Yükleniyor
image

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
krbilgin[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2082

 • Doktora, (2015), Kara Harp Okulu Komutanlığı, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm

 • Yüksek Lisans, (2008), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • Lisans, (2004), Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 • • Uluslararası Güvenlik
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  Influence of Turkey-Israel relations on Turkish Jews businesspeople, Israel Affairs, 30(0), 2024

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Doç. Dr. Fatma Senem Güngör, Ahmet Kasım Han
  2  Geleceğin Savaşlarında Yapay Zeka, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 45(0), 2023

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  3   ABD nin Yeni Güç Stratejisinde Yapay Zekâ, Turkish Studies, 18(1), 2023

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Zafer Küçükşabanoğlu
  4  Academic Trends in European Union Studies in Turkey within the Framework of Turkey-EU Relations., Uluslararasi Iliskiler-International Relations, 19(76), 2022

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Haluk Karadağ
  5   BM ve NATO nun Barış Operasyonları Doktrinlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(12), 2020

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  6  Savaşın Stratejik Parçası Anlatı: Afganistan Örneği, turkish studies özel sayı, 14(5), 2019

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  7   Barış Operasyonlarına Kavramsal ve Kuramsal Bakış, Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 2018

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  8   Pierre Bourdieu ile Savaşı Yeniden Okumak, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(32), 2018

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  9   New Aspect of the Relationship between War and Strategy: Strategic Narrative, humanities and social science review, 8(1), 2018

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  10   Burak Gülboy, Mutlak Savaş: Birinci Dünya Savaşı'nın Kökenleri Üzerine Clausewitzyen Bir Çözümleme, Uluslararasi Iliskiler-International Relations, 12(48), 2016

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  11   Clausewitzin Savaş Teorisi ve Yeni Savaş Çalışmaları, milli güvenlik ve askeri bilimler, 2(8), 2016

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  12   Savaşı Anlamak için Savaş Çalışmalarını Anlamak, milli güvenlik ve askeri bilimler, 2(8), 2013

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  13  European Financial Assistance Provided to Turkey and CEECs: An Equity Shift, Turkish Studies, 6(0), 2011

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan
  1  Yapay Zeka Teknolojileri ve Uluslararası Sistem, 8. İstanbul Güvenlik Konferansı, 03.11.2022

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  2  Türkiye-AB İlişkileri Çerçevesinde Akademik Eğilimler, IX. Uluslararası İilişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, 26.05.2022

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan
  3  Savaş Çalışmalarında Yapay Zekanın Yeri ve Geleceği, IX. Uluslararası İilişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, 26.05.2022

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  4  Normatif Aktör Avrupa Birliğinin Küresel Yönetişim Krizi, IV. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, 16.10.2020

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan
  5  Yapay Zeka Teknolojilerinin Uluslararası Sistem Üzerindeki Etkileri, 5th International Management and Social Science Conference, 17.09.2020

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  6  Savaşın Anlatılmayanları: Kadınlar ve Çocuklar, III. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 12.09.2019

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  7  BM ve NATO Barış Operasyonları Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi, ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27.04.2019

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  8  Narrative as the Strategic Part of War: The Case of Afghanistan, 9. Uluslararası Sosyal Bilimlerde GÜncel Tartışmalar Kongresi, 02.04.2019

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  9  Re-Analyzing The Causes of War Through The Changing Character of War, XIX. European Conference on Social and Behavioral Science, 30.01.2019

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  10  Barış Çalışmalarında Düşüncenin ve Aktivizmin Öncüsü: Johan Galtung, II. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 15.11.2018

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  11  Consuming War as an Enteratinment Tool, 8. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 28.09.2018

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  12  "Militainment" Kavramına İlişkin Kuramsal Bir Tartışma, ASEAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUM, 05.05.2018

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  13  Barış Operasyonlarında Stratejik İletişim, 16 th International Symposium Communication in the Millennium, 25.04.2018

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  14  Strategic Communication in Peace Operations, 16 th International Symposium Communication in the Millennium, 25.04.2018

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  15  Yeni Savaş Çalışmalarını Pierre Bourdieu Üzerinden Okumak, 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 29.11.2017

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  16  Savaş ve Strateji İlişkisinin Yeni Görünümü: Stratejik Anlatı, I. İLİŞKİSEL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 13.04.2017

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  17  Savaş Olgusunu Clausewitz?in Üçlemesi ile Ele Almak, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 23.11.2015

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  18  AB'nin Genişleme Politikasının Yansıması Olarak Mali Yardımlar, Siyasi İlimler Türk Derneği V. Lisansüstü Konferansı, 20.10.2007

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin

  Yazarlık Bilgileri

  1  İngiltere Nefret Suçları, Hak ve Özgürlükler, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi Yayınları, 2022

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan

  Editör Bilgileri

  2  Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak, İlk Baskı, Gazi Kitapevi, 2020

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Fatma Senem Güngör
  3  Suriyeden Gelen Sığınmacılar ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri Projesi, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi, 2019

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan

  Kitap Bölümü Bilgileri

  4  Barışı Destekleme Harekatları, In:Güvenlik Çalışmaları III, 103-122, 2023

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Haluk Karadağ
  5  Savaşlarda Eski Mağdurlar ve Araçsallaşan Yeni Aktörler: Kadınlar ve Çocuklar, In:Savaşın Dönüşümü Yeni Dinamikler, Aktörler ve Araçlar, 245-276, 2021

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  6  System Approach in the International Relations, In:Systems and System Thinking, 175-198, 2020

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  7  Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik, In:Türkiye Jeopolitiği, 94-107, 2020

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  8  Siyasi Krizler, Meşruluk ve Bir Yöntem Olarak İletişim, In:Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak, 119-138, 2020

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  9  Johan Galtung, In:Barış Çalışmaları, 174-207, 2018

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  10  Re-Analyzing the Causes of War Phenomenon through the Nature of War, In:Contemporary Approaches in Social Sciences, 523-530, 2018

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  11  Media and Narrative in the Relationship between War and Society: A Movie Review, In:Issues in Communication Media and Public Relations, 117-128, 2018

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  12  Tarihten Günümüze Almanyanın Küresel Stratejisi, In:Küresel ve Büyük Güçlerin Stratejileri, 247-280, 2017

  Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  13  Carl von Clausewtiz, In:Savaş Çalışmaları, 140-165, 2015

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Dr. Gülayşe Ülgen Türedi
  14  Avrupa Birliği ve Afrika İlişkileri: Yeni Bir Dönem Doğru, In:Avrupa ve Avrupa Birliği, 383-406, 2015

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan
  aaa
  1 TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN TÜRK YAHUDİ İŞ İNSANLARI ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ PROJESİ, Ar-Ge, Araştırmacı, 01.05.2023

  Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Fatma Senem Güngör
  2 İngiltere Nefret Suçları , Hak ve Özgürlükler 2021 yılı değerlendirme raporu projesi, Ar-Ge, Araştırmacı, 01.06.2022

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Doç. Dr. Haluk Karadağ, Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  3 Kazakistanın Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinin Ölçümlenmesi Projesi, Ar-Ge, Araştırmacı, 29.09.2021

  Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Haluk Karadağ
  4 Suriyeden Gelen Sığınmacılar ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri Projesi, Ar-Ge, Araştırmacı, 12.08.2016

  Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  5 Sarıkayaa Jeotermal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı, Girişimcilik, Araştırmacı, 01.12.2006

  İpek Kovancı, Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  1 Study Performance Award, 01.01.1970
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Yükseköğretim Kurulunun İnternet Sitesi Üzerinden Kurumsal Stratejik İletişiminin İncelenmesi
  Yüksek Lisans
  2023
  Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin Önlenmesinde Birleşmiş Milletlerin (BM) Eğitim Faaliyetlerinin İletişimsel Rolü
  Yüksek Lisans
  2021
  Kamu Diplomasisinin Bir Aracı Olarak Kültürlerarası İletişim Bağlamında Yeni Medya: ABD Başkanı Obama dönemi
  Yüksek Lisans
  2021
  BM Barışı İnşa Faaliyetlerinde Toplumsal Cinsiyetin Rolü ve Sürdürülebilir Barışa Katkısı
  Yüksek Lisans
  2020
  Ölüm Kaygısının Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi: Soğuk Savaş Döneminde ABD Toplumu
  Yüksek Lisans
  2020
  BARIŞ ÇALIŞMALARI
  DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
  GÜNCEL SİYASAL SORUNLAR
  İLETİŞİM KURAMLARI
  İLETİŞİM VE SİYASET
  KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI
  KÜRESEL MEDYA
  MEDYA VE SİYASET
  SAVAŞTA VE BARIŞTA MEDYA
  SİYASAL DÜŞÜNCELER VE REJİMLER
  SİYASAL İLETİŞİM VE KAMUOYU
  SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
  ULUSLARARASI İLETİŞİM
  ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE MEDYA