Yükleniyor
image

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
yercil[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 6820

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  Evolutionary Development of Born Globals Literature During the Period of 2002?2020, Journal of the Knowledge Economy, 1(1), 2024

Doç. Dr. Çiğdem Baskıcı, Prof. Dr. Yavuz Ercil, Prof. Dr. Yunus Gökmen
2   SOCIOLOGICAL NEXUS BETWEEN CULTURE AND TERRORISM IN TERMS OF HOFSTEDE~'~S DIMENSIONS, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 2024

Oğuzhan Pehlivan, Prof. Dr. Yunus Gökmen, Prof. Dr. Yavuz Ercil
3   KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE KODLAMA-KODAÇIMI (ENCONDİNG-DECONDİNG) MODELİ ÜZERİNDEN ?7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE? SİNEMA FİLMİNİN ALIMLAMA ANALİZİ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 10(4), 2023

Prof. Dr. Yavuz Ercil, Ebru Göncü
4  The Effects of the Government Policies on the spread of the COVID-19 Pandemic, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(37), 2023

Prof. Dr. Yunus Gökmen, Prof. Dr. Yavuz Ercil
1  Is Ability of Solving Complex Stock-Flow Problems Associated with Ability of Solving Simpler Ones? An Experiment in Turkey, 30th International Conference of the System Dynamics Society, 22.07.2012

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Dilek, Prof. Dr. Ufuk Türen, Prof. Dr. Yavuz Ercil
aaa
1 EntreComp for Transition, Ar-Ge, Danışman, 11.09.2023

Prof. Dr. Yavuz Ercil
2 Strategic Level Terrorism Exercise Scenario Development Project, Ar-Ge, Yönetici, 01.09.2023

Prof. Dr. Yavuz Ercil, Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu
3 Social Health Insurance Project (SHIP-2.3/CS-04) Strategic Partnership on Modernization of University Management Process and Training of Specialist in orthopedics and Traumatology, Radiology/Nuclear M, Eğitim, Araştırmacı, 30.12.2019

Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. İbrahim Haldun Müderrisoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aydan Akyüz Özdemir, Prof. Dr. İsmail Cengiz Tuncay, Doç. Dr. Bahtiyar Haberal, Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı, Prof. Dr. Adnan Torgay, Prof. Dr. Orçun Şahin, Prof. Dr. Yavuz Ercil, Doç. Dr. Çiğdem Baskıcı, Doç. Dr. Soner Gökten, Prof. Dr. Sultan Kav, Prof. Dr. Ahmet Muhteşem Ağıldere, Prof. Dr. Hayati Bilgiç
MEdeaSoft AŞ
Bilişim
Başkent Üniversitesi TGM
Mülteci girişimciliği: Suriyeli mültecilerin iş piyasalarına etkileri ve iş ağları
Uzmanlık
2021
Milli Mücadele Dönemi'nde rıza mühendisliği Halide Edib Adıvar
Yüksek Lisans
2017
Savunma sanayiinde performansa dayalı lojistik yaklaşımına yönelik bir model önerisi
Uzmanlık
2016
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ
ENFORMASYON
GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK YÖNETİMİ
İLETİŞİM
ÖRGÜT TASARIMI
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
PROJE UYGULAMALARI
SOSYAL MEDYA VE AĞ ANALİZİ
STRATEJİK İLETİŞİM
YENİ MEDYA