Yükleniyor
image

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
gencturk[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 6652

 • Doktora, (2008), Ankara Ünıversıtesı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Abd

 • Yüksek Lisans, (2002), Ankara Ünıversıtesı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Abd

 • Lisans, (1998), Ankara Ünıversıtesı, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  A Qualitative Study On The Communicative Needs, Expectations And Experiences During Covid-19 Pandemic: 65 Years And Over Ankara Sample, Connectist-Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(60), 2021

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş, Pınar Özdemir, Nilüfer Kılıç
  2   Halkla İlişkiler ve Yaratıcı Endüstriler: Yaratıcı Endüstrilerde Halkla İlişkilerin İzini Sürmek İ, İletişim: araştırmaları, 14(2), 2018

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  3   An Analysis of Dissertations on Advertising in Turkey?, International Journal of Management and Applied Science, 3(10), 2017

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  4   Votka Şişesinde Şehir Olmak Absolut İstanbul, Folklor/Edebiyat Dergisi, 13(49), 2014

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  5   Tracking Public Relations History in 1960s Turkey The Prevalence and Reflections of Development Discourse, PUBLIC RELATIONS REVIEW, 40(0), 2014

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş, Pınar Özdemir
  6   Kültürel Üretim Mekânlarında Bir Aracı İhap Hulusi Görey, folklor/edebiyat, 18(70), 2012

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  7   Reklam Endüstrisinin Topografyası Türkiye Örneği, iletişim araştırmaları, 3(1), 2005

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  8   Bir İletişim Biçimi Olarak Moda Modus un Sınırları, iletişim araştırmaları, 1(1), 2003

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  9   Yeni Yasal Düzenleme Çerçevesinde Türk Medyasında Mülkiyet İlişkileri, İletişim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 2002

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  1  "Brand Museums as Public Relations Spaces: A Research on Ziraat Bank Museum and İşbank Museum", Prague-Heritages Conference, 28.06.2023

  Dr. Öğr. Üyesi Ebru Akçay, Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  2  Başkenti Yaratıcı Sınıfın Mekânı Olarak Düşünmek: Ankara, Hayaller Ve Gerçekler, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi?İletişim Yönetiminde Hayaller, Gerçekler ve Depremler? Sempozyumu, 11.05.2023

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  3  Türkiye'de Sürdürülebilirlik Çalışmaları Üzerine Halkla İlişkiler Odaklı Bir Analiz, 6. Alaeddin Asna Mesleki Gelişim Sempozyumu, 09.12.2022

  Araş.Gör. Eylem Temizer, Araş.Gör. Eda Akgün Sakızcı, Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  4  Methodological Chal enges of Doing Audience Research in (post) Covid Times, Online Workshop of ECREA Audience and Reception Studies Section, 14.10.2022

  Prof. Dr. Melike Aktaş Prof. Dr. Pınar Özdemir, Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  5  Dijital Çağda Tarih (mi) Çalışmak: Özdüşünümsel Bir Bakış., CIDA 2022 3rd Communication in the Digital Age Symposium, 12.10.2022

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  6  Representation of the Worker: Tracing The worker in TV Ads., Management and Organizational Studies On Blue amp;amp; Grey Collar Workers International Congress, 10.09.2022

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  7  Public relations history in public relations education in Turkey: Meeting the past with the present., International History of Public Relations Conference, 06.07.2022

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş, Pınar Özdemir
  8  Risk Communication with Vulnerable Publics: Experiences of Turkish Older Adults During Covid-19 Pandemic", 18th International Symposium: Communication in the Millennium (CIM 2021), 26.10.2021

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş, Nilüfer Kılıç, Pınar Özdemir
  9  COVID-19 Pandemisinde 65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Gözünden İnfodemi: ?Nereden Teyit Edebilirim?", 1st International Media and Cultural Studies Conference, 06.09.2021

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş, Pınar Özdemir, Nilüfer Kılıç
  10  Bir İletişim Biçimi Olarak Müze: Ekomüze Zavot,, 3. Uluslararası Erasmus Akademik Araştırmalar Sempozyumu, 06.03.2020

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  11  Medyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Söylemi, Türk Metal Sendikası Kadın İşçiler 25. Büyük Kurultayı,, 05.03.2020

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  12  Hakikat ötesinde Hakikati Aramak: Bir İddianın Peşinde., Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu, 25.04.2019

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  13  Dijital Medyanın Reklam Engelleme ile İmtihanı, Uluslararası Medya Sempozyumu, 01.11.2018

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  14  Bir Konum Arayışı: Yaratıcı Endüstriler ve Halkla İlişkiler. Ankara -, Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler, 19.04.2018

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  15  Phases of University Industry Interaction: An Example from Creative Cultural Industries Perspective, 4th International Conference on Business and Economics Studies,, 08.12.2017

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  16  Yaratıcılığı Anlamlandırmak: Niteliksel Bir Araştırma, II. Ines Internatıonal Academıc Research Congress, 18.10.2017

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  17  Creative Ecosystem of Başkent University, Seminar on Creative Cultural Industries and Higher Education, 12.10.2017

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erman Demir, Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Prof. Dr. Ahmet Nedim Tolungüç, Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman
  18  Tracking Advertising in Academic Studies in Turkey, Communication Institute of Greece ?3rd International Conference on Communication and Management (ICCM2017), 24.04.2017

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  19  ?Signum authenticum? of women: Herstories in Turkey?s Public Relations, International Public Relations History of Public Relations Conference 2016, 06.07.2016

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş, Pınar Özdemir
  20  WHERE IS THE STREET? EXPLORING THE STREET VISUALIZED BY THE GUERRILLA ADVERTISING, International Journal of Art and Sciences Venice Conference Proceedings, 28.06.2016

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  21  Public Service Announcement For ?Public Interest??, EUROMEDIA2015; The European Conference on Media, Communication and Film, 13.07.2015

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  22  History of Public Relations in Turkey Narrated By The Founders The First Years, EUPRERA 2012, 20.09.2012

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş, Pınar Özdemir
  23  Oluş Halindeki Kentin Reklam Metinlerinde İnşası, vı. uluslarası kültür araştırmaları sempozyuum, 08.09.2011

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  24  Cumhuriyetin İlk Döneminde Tüketici Vatandaş, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Konresi, 09.12.2009

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  25  sANAL mÜZENİN iLETİŞİMİ, Başkent Üniversitesi GSTMF II. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 28.04.2009

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  26  Uluslararası Halkla İlişkiler Endüstrisinin Görünümü, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, 15.04.2009

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  27  Medya ve Siyaset Ekseninde Genç Partiyi (Yeniden) Hatırlamak, Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, 15.11.2007

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  28  Halkla İlişkiler Eğitiminde Eleştirel Yaklaşımlar, Halkla İlişkiler Eğitimi Eğilimleri Arama Konferansı, 24.10.2007

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  29  Bilgi Merkezlerinin Mesaj Tipolojilerinin Düzenlenmesinde Halkla İlişkiler Odaklı Bir Yaklaşım Önerisi, 42. Kütüphaneler Hftası, 27.03.2007

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  30  Vodka Şişesinde Şehir Olmak, Uluslararası İletişim, Kitle Habeleşme ve Kültür Konferansı, 02.10.2006

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  31  Uluslarası Reklam Endüstrisi ve Türkiye, 9. Ulusal Sosyla Bilimler Kongresi, 07.12.2005

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  32  Marka Stratejilerinde KAdın Kimliğinin Kurulması: Koş Süreyya Koş, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, 01.03.2004

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  33  A New Identity Model Via Religion, Openminds Conference- Europe in Global World, 13.09.2003

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  34  Globalizing By Consuming Changing Consumption Patterns in Turkey, IPSA World Congress, 29.06.2003

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal

  Yazarlık Bilgileri

  1  Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2018

  Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman, Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Prof. Dr. Ahmet Nedim Tolungüç
  2  Türkiye de Halkla İlişkiler Tarihi Kurumsallaşma Yılları 1960 1980, İlk Baskı, DeKi, 2013

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş Yamanoğlu, Pınar Özdemir
  3  Cumhuriyetin İlanı Türkiye de Modernleşmeyi Reklam Metinlerinden Okumak 1928 1950, İlk Baskı, BilgeSu, 2013

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal

  Çevirmen Bilgileri

  4  -Key Concepts in Creative Industries, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2018

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Prof. Dr. Ahmet Nedim Tolungüç

  Kitap Bölümü Bilgileri

  5  "Aşı"rı Sınıfsallık: Covid-19 Pandemisi ve Aşı Turizmi Denkleminde Halkla İlişkiler, In:Turizm Alanında Çok Yönlü Araştırmalar II, 177-200, 2023

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Akçay
  6  KADINA YÖNELİK ŞİDDET: HABER METİNLERİNDE ÇERÇEVELER ve (YENİDEN) ÇERÇEVELER İÇİN REHBERLER, In:Farklı Perspektiflerden Kadına Yönelik Şiddet: Sorunlar, Süreçler ve Çözüm Önerileri, 48-60, 2023

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  7  Media Representation and the Worker: A Qualitative Analysis on TV Ads, In:Management and Organizational Studies on Blue-and Grey-collar Workers: Diversity of Collars, 211-228, 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Ebru Akçay, Araş.Gör. Aslı Şahinkaya Ermiş, Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  8  "Signum Authenticum" of Women: Herstories in Turkey's Public Relations During the Early Years"., In:Women in PR History., 31-40, 2021

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş, Pınar Özdemir
  9  Marka Yaratmada Temel Adımlar., In:Girişimci Kadın: Girişimcilik için Kavramlar, Stratejiler ve Uygulamalar, 57-68, 2020

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  10  Reklam Endüstrisi ve Medya, In:Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği, 60-87, 2020

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  11  Medyaya Yönelik Halkla İlişkiler Çalışmaları, In:Medya İlişkileri, 81-102, 2017

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  12  Reklamın Grotesk Halleri?., In:Grotesk, 159-181, 2016

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  13  Turkey, In:Middle Eastern And African Perspectives on the Development of Public Relations. Other Voices, 121-137, 2014

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş, Pınar Özdemir
  14  Medya ve Halkla İlişkiler Endüstrisi OrtakyaşarlığındaHaberin Halkla İlişkilerleşmesi?., In:Halkla İlişkilerin Kazancı. Geçmiş Eğilimler, Yeni Yönelimler, 399-426, 2013

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  15  History of Public Relations in Turkey Narrated By the Pioneers: The Early Years, In:Researching the Changing Profession of Public Relations, 19-31, 2013

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş, Pınar Özdemir
  aaa
  1 COVİD-19 PANDEMİSİNDE KIRILGAN KAMULAR VE RİSK İLETİŞİMİ: 65 YAŞ VE ÜSTÜ RİSK GRUBUNUN RİSK ALGILARI ÜZERİNE ANALİZ, Danışmanlık, Araştırmacı, 04.05.2020

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Melike Aktaş, Nilüfer Pınar Kılıç, Pınar Özdemir
  2 Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi, Eğitim, Danışman, 01.08.2019

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  3 Yerel Kalkınma Modelinde Bir İletişim Stratejisi Ekomüze, Eğitim, Araştırmacı, 01.04.2019

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Araş.Gör. Naz Almaç, Öğr.Gör. Semra Ay, Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman, Prof. Dr. Özcan Yağcı
  4 Türkiye'de Fotoğraf Gazeteciliği, Eğitim ve Tanıtım Projesi, Eğitim, Araştırmacı, 17.12.2017

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
  5 Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi, Ar-Ge, Araştırmacı, 01.11.2016

  Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erman Demir, Prof. Dr. Ahmet Nedim Tolungüç, Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman
  1 Etkileşim Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
  İletişimde toplumsal cinsiyet eşitliği rehberleri ışığında ödüllü reklam analizi
  Yüksek Lisans
  2023
  Gastronomi Kültürünün İnşasında Medyanın Rolü Yemek Dergileri Üzerine İçerik Analizi
  Yüksek Lisans
  2021
  Aile Şirketlerinde Marka Yönetimi: Ankara’daki Aile Şirketleri Üzerinden Bir Değerlendirme
  Yüksek Lisans
  2021
  Turizm iletişiminde bir reklam kanalı: Instabloggerlar üzerine bir araştırma
  Yüksek Lisans
  2020
  Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı: En büyük elli kurum üzerine bir araştırma /
  Yüksek Lisans
  2020
  Public Relations Education in Turkey During The Transformation of Vocational Schools of Press Into Faculties of Communication
  Yüksek Lisans
  2019
  Türkiye'de reklamcı temsili: Televizyon dizileri üzerine bir araştırma
  Yüksek Lisans
  2018
  Türkiye'de reklam endüstrisinde eleman ilanları
  Yüksek Lisans
  2017
  Türkiye'de marka yerleştirme stratejilerinin yeni görünümü: Yalan Dünya örneği
  Yüksek Lisans
  2014
  Turizm reklamlarında yaşam tarzlarının inşası: Gösteregebilimsel çözümleme
  Yüksek Lisans
  2014
  Ülke markası inşa sürecinde Türkiye'nin tanıtımı: Kurumlar, stratejiler ve uygulamalar
  Yüksek Lisans
  2012
  İnternette dönüşen reklamın yeni türü: E-ticaret sektöründe viral reklam
  Yüksek Lisans
  2012
  ATÖLYE II
  HALKLA İLİŞKİLERDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
  HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ I
  İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
  PORTFOLYO HAZIRLAMA
  REKLAMA GİRİŞ
  REKLAMCILIK UYGULAMALARI
  ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ
  YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME
  Yönetim Akademisi Derneği Üyesi
  Üyelik
  İletişim Araştırmaları Derneği Üyesi
  Üyelik
  Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Üyesi
  Üyelik