Yükleniyor
image

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı
tanseld[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2079

 • Doktora, (2014), Ankara Ünıversıtesı, Radyo Televizyon ve Sinema

 • Yüksek Lisans, (2007), Ankara Ünıversıtesı, Radyo Televizyon ve Sinema

 • Lisans, (2002), Başkent Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 • 1  Kültür Endüstrisinde Neoliberal Akıl: Dijital Yayın Platform İçeriklerinde Yeni Öznenin Normatif Kuruluşu, Mülkiye Dergisi, 47(2), 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Erdem İlic, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  2   Pasajlar'da Alegorik Bir Gezinti, ASEAD, 10(4), 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  3  Frankfurt Okulu ve İngiliz Kültürel Çalışmalar Yaklaşımı Çerçevesinde Kültürü Yeniden Okumak, Kültür Araştırmaları Dergisi, 1(14), 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  4   Creativity in Art, Playing and Madness, Sanat ve Tasarım Dergisi, 30(0), 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  5  Pierre Bourdieu ile Savaşı Yeniden Okumak, PAUSBED, 32(0), 2018

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  6   Araçsal Akla ve Pozitivizme Karşı Çıkan Bir Feminist Metodoloji, Folklor-Edebiyat, 24(96), 2018

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  1  Akademiyi Bir Oyun ve Özgürlük Alanı Olarak Yeniden Tanımlamak, BUSOC 2023, 28.10.2023

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  2  Feelings of Unworthiness and Shame in Subordinates and A New Perspective to Resist?, Management And Organizational Studies On Blue & Grey Collar Worker International Congress, 10.09.2022

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  3  Feelings of Insecurity in Subordinates and A New Perspective to Resist, Management And Organizational Studies On Blue & Grey Collar Worker International Congress, 10.09.2022

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  4  Kültürü Frankfurt Okulu ve Kültürel Çalışmalar Yaklaşımı Çerçevesinde Yeniden Okumak, 16. Sosyal Bilimler Kongresi, 26.11.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  5  Değersizlik Duygusu, Ün İsteği, Narsisizm ve Hollywood'un 'Seçilmiş Kişi' Klişesi, 2. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 22.11.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  6  Kültür Endüstrisinin Yeni Medya Üzerinden Yeniden Üretilmesi, Yeni Medya Çalışmaları 4. Ulusal Kongre, 04.10.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  7  Klasik Anlatı Sinemasında Hıncın Olumlanması, Sinema ve Felsefe Sempozyumu 2018, 23.11.2018

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  8  Yapı-Eylem Mücadelesinde Kültürel Elitizm Tartışması, 13. Karaburun Sosyal Bilimler Kongresi, 05.09.2018

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  9  Hakiki Benliğin Olasılığı Üzerine Bir Soruşturma, ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 05.05.2018

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  10  Perfume Blogs and Expressing Oneself via a Signature Scent, 16. International Symposium Communication in the Millennium, 25.04.2018

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  11  Yeni Savaş Çalışmalarını Pierre Bourdieu Üzerinden Okumak, 17. Sosyal Bilimler Kongresi, 30.11.2017

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  12  Yeni İzleme Ölçüm Tekniği Olarak Sosyal Reyting, Yeni Medya Çalışmaları 3. Ulusal Kongre, 13.04.2017

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  13  Ayrışma Niyetini ve İtibar Nesnelerini Reddedenler, 1. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, 13.04.2017

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  14  1968 Gençlik Hareketini Herbert Marcuse?nin Libidinal Marksist Kuramı Üzerinden Okumak, 11. Karaburun Sosyal Bilimler Kongresi, 31.08.2016

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  15  Medya Alanında İşe Alım Sürecinde Kültürel ve Sosyal Sermaye Temelli Eşitsizlik, 3. Pierre Bourdieu Sempozyumu, 14.04.2016

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  16  Play, Madness and Images, Inter-Disciplinary.Net 3rd Global Play Conference, 01.10.2014

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  17  Globalization and Labor Process in Newsroom, Mini Conference Globalization, 10.02.2011

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  18  Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Anlamı, Önemi ve Kapsamına İlişkin Kuramsal Bir Değerlendirme, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 27.10.2008

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic

  Yazarlık Bilgileri

  1  Varoluşçuluk ve Yeni Kara Film: David Lynch Örneği, İlk Baskı, Türkiye Alim Kitapları, 2014

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic

  Kitap Bölümü Bilgileri

  2  Akıl-Doğa Çatışması olarak Koronavirüs Deneyimi, In:Pandemi Günlerinde Medyanın Serencamı, 419-430, 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  3  Kriz Yönetimine Eleştirel Bir Bakış, In:Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak, 221-231, 2020

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  4  Akıl ve Yarar İlişkisi Üzerine: Akıldan, Araçsal Akıl Eleştirisine, In:Kamusuz Yararlar Ülkesi, Sağ Popülist Siyaset Çağında Medya ve Kamu Yararı İlkesi, 23-56, 2020

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  5  Herbert Marcuse?nin Libidinal Marksist Kuramı Üzerinden 68 Gençlik Hareketini Okumak, In:Özgürleşmenin Yolları, 150-183, 2016

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  6  Sinemanın Rüya İmgeleri, In:Grotesk, 91-114, 2016

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  7  Sosyal Reyting: Biri Ne İzlediğimizi İzliyor, In:Yeni Medya Çağında Televizyon, 109-128, 2015

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  8  Çetin Altan, In:Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce 9. Cilt Dönemler ve Zihniyetler, 424-450, 2009

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
  2. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali
  Diğer
  Yılmaz Güney Sahnesi, Ankara
  1. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali
  Diğer
  Yılmaz Güney Sahnesi, Ankara
  POPÜLER KÜLTÜRÜN ETKİSİ ALTINDA TÜRKİYE’DE SİNEMANIN DURUMU VE İZLEYİCİ ALIŞKANLIKLARI
  Yüksek Lisans
  2023
  DİN, KORKU VE DOĞAÜSTÜ: KORKU FİLMLERİNDE DİNİN TASVİRİNİN KAPSAMLI İNCELENMESİ
  Yüksek Lisans
  2023
  Karşı sinema örneği olarak 1970'li yılların müzikal filmleri
  Yüksek Lisans
  2022
  Televizyon tartışma programlarının 'tarafsızlık' açısından değerlendirilmesi: Tarafsız Bölge örneği
  Yüksek Lisans
  2021
  Kitle psikolojisi, ideoloji ve etki paradigması
  Yüksek Lisans
  2020
  Katılımcı demokratik medya kuramı bağlamında Yurttaş gazeteciliği: Onedio örneği
  Yüksek Lisans
  2020
  Gilles Deleuze'ün sinematografik yaklaşımları bağlamında Nuri Bilge Ceylan sineması hakkında bir değerlendirme
  Yüksek Lisans
  2019
  HABER SOSYOLOJİSİ
  İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
  İLETİŞİM I
  İLETİŞİM II
  İLETİŞİM KURAMLARI
  İŞ İLETİŞİMİ
  MEDYA, BENLİK VE BEDEN
  MEDYA İŞLETMECİLİĞİ
  RADYO YAYINCILIĞI VE UYGULAMALARI I
  RADYO YAYINCILIĞI VE UYGULAMALARI II
  SİNEMA KÜLTÜRÜ VE TARİHİ
  TEMATİK YAYINCILIK
  YARATICI YAZARLIK