Yükleniyor
image

İşletme Programı
csozen[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2103

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  Beyaz Yakalı Kadın Çalışanların İşyerlerindeki Mobbing Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(0), 2023

Aslı Nur İnan, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
2   Bilinçli Farkındalığın Yapısal İş Kaynaklarını Artırmaya Etkisinde İş Tatmininin Rolü, Business and Management Studies: An International Journal, 10(3), 2022

Gamze Güner Kibaroğlu, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
3  The role of job satisfaction in the effect of mindfulness on increasing structural job resources, Business and Management Studies: An International Journal, 10(3), 2022

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Gamze Güner Kibaroğlu
4  The town of bent necks: interorganizational causes and consequences of relational rivalry, Journal of Strategy and Management, 14(4), 2021

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
5   Seçilim ve Uyumlanma Tartışmasında Örgütsel Ağlar Yaklaşımı, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 19(1), 2021

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
6  The Impacts of Friendship, Advice and Negative Ties on İntention to Leave the Case of Nurses in a Special Branch Hospital, Asia Pacific Journal of Health Management, 16(4), 2021

Prof. Dr. Hakan Turgut, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. İsmail Tokmak, Simge Samancı
7  Marshall plan or a mediator: the intellectual structure of management studies in Europe, European Journal of International Management, 2(35), 2021

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
8   Örgütsel Ağlar Özel Sayısı: Seçilim ve Uyumlanma Tartışmasında Örgütsel Ağlar Yaklaşımı, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(15), 2021

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Ali Rıza Köker
9  Introduction of a new method for retailing and marketing research: the case of shopping malls, Property Management, 38(3), 2020

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
10   GENERATIONAL CHANGE IN BUSINESS OWNERS? SOCIAL TIES: THE CASE OF TURKEY, LAÜ Journal of Social Sciences, 11(1), 2020

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
11   Bireylerin Ağ Düzeneğindeki Yerinin Oluşmasında Lider-Üye Etkileşiminin Rolü: Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı, European Journal of International Management, 9(1), 2018

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
12  Müşterilerin Sosyo Ekonomik Statüsü ve Kurumsallaşma: Kuyumculuk Sektöründe Yapılan Nitel Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2017

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
13  Müşterilerin Sosyo Ekonomik Statüsü ve Kurumsallaşma: Kuyumculuk Sektöründe Yapılan Nitel Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2017

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
14  Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Sosyal Ağların Sosyal Sermaye Edinimindeki Rolü: Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2017

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
15  Human or Social Resources Management: Which Conditions Force HR Departments to Select the Right Employees for Organizational Social Capital?,, European Management Review, 13(1), 2016

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
16   Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Sessizliğin Önlenmesindeki Rolü, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 2(3), 2016

Şenay Yürür, Yücel Sayılar, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
17   Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Sabit Kişilik Örüntüsü Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü, Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 2015

Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Hakan Turgut, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
18   Türkiye de örgüt kurami çalişmalarinin bibliyometrik profili Atıf ağlarının dönemsel karşılaştırması, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0(52), 2015

Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, E Kurt
19   Türkiye?de Örgüt Kuramı Çalışmalarının Bibliyometrik Profili: Atıf Ağlarının Dönemsel Karşılaştırması, Journal of Political Sciences, 52(52), 2015

Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
20   Çalışanların Eşitsizliğe Yönelik Algı ve Tepkileri: Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(2), 2013

Doç. Dr. Mustafa Fikret Ateş, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen,