Yükleniyor
image

İşletme Programı
gayeferah[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1243

  • Yüksek Lisans, (2024), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Muhasebe ve Finans

  • Önlisans, (2021), Anadolu Üniversitesi, Adalet

  • Lisans, (2021), Gazi Üniversitesi, İşletme

  • Yayın Bilgileri

    1  A LITERATURE REVIEW ON SOCIAL MEDIA IN FINANCE , 9th GLOBAL BUSINESS RESEARCH CONGRESS (GBRC-2023), 15.06.2023

    Araş.Gör. Gaye Ferah, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
    BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI