Yükleniyor
image

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı
demirag[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 6733

 • Doktora, (2001), Gazi Üniversitesi, Tarih

 • Yüksek Lisans, (1993), Hacettepe Üniversitesi, Tarih

 • Lisans, (1991), Odtü, Tarih

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  Influence of Turkey-Israel relations on Turkish Jews businesspeople,, Israel Affairs, 30(0), 2024

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Haluk Karadağ, Ahmet Kasım Han
  2  Academic Trends in European Union Studies in Turkey within the Framework of Turkey-EU Relations., Uluslararasi Iliskiler-International Relations, 19(76), 2022

  Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Haluk Karadağ
  3   Rusya'nın Güney Kafkasya Politikası, Yeni Türkiye Dergisi, 1(71), 2015

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  4   Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Yeni Türkiye Dergisi, 21(78), 2015

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  5   1755-1949 yılları arasında Doğu Türkistan, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 1(2), 2014

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  6   The European Union's Black Sea Policy: In Light of Recent Developments, Karadeniz Araştırmaları, 1(42), 2014

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  7   2015'e Bir Kala Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Ermeni Araştırmaları, 1(47), 2014

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  8   Turkish Foreign Policy After the Arap Spring: From Agenda Setter State to Agenda Enterpreneur State, Israel Affairs, 20(3), 2014

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Burak Bilgehan Özpek
  9   The Davutoğlu effect in Turkish Foreign Policy: What if the Bowstring is Broken?, Brill Academic Publishers, 16(1), 2012

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Burak Bilgehan Özpek
  10   2008 Georgian Crisis and the Limits of European Security Governance, Central Asia and Caucasus, 12(2), 2011

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  11   The Montenegrin Policy of Expansion towards Albania before the Balkan War and the 1912 Summer Campaign, Uluslararasi Iliskiler-International Relations, 6(22), 2009

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Çınar Özen
  12   Pan-Ideologies in the Ottoman Empire against the West: From Pan-Ottomansim to Pan-Turkism, The Turkish Yearbook of International Relations, 36(0), 2006

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  13   Prospects for the development of peace and stability in the Southern Caucasus, Central Asia and Caucasus, 4(40), 2006

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  14   Turkish Armenian Relations in the Shadow of 1915, Review of Armenian Studies, 4(10), 2006

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  15   Bağımsızlıktan Kadife Devrime Türkiye-Gürcistan İlişkileri, Uluslararasi Iliskiler-International Relations, 2(7), 2005

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  16   EU Policy towards South Caucasus and Turkey, PERCEPTION, 9(4), 2004

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  17   Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının sosyal ve hukuki durumu, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 3(13), 2003

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  18   Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşayan Azınlıkların Sosyal ve Ekonomik Durumları, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 13(13), 2002

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun

  Yazarlık Bilgileri

  1  İngiltere Nefret Suçları, Hak ve Özgürlükler 2021 Yılı Değerlendirmesi, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi Basım ve yayın Birimi, 2022

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  2  Türk Dış Politikasında Hasar Tespiti, Güncellenmiş Yeni Baskı, Destek, 2020

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Ümit Özdağ
  3  Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar, Güncellenmiş Yeni Baskı, Nobel, 2019

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Tarık Oğuzlu
  4  Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz?, Güncellenmiş Yeni Baskı, Kripto, 2018

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Ümit Özdağ
  5  Stratejik Derinlikte Savrulan Türk Dış Politikası, Güncellenmiş Yeni Baskı, Kripto, 2016

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  6  Türk Dış Politikası: Son On Yıl, Güncellenmiş Yeni Baskı, Palme, 2011

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Özlen Çelebi

  Editör Bilgileri

  7  Afganistan'da Taliban Dönemi: Bölgesel Küresel Bakış ve Türkiye Açısından inceleme, İlk Baskı, Nobel, 2022

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Oktay Bingöl
  8  Değişen Dünya Düzeninde Orta Asya ve Kafkasya, Güncellenmiş Yeni Baskı, Palme Yayınları, 2006

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Cem Karadeli

  Kitap Bölümü Bilgileri

  9  RUSYA FEDARASYONU’NUN TÜRKİSTAN POLİTİKASI, In:KAFKASYA VE TÜRKİSTAN Çatışma ve İş Birliği, 367-403, 2023

  Suinbay Suyundikov, Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  10  Türk Cumhuriyetleri'nde Bölgesel Güvenlik, In:30.Yılında Türk Cumhuriyetleri: Bölgesel Politika, 67-102, 2022

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  11  Türk Cumhuriyetleri'nde Bölgesel Güvenlik, In:30.Yılında Türk Cumhuriyetleri: Bölgesel Politika, 67-102, 2022

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  12  Turkey in an İncreaingly Complex Eastern Mediterranean :How Turkey Can Defend İts İnterests and Alleviate İts Isolation in the Region, In:Eastern Mediterranean in Uncharted Waters : Perspectives on Emerging Geopolitical Realities, 47-59, 2021

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  13  Türk Dış Politikasında Yeniden Dirilen Rusya: Kuramsal Tartışmanın Sınırları, In:Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar, 191-214, 2019

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  14  19.Yüzyılda Orta Asya'da Rus Çarlığı ve İngiltere Arasındaki Rekabetin Diplomasinin gelişimine Etkileri, In:Diplomasi Tarihi I, 537-555, 2017

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  15  Rusya'nın Suriye Politikası ve Türk-Rus İlişkilerine Etkisi, In:Stratejik Derinlikte Savrulan Türk Dış Politikası, 75-87, 2016

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  16  Rusya Federasyonu'nun Güney Kafkasya Politikası, In:Rusya'nın Doğu Politikası, 249-274, 2013

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  17  Türk Dış Politikasında Güney Kafkasya, In:Türk Dış Politikası, 93-131, 2011

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  18  Eu Policy Toward Central Asia, In:Neighbourhood Challenge the European Union and Its Neighbours, 33-49, 2009

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  19  II.Dünya Savaşı sırasında Türkiye üzerine pazarlıklar, In:Türk Dış Politikası 1918-2008, 370-379, 2008

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  20  I.Dünya Savaşına Kadar Ermeni Sorunu'na Yönelik Rus ve İngiliz Politikası, In:Prof.Dr.Yavuz Ercan'a Armağan, 301-321, 2008

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  21  Ayastefanos'tan Berlin Kongresi'ne Giden Süreç: Batı'nın Osmanlı'ya Yönelik Politikası, In:Prof. Dr. Fahit Armaoğlu'na Armağan, 123-153, 2008

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  22  Kurtuluş Savaşı Öncesi Dış Politika, In:Türk Dış Politikası 1919-2008, 69-79, 2008

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  23  Viyana Kongresi ve Güç Dengesi Sistemi, In:Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler, 250-258, 2007

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  24  I.Büyük Oyun: 19.yy'da Rusya ve İngiltere'nin Orta Asya'da rekabeti, In:Değişen Dünya Düzeninde Orta Asya ve Kafkasya, 1-17, 2006

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun
  aaa
  1 TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN TÜRK YAHUDİ İŞ İNSANLARI ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ PROJESİ, Ar-Ge, Yürütücü, 01.05.2023

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Haluk Karadağ
  2 İngiltere Nefret Suçları , Hak ve Özgürlükler 2021 yılı değerlendirme raporu projesi, Ar-Ge, Yürütücü, 01.06.2022

  Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Doç. Dr. Haluk Karadağ, Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  3 Kazakistanın Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinin Ölçümlenmesi Projesi, Ar-Ge, Araştırmacı, 29.09.2021

  Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Doç. Dr. Haluk Karadağ
  4 Suriyeden Gelen Sığınmacılar ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri Projesi, Ar-Ge, Yürütücü, 12.08.2016

  Doç. Dr. Süleyman Sezgin Mercan, Prof. Dr. Yelda Hatice Ongun, Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
  FİZİK VE ÇAĞDAŞ DÜNYA
  SİYASİ TARİH
  SOSYOLOJİYE GİRİŞ
  TÜRK DIŞ POLİTİKASI
  UYGARLIK VE BİLİM TARİHİ