Yükleniyor
image

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı
hkaradag[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1844

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  Influence of Turkey-Israel relations on Turkish Jews businesspeople,, Israel Affairs, 30(0), 2024

Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Haluk Karadağ, Ahmet Kasım Han
2  Kamu Diplomasisi ve Siyasi Propaganda: Kavramsal Bir Tartışma, Türk Savaş Çalışmaları Dergisi, 4(1), 2023

Doç. Dr. Haluk Karadağ
3  Academic Trends in European Union Studies in Turkey within the Framework of Turkey-EU Relations., Uluslararasi Iliskiler-International Relations, 19(76), 2022

Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Haluk Karadağ
4   Divergent Nature of Terrorism: A Comparative Analysis on PKK and ISIS/ISIL, Akademik Hassasiyetler Dergisi, 8(15), 2021

Doç. Dr. Haluk Karadağ, İsmail Sıkı
5   Enhancing Economic Security of China Thorough The Strategic Cooperation In The Arctic: The Polar Silk Road Initiative, Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, 4(8), 2021

Doç. Dr. Haluk Karadağ
6  Küresel Rekabetin Bölgesel Güvenliğe Yansımaları: Çin Denizi'nde ABD-Çin Mücadelesi, Çukurova University Institute of Social Sciences, 30(1), 2021

Doç. Dr. Haluk Karadağ
7   Terörizmle Mücadele Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi ve İkna Süreçlerinin Uygulamadaki Rolü, Diplomasi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 2020

Doç. Dr. Haluk Karadağ, İsmail Sıkı
8   Birleşmiş Milletler Barış Operasyonları ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkıları, Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, 1(1), 2018

Doç. Dr. Haluk Karadağ
9   Çin Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çin'in Askeri Gücü Üzerine Bir Değerlendirme, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 2017

Doç. Dr. Haluk Karadağ
10  Forcing the Common Good: The Significance of Public Diplomacy in Military Affairs, ARMED FORCES & SOCIETY, 43(1), 2017

Doç. Dr. Haluk Karadağ
11   İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz: Türkiye ve Güney Kore Kara Harp Okulları Örneği, Savunma Bilimleri Dergisi, 15(2), 2016

Doç. Dr. Haluk Karadağ, Arda Kerem Altınbaş
12  Default Power in the MENA Region: Turkey as a Pragmatic Solution to the Post-Arab Spring Era, Journal of International Relations and Foreign Policy, 3(2), 2015

Doç. Dr. Haluk Karadağ, Assoc. Prof. Dr. Patricia J. Woods
13  Rights or Riots? Regional Institutional and Cultural Legacies in the MENA Region, and the Case of Turkey, Journal of Power Politics and Governance, 3(1), 2015

Assoc. Prof. Dr. Patricia J. Woods, Doç. Dr. Haluk Karadağ
14   Çin'in Afrika Siyaseti: Idealizm mi, Realizm mi?, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(2), 2015

Doç. Dr. Haluk Karadağ
15   Birincil ve İkincil Kaynaklar Bakımından AB Topluluk Hukukunun Önceliği ve Uluslarüstü Niteliği, Kamu Hukuku Arşivi, 11(1), 2007

Doç. Dr. Haluk Karadağ
1  Transformation of Higher Education in the Post COVID-19 World The Case of Turkiye, Eurasia Convention 2023_Post-COVID-19 World, 31.07.2023

Doç.Dr. Haluk Karadağ, Doç. Dr. Haluk Karadağ

Yazarlık Bilgileri

1  Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut: Kamu Diplomasisi, Güncellenmiş Yeni Baskı, Nobel Yayıncılık, 2022

Doç. Dr. Haluk Karadağ

Editör Bilgileri

2  Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türkiye'de Terörizm ve Terörizmle Mücadele, İlk Baskı, NOBEL, 2023

Erol Bural, Doç. Dr. Haluk Karadağ

Kitap Bölümü Bilgileri

3  Barışı Destekleme Harekatları, In:Güvenlik Çalışmaları III, 103-122, 2023

Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Haluk Karadağ
4  Bölgesel Barış ve İşbirliği Dinamiklerinde Filipinler Cumhuriyeti'nin Rolü, In:Türkiye'de Filipinler Çalışmaları-I, 149-159, 2023

Doç. Dr. Haluk Karadağ
5  COVID-19 Pandemisiyle Mücadelede Ulusal Tedbirler, In:Karantinadan Krize Pandeminin Küresel Etkileri, 70-91, 2023

Doç. Dr. Haluk Karadağ
6  Pandeminin Küresel Güvenliğe Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler, In:Karantinadan Krize Pandeminin Küresel Etkileri, 120-139, 2023

Doç. Dr. Haluk Karadağ
7  Türkiye and India Military Cooperation Opportunities and Challenges, In:Türkiye-India Historical and Contemporary Relations, 19-27, 2023

Doç. Dr. Haluk Karadağ
8  Asya Pasifik Bölgesi Özelinde Türkiyenin Kamu Diplomasisi Mimarisi, In:Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar, 227-237, 2022

Doç. Dr. Haluk Karadağ
9  Osmanlı İmparatorluğu'ndan Bu Yana Boğazların Savunması Nasıl Yapılmıştır?, In:50 Soruda Boğazlar Rejimi, 34-38, 2022

Doç. Dr. Haluk Karadağ
10  Barış Operasyonları ve Uluslararası Güvenlik: Meşruiyeti, Arka Planı, Etkinliği, In:Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Örgütler: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Kurumlar, 139-150, 2022

Doç. Dr. Haluk Karadağ
11  Tarih boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının stratejik önemini gösteren büyük olaylar nelerdir?, In:50 Soruda Boğazlar Rejimi, 10-16, 2022

Doç. Dr. Haluk Karadağ
12  The People's Republic of China in Africa, In:Routledge Handbook of Conflict Response and Leadership in Africa, 186-199, 2021

Doç. Dr. Haluk Karadağ
13  Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Harekatları ve NATO Kapsamında Moğolistan'ın Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkıları, In:21. Yüzyılda Türkiye Moğolistan İlişkileri, 123-130, 2021

Doç. Dr. Haluk Karadağ
14  Güneydoğu Asya Güvenlik Denkleminde Vietnam Silahlı Kuvvetlerinin Rolü, In:Türkiye'de Vietnam Çalışmaları-I, 203-213, 2021

Doç. Dr. Haluk Karadağ
15  Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik, In:Jeopolitik Düşünce: Büyük Güçler ve Türkiye, 159-182, 2020

Doç. Dr. Haluk Karadağ
16  Uluslararası İlişkilerde Kriz Yönetimi, In:Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak, 39-48, 2020

Doç. Dr. Haluk Karadağ
17  Türkiye Askeri Yükseköğretimine Strateji ve Güvenlik Çalışmalarındaki Değişimin Yansımaları: Harp Okulu Örneği, In:Strateji Düşüncesi: Kuram, Paradoks, Uygulama, 313-334, 2020

Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya, Doç. Dr. Haluk Karadağ
18  Kamu Diplomasisi ve Türk Dış Politikası, In:Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar, 321-328, 2020

Doç. Dr. Haluk Karadağ
19  Devlet Dışı Silahlı Aktörler ve Düzensiz Savaş, In:Ortadoğu'da Devlet Dışı Silahlı Aktörler, 143-170, 2019

Doç. Dr. Haluk Karadağ, Kadir Tamer Türkeş
20  Turkey and UN Peacekeeping Missions, In:The Routledge Handbook of Turkish Politics, 459-469, 2019

Doç. Dr. Haluk Karadağ
21  Birleşmiş Milletler ve Tayvan'ın Tanınma Sorunsalı, In:Türkiye'de Tayvan Çalışmaları-I: Tarih, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler, 47-53, 2018

Doç. Dr. Haluk Karadağ
22  Refugee Problem: Is It a Threat on Turkey's National Security?, In:Exchange of Experiences for the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid and Support Activities in Conflict Zones, 140-146, 2018

Doç. Dr. Haluk Karadağ
23  Geleneksel Diplomasinin Değişen Boyutu ve Türk Dış Politikası, In:Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz?, 401-428, 2017

Doç. Dr. Haluk Karadağ
24  Dış Yardım Diplomasisi: ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Örneği, In:Türkiye'de ve Dünyada Dış Yardımlar, 626-641, 2016

Doç. Dr. Haluk Karadağ
aaa
1 TÜBİTAK Güvenlik Çalışmaları Atölyesi, Eğitim, Yürütücü, 19.10.2023

Doç. Dr. Haluk Karadağ, Dr. Öğr. Üyesi Cihan Dizdaroğlu
2 TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN TÜRK YAHUDİ İŞ İNSANLARI ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ PROJESİ, Ar-Ge, Araştırmacı, 01.05.2023

Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Haluk Karadağ, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan
3 Asian Community and Peace and Security in East Asia, Eğitim, Yürütücü, 06.02.2023

Doç. Dr. Haluk Karadağ
4 Kazakistanın Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinin Ölçümlenmesi Projesi, Ar-Ge, Araştırmacı, 29.09.2021

Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Haluk Karadağ
1 Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, Editör, 2023
2 Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, Editör, 2022
1 National Chengchi University
Doktora Sonrası
2 Stellenbosch University Faculty of Military Science
Doktora Sonrası
3 University of Florida Department of Political Science
Doktora Sonrası
Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonlarında Bölgesel Örgütlerin Hak İhlalleri: Afrika Birliği Operasyonları
Yüksek Lisans
2023
Devlet inşasında kalpleri ve zihinleri kazanmak: NATO-Afganistan örneği
Yüksek Lisans
2023
The Polar Silk Road and Its Impacts on Economic Security of China
Yüksek Lisans
2023
Jeopolitik bir entite olarak K.K.T.C.'nin Türkiye'nin ekonomik güvenliğine etkileri
Yüksek Lisans
2022
Artificial intelligence in the context of defense industry: The comparative study on Russian and the US national AI strategies
Yüksek Lisans
2022
Avrupa birliği ekonomi güvenliği: Tehdit algısı inşa sürecinde bir kuşak bir yol girişimi
Yüksek Lisans
2022
Güvenlikleştirme perspektifinden bir inceleme: Irak'ta Haşdi Şaabi yapılanması
Yüksek Lisans
2021
Neorealist teori bağlamında Çin dış politika stratejilerinin değerlendirmesi
Yüksek Lisans
2021
Nuclear will of North Korea: An exceptional case of deterrence strategy
Yüksek Lisans
2018
ASYA TOPLULUĞU VE DOĞU ASYA'DA BARIŞ VE GÜVENLİK
AVRUPA GÜVENLİĞİ
DOĞU ASYA/PASİFİK ÇALIŞMALARI
GÜVENLİK ÇALIŞMALARI
KAMU DİPLOMASİSİ
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II
ULUSLARARASI DÜZEN VE GÜVENLİK SORUNLARI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER