Relationship Between Negative Ties and Blue-collar Employees' Performance and Ethical Voice: The Mediating Effects of Personal Reputation, In:Management and Organizational Studies on Blue- and Gray-collar Workers: Diversity of Collars, 19-30, 2023

Amer Al-Atwi, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Elham Alshaibani
17  Who-Dislikes-Whom Networks: Bases and Consequences of Negative Ties, In:The Dark Side of Organizational Behavior: Examining Undesirable Aspects of Organizational Life, 32-53, 2022

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Ali Gürsoy
18  Who-dislikes-whom networks: Bases and consequences of negative ties, In:The Dark Side of Organizational Behavior: Examining Undesirable Aspects of Organizational Life, 32-53, 2022

Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Ali Gürsoy
19  Examining the Network of Visitors? Traffic in a Mall: Frequency of Visits and Educational Level, In:Advances in National Brand and Private Label Marketing, 95-104, 2021

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
20  Sosyal Ağ Kuramı ve Örgüt Araştırmaları, In:Örgüt Kuramları, 422-455, 2020

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
21  Sosyal Ağ Kuramı ve Örgüt Araştırmaları, In:Örgüt Kuramları, 317-354, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
22  Sosyal Ağ Kuramı ve Olumsuz İlişkiler, In:Örgütsel Davranış Kuramları, 341-366, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Pınar Fayganoğlu
23  Organizational Structure and Design, In:Organizational Behavior, 202-232, 2019

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
24  The Organization and Its Environment, In:Organization Theory and Design, 52-81, 2018

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
25  Sosyal Ağ Kuramı ve Olumsuz İlişkiler, In:Örgütsel Davranış Kuramları, 341-366, 2018

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
26  Business in the Global Context, In:Introduction to Business, 53-70, 2017

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
27  Gruplar ve Grup Dinamikleri, In:Örgütsel Davranış, 302-325, 2016

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
28  Girişimcilik, In:Yönetimde Güncel Konular, 82-109, 2016

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
29  Örgütsel Ağlar, In:Örgüt Kuramları, 317-342, 2016

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
30  Gruplar ve Grup Dinamikleri, In:Örgütsel Davranış, 301-338, 2014

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
31  Liderlik araştırmalarında Sosyal Ağ Analizinin Kullanımı, In:Liderlikte Güncel Yaklaşımlar, 435-446, 2012

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
32  Bilgi Toplumu ve Teknoloji Kullanımı, In:Yönetim Bilişim Sistemleri, 21-41, 2010

Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
33  Chaos and Complexity Theories for Management and Organization Studies, In:Contemporary Issues in Management and Organizations: Principles and Implications, 65-84, 2010

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
34  Kamu Kurumlarında Sosyal Ağlar ve Bilgi Yönetimi: Örnek Bir Çalışma, In:Bilgi Yönetimi Disiplini Ve Uygulamaları, 191-217, 2010

Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
35  Örgütsel Öğrenme, Değişim ve Sosyal Ağ Düzenekleri, In:Örgütlerde Öğrenme ve Değişim, 121-143, 2009

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
36  Social Network Analysis in Organizational Studies, In:Contemporary Issues in Management and Organizations: Principles and Implications, 229-248, 2009

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
aaa
1 Sosyal Ağ ve Suç Araştırmaları Projesi, Danışmanlık, Danışman, 10.09.2021

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
2 Finance Management Training for SMEs - SME Academy, Girişimcilik, Danışman, 15.09.2018

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
3 BİDEB 2237 Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı, Eğitim, Danışman, 12.09.2014

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
4 Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ar-Ge, Yürütücü, 18.12.2010

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
5 Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi , Ar-Ge, Araştırmacı, 17.12.2005

Prof. Dr. Meriç Yavuz Çolak, Prof. Dr. Korkut Ersoy, Prof. Dr. Nermin Yeniköse, Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
MAKRO ÖRGÜT KURAMLARI TARTIŞMA ALANLARI
ÖRGÜT KURAMI
TEMEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI