Yükleniyor
image

İşletme Programı
silgaz[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1106

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  Sosyal Medyanın Başkalarından Geri Kalmama ve Snop Etkileri Aracılığıyla Gösterişçi Tüketim Üzerindeki Etkisi: Yapısal Eşitlik Modellemesi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 58(2), 2023

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Başak Esmer
2   A New Tool for Personalized Advertising in Shopping Malls: A Smart Billboard System, Archives of Current Research International, 22(8), 2022

Doç. Dr. Emre Sümer, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Berke Erdaş, Ahmet Paker
3  Restoran İşletmelerinde Duyusal Pazarlamanın Tüketici Tercihleri ve Demografik Değişkenler İle İlişkisinin İncelenmesi: Samsun İli Örneği, Üçüncü sektör sosyal ekonomi dergisi, 54(0), 2019

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Gülberk Kalay
4  A Brief Assessment of Tourism Related Studies: An Example of ICSER Conferences, Journal of Tourism Theory and Research, 4(1), 2018

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
5   A Novel Computer Vision-Based Advertisement System for Individual Marketing, Technical Gazette, 25(5), 2018

Doç. Dr. Emre Sümer, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Hasan Oğul
6   İnteraktif Pazarlamada Sanal Ayna Kullanımı: Mobil Cihazlara Yönelik Bir Uygulama, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 2(1), 2017

Doç. Dr. Emre Sümer, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
7   Promoting development through a geographic information system-based Lodging Property Query System (LPQS) for Antalya, Turkey, Information Development, 32(0), 2016

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Doç. Dr. Emre Sümer, Hilal Atasever
8   Counterfeit Supply Chains, Procedia Economics and Finance, 23(0), 2015

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Prof. Dr. Zeliha Eser, Bahar Kurtulmusoglu, Adnan Bicaksiz
9   Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Psikolojik Mesafe, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 69(0), 2014

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Mithat Üner
10   Uluslararası Pazarlamada Psikolojik Mesafe İle Ürün Stratejileri Arasındaki İlişki, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(0), 2012

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Mithat Üner
11   Pazarlama Karması Elemanlarının Evrimi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 2006

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Prof. Dr. Zeliha Eser
12   Pazarlama Karması Mal ve Hizmetler için Tüketiciler Tarafından Nasıl Değerlendirilir? Betimleyici Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 2006

Prof. Dr. Zeliha Eser, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
1  THE USAGE OF TECHNOLOGY IN MARKETING: A LITERATURE REVIEW, International Science and Technology Conference, 27.07.2023

Araş.Gör. Beyza Küçüksemerci, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
2  A LITERATURE REVIEW ON SOCIAL MEDIA IN FINANCE , 9th GLOBAL BUSINESS RESEARCH CONGRESS (GBRC-2023), 15.06.2023

Araş.Gör. Gaye Ferah, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
3  Identification of Factors Influencing Consumers' Online Shopping Intention, First International Social Sciences Congress, 08.02.2021

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Toktaş, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
4  The Relationship Between Nomophobia Levels of Consumers' and Compulsive Buying Behavior: A Research on University Students, First International Social Sciences Congress, 08.02.2021

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Dr. Öğr. Üyesi Elmas Burcu Mamak Ekinci
5  A Study on Forecasting Yearly Production Quantity of Organic Farming in Turkey, II. Business & Organization Research Conference, 04.09.2019

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Dr. Öğr. Üyesi Pelin Toktaş
6  A Study on the Investigation of Online Buying Behaviors by Gender Factor, II. Business & Organization Research Conference, 04.09.2019

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
7  A New Trend of the Digital World: Mobile Cocooning, 6th International Multidisciplinary Studies Congress, 26.04.2019

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
8  A Research on Commercial and Social Entrepreneurship of University Students, 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, 20.04.2018

Tülay Korkmaz, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
9  Literature Review on Conspicuous Consumption, 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, 20.04.2018

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
10  A Study on Examining the Tourism Related Conference Proceedings, 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 08.09.2017

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
11  Extraction of Customer Demographic Characteristics in Supermarkets Based on Image Processing Techniques, International Science and Technology Conference, 17.07.2017

Görkem Özgürbüz, Doç. Dr. Emre Sümer, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
12  Recent Computer Applications in Marketing, The Asian Conference on Social Sciences, 08.06.2017

Doç. Dr. Emre Sümer, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
13  A Study on Examining the Public Service Announcements within the Framework of Sustainable Consumption, 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 27.04.2017

Gülberk Kalay, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
14  Product Strategies in International Marketing: A Study on the Turkish Apparel Store., 4th International Conference on New Challenges in Management and Business, 05.09.2016

Gizem Koral, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
15  Customer Satisfaction in Mobile Services Marketing: A Mobile Appointment System for Barber Shops, 4th International Conference on New Challenges in Management and Business, 05.09.2016

Mert Can Özdemir, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Doç. Dr. Emre Sümer, Can Berk Turakan
16  An Anatomy of a Game In the Extent of Marketing: Pokemon Go., 4th International Conference on New Challenges in Management and Business, 05.09.2016

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
17  The Effects Of Social Marketing Efforts On Consumers: The Ice Bucket Challenge, International Science and Technology Conference, 13.07.2016

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
18  Turizm Pazarlamasında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı: Akıllı Otel Odası Otomasyon Sistemi, International Science and Technology Conference, 13.07.2016

Mehmet Uğur, Doç. Dr. Emre Sümer, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
19  Augmented Reality As An Experiential Marketing Tool: A Virtual Mirror System For Eyewear., The 4th International Conference on Marketing (ICOM-2016), 25.05.2016

Ersin Arıkan, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Doç. Dr. Emre Sümer, Doruk Özüdoğru
20  A New Approach in Individual Marketing: Design of Personalized Smart Billboard System, International Conference on Social Sciences and Education Research, 29.10.2015

Cahit Yiğit Çetiner, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Doç. Dr. Emre Sümer
21  Counterfeit Supply Chains, 2nd Global Conference on Business, Economics, Management & Tourism, 30.10.2014

Bıçaksız A, Prof. Dr. Zeliha Eser, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
22  A New Technological Trend in International Marketing Decision Making Process: Geographic Information System, Twenty Third Annual World Business Congress, 24.06.2014

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
23  Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Konaklama İşletmesi Sorgulama Sistemi, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013, 11.11.2013

H. Atasever, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Doç. Dr. Emre Sümer
24  Managers' Concerns To Use Blue Flag As A Marketing Tool In Tourism Industry In Turkey, American Society of Business and Behavioral Sciences 20th Annual Conference, 21.02.2013

Prof. Dr. Zeliha Eser, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
25  Franchising Sistemine Göre İşleyen Fast Food Restoranların Tüketiciler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara İli Örneği, 1. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, 23.11.2011

V. Hasanov, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
26  Değer Odaklı Pazarlama Kapsamında Pazarlama Karması Elemanları: Tüketici Boyutunda Bir Değerlendirme, 7. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 08.05.2008

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
27  Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Problemleri: Başkent Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Turizm Eğitimi Konferans - Workshop, 13.12.2002

Prof. Dr. Mehmet Çakar, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer

Yazarlık Bilgileri

1  Genel İşletmecilik Bilgileri, Güncellenmiş Yeni Baskı, Siyasal Kitabevi, 2023

Prof. Dr. Doğan Tuncer, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Prof. Dr. Doğan Yaşar Ayhan, Prof. Dr. Demet Varoğlu

Editör Bilgileri

2  Social Media Analytics in Predicting Consumer Behavior, İlk Baskı, CRC Press, 2023

Prof. Dr. Nurettin Parıltı, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
3  Dijital Çağda İşletme Yönetimi, İlk Baskı, Gazi Kitabevi, 2022

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Doç. Dr. Emre Sümer
4  Modern Perspectives in Business Applications, İlk Baskı, IntechOpen, 2020

S. Syed Abdul Rehman Khan, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer

Kitap Bölümü Bilgileri

5  The impact on the local economy of having coastal areas with Blue Flag: The Turkish case, In:Blue Flag Beaches Economic Growth, Tourism and Sustainable Management, 171-183, 2023

Prof. Dr. Zeliha Eser, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
6  İşletme Yönetiminde Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları, In:Dijital Çağda İşletme Yönetimi, 111-127, 2022

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
7  Veriye Dayalı Pazarlama ve Satış Yönetimi, In:Veriye Dayalı İşletme Yönetimi, 133-152, 2021

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
8  Girişimcilikte Elektronik Ticaret, In: Girişimci Kadın: Girişimcilik İçin Kavramlar, Stratejiler ve Uygulamalar, 129-140, 2020

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
9  Marketing in the Modern Age, In:Modern Perspectives in Business Applications, 65-68, 2020

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
10  The Effect of the Brain on Consumer Behavior: Placebo Effect, In:Current Perspectives on Consumer Psychology, 15-24, 2020

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
11  A Disease of the Digital Age: FOMO, In:Digital Marketing Applications, 205-215, 2019

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
12   A New Marketing Trend in the Digital Age: Social Media Marketing, In:Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems , 133-151, 2019

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
13  Uluslararası Pazarlamada Örgütlenme ve Denetim, In:Uluslararası Pazarlama, 357-370, 2014

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
14  Stratejik Pazarlama Planlaması - Pazarlama Yönetimi Süreci, In:Pazarlama Yönetimi, 43-62, 2013

Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
DİJİTAL PAZARLAMA
ELEKTRONİK TİCARET
ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA
E-TİCARET
GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETMELER
GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK YÖNETİMİ
HİZMET PAZARLAMASI
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
PAZARLAMA STRATEJİLERİ
PAZARLAMA YÖNETİMİ
REKLAMCILIK
SATIŞ YÖNETİMİ
STRATEJİK PAZARLAMA
STRATEJİK PAZARLAMA VE REKABET ANALİZİ
TÜKETİCİ DAVRANIŞI
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
ULUSLARARASI PAZARLAMA