Yükleniyor
image

İngilizce İşletme Programı
tacikgoz[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2150

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  An Econophysics Perspective on Green Bonds and Stock Market Nexus - Can Green Finance Be An Investment Option for Emerging Stock Markets?, Fluctuation and Noise Letters, 23(2), 2024

Araş.Gör. Türker Açıkgöz
2  Firm-Level and Macroeconomic Determinants of R&D Investments in Turkey, Journal of Business Research - Turk, 16(1), 2024

Doç. Dr. Pınar Okan Gökten, Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Doç. Dr. Soner Gökten
3  Multifractal Detrended Cross-Correlations Between Green Bonds and Commodity Markets: An Exploration of the Complex Connections between Green Finance and Commodities from the Econophysics Perspective, Fractal and Fractional, 8(2), 2024

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Doç. Dr. Soner Gökten, Araş.Gör. Abdullah Buğra Soylu
4  Return and Volatility Connectedness in Electronic Warehouse Receipt Market of Turkey, Journal of Tekirdag Agriculture Faculty-Tekirdag Ziraat Fakultesi Dergisi, 20(3), 2023

Araş.Gör. Türker Açıkgöz
5  Agricultural Production Connectedness and Networks in Turkey, Journal of Tekirdag Agriculture Faculty-Tekirdag Ziraat Fakultesi Dergisi, 20(4), 2023

Araş.Gör. Türker Açıkgöz
6  Dynamics of a Newly Established Agricultural Commodities Market: Financialization, Hedging and Portfolio Diversification in Turkey, Annals of Financial Economics, 2350005(2), 2023

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Prof. Dr. Özge Sezgin Alp, Nazlan Belemir Alkan
7   The Impact of Oil Price Shocks on The Transportation Industry Stock Returns: The Case of Turkish Equity Market, Journal of Research In Economics Politics and Finance, 0(0), 2023

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Prof. Dr. Özge Sezgin Alp
8  Global Connectedness and Networks of Agricultural Production, SINGAPORE ECONOMIC REVIEW, 0(0), 2023

Araş.Gör. Türker Açıkgöz
9   Borsa İstanbul'da Matruşka Halka Arzlar, Scala Para Ekonomi ve Yatırım Dergisi, 1(1), 2023

Metin Yüksel, Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Doç. Dr. Soner Gökten
10  A Panel Dupont Regression Approach to Evaluate Financial Performance and Market Value of Transportation Firms in Türkiye, MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 0(97), 2023

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Arzu Fidan
11  Cash-Based Accounting Information in Predicting Bankruptcy Risk: Evidence from Listed Turkish Firms, MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 0(71), 2022

Araş.Gör. Türker Açıkgöz
12  Firm-Specific and Macroeconomic Determinants of Fixed Asset Investment Decisions in Turkey, MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 0(90), 2022

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Prof. Dr. Özge Sezgin Alp
13  Sürdürülebilirlik Raporlamasının Piyasa Riski ve Volatilite Yayılmaları Üzerine Etkisi, MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 24(4), 2022

Araş.Gör. Türker Açıkgöz
14  İmalat Sektörü İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi ve Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması, MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 0(90), 2021

Araş.Gör. Türker Açıkgöz
15  Investigation of Financial Performance and Market Value of Technology Firms with Dupont-Regression Analysis, MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 0(90), 2021

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kılıç
16   Kurumsal Yönetim-Firma Performansı İlişkisi: İmalat Sektörü Üzerine Bir İnceleme, MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 21(63), 2021

Araş.Gör. Türker Açıkgöz
17  Scale Specific Determinants of Profitability: Evidence from Turkey, IAR Journal of Business Management, 2(1), 2021

Araş.Gör. Türker Açıkgöz
18   Borsa İstanbul'da Kayıtlı Şirketlerin 2015-2019 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablolarının Sektörler İtibariyle İncelenmesi ve Sektörlerin Nakit Hareketlerinin Değerlendirilmesi, MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 20(61), 2020

Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Fatma Beyza Küçüktop, Araş.Gör. Türker Açıkgöz
1  From Web 1.0 To Metaverse: A Review From White and Grey Collar Perspective, Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers, 09.09.2022

Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Ümmühan Aslan, Burak Özdoğan, Doç. Dr. Soner Gökten, Doç. Dr. Pınar Okan Gökten, Araş.Gör. Türker Açıkgöz
2  Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) and Governance Token Mechanism: What Can We Learn From DAOs For Corporate Governance Practices?, Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers, 09.09.2022

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Doç. Dr. Soner Gökten, Pınar Okan Gökten
3  Şirket Değerleme Uygulaması, 7. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı, 25.02.2022

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Prof. Dr. Özge Sezgin Alp
4  The Effect of Sustainability reporting on Market Risk: BIST Food Industry Review, 18th International Conference on Accounting, 25.11.2021

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kılıç
5  Can Cash-Based Accounting Information Measure Bankruptcy Risk? A review on Turkish Firms, 18th International Conference on Accounting, 25.11.2021

Araş.Gör. Türker Açıkgöz
6  The Effect Of Sustainability Reporting On Market Risk: Comparative Analysis On Turkish Energy Sector, 8. International Congress on Accounting and Finance Research, 04.11.2021

Araş.Gör. Türker Açıkgöz

Kitap Bölümü Bilgileri

1  MERTO Sınai Ürünleri İthalat ve İhracat A.Ş. (Bir Değerleme Hatası), In:İşletmecilik ve Muhasebe Eğitiminde İşletme Ziyaretleri ve Vak'a Etüdleri, 191-202, 2023

Araş.Gör. Türker Açıkgöz
2  Şirket Değerleme Örneği, In:Uluslararası Değerleme Standartları, 259-273, 2022

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Prof. Dr. Özge Sezgin Alp, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kılıç
3  COVID-19 Sürecinin Gıda, İçecek ve Tütün Sektöründeki İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, In:COVID-19 Salgının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 645-680, 2021

Araş.Gör. Türker Açıkgöz, Neslihan Çetinkaya, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kılıç
COMPUTER LITERACY