Yükleniyor
image

İşletme Programı
zeser[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1667

 • Doktora, (1999), Anadolu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği

 • Yüksek Lisans, (1994), New Haven Unıversıyt, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

 • Lisans, (1988), Anadolu Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği

 • Önlisans, (1983), Hacettepe Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1   BİR ALIŞVERİŞ MEKANI OLARAK SOSYETE PAZARLARI: TÜKETİCİ MOTİVASYONLARINA İLİŞKİN NİTEL BİR DEĞERLENDİRME, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 16(2), 2023

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Elif Ebru Erce Özbilen
  2  Beyond Material Possessions: The Interplay among Holistic Thinking, the Diderot Effect, Prestige Sensitivity, and Self-Actualization on Purchase Intention, Journal of Marketing and Consumer Research, 90(1), 2023

  Burcu Çağrı Çakır- Zeliha Eser, Prof. Dr. Zeliha Eser
  3   Reklamlarda Ünlülerin Kullanılmasının Tüketicilerin Marka Tercihine Olan Etkisi: Nitel Bir Araştırma, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 15(1), 2022

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  4   Kompulsif Satın Alma Davranışında Mağaza Atmosferinin Etkisi, , 13 (25) : 181-212., Kafkas Ünivers İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(25), 2022

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  5   How did the Battlefield at Gallipoli Become a Tourist Site? Epic Tourism, Tourism Analysis, 27(2), 2022

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Fevzi Okumus, Mehmet Ali Köseoğlu
  6   Transfer Edilen Ritüel İle Tüketici Tutumu Ve Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişki: Kara Cuma Örneği, pazarlama ve pazarlama araştırmaları dergisi, 14(3), 2021

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Aycan Duran Tekoğlu
  7   Tütünle Mücadelede Yaratıcı Bir Uygulama: Bağım-sız, Sağlık ve Toplum, 31(1), 2021

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Dr. Fisun Sözen, Dr. Öğr. Üyesi M. Erman Demir
  8   Genişletilmiş Alternatif Bir Kompulsif Satın Alma Davranışı, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(0), 2021

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Dr. Öğr. Üyesi Alişan Baltacı
  9   Investigating the Consumers? Compulsive Buying Tendencies within the Scope of Product Category and Demographical Factors, Sağlık ve Toplum, 40(2), 2021

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Dr. Öğr. Üyesi Alişan Baltacı
  10   Tütünle Mücadelede Yaratıcı Bir Uygulama: Bağım-sız Kampüs Projesi Hazırlık Aşaması, Sağlık ve Toplum 2021;31 (1) 78-83, Sağlık ve Toplum, 31(1), 2021

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  11   Examining The New Covid-19 Consumer Segments, Risk Attitudes, And Consumer Demographics, International Journal of Management Marketing and Decision Sciences, 2(1), 2021

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  12   Effects of ethnocentrıc tendency on consumers? Buyıng behaviour: sample of Turkey, Journal of Research in Business, 4(2), 2019

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Dr. Öğr. Üyesi Aybike Tuba Özden
  13   Consumers’ Evaluation of Glocal Marketing Strategies of Global Firms in Turkey: An Example of a Glocal Product, International Journal of Business and Administrative Studies, 5(3), 2019

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Sezer Korkmaz, Merve Öneği
  14   Fast Food Consumption and Consumer Emotions of Guilt And Shame: A Turkish Perspective, British Food Journal, 120(10), 2018

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Doç. Dr. Hatice Aydın, Prof.Dr. Sezer Korkmaz
  15   Services branding triangle: Examining the triadic service brand promises for, International Journal of bank marketing, 34(4), 2016

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  16   Ecovillages as a Destination and a Study of Consumer Approaches to Ecovillages, Sağlık ve Toplum, 23(0), 2015

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Sanem Alkibay, Şükrü Adalılar
  17   Counterfeit Supply Chains, Procedia Economics and Finance, 23(0), 2015

  Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Prof. Dr. Zeliha Eser, Bahar Kurtulmusoglu, Adnan Bicaksiz
  18   Sürüdürülebilir Üretim ve Tüketim Kapsamında Gıda ve Su Ayak İzi İlişkisi Kavramsal Bir Çalışma, Eko Gastronomi Dergisi, 1(1), 2014

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  19   Examining the Relationships between Ethical Issues in Franchising Business Success and Characteristics of Franchising Business: A Study in Turkey, Boğaziçi Journal of Social Economic and Administrative Studies, 28(1), 2014

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Musa Pınar Prof. Dr. Michael Mccuddy
  20   Interorganizational Trust in franchise Relationships and The Performance Outcomes: The Case of Fast-Food restaurants in Turkey, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(5), 2012

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  21   Consumer-Based Brand Equity in the Television Industry: A Study of a Private TV Channel in Turkey, Academy of Marketing Studies Journal, 16(1), 2012

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Musa Pınar, Tülay Girard
  22   Consumer - Based Brand Equity in Banking Industry: A Comparison of Local and Global Banks in Turkey, International Journal of Bank Marketing, 30(5), 2012

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  23   Exploring the Connection Between Ethical Issues in Franchising Business Success and Franchisees’ Demographic Characteristics, International Journal of Business Research, 11(0), 2011

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Musa Pınar Prof. Dr. Michael Mccuddy
  24   Perceptions of marketing academics, neurologists and marketing professionals about neuromarketing, Journal of Marketing Management, 27(7), 2011

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Metehan Tolon
  25   Examining the Impact of Customer and Personnel Gender on Service Quality in Banking Industry, International Journal of Business Management and Economics, 4(11), 2010

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  26   Kadın Doğum ve Çocuk Doktorlarının Özel Muayenehanelerinde Hizmet Alan Hasta ve Hasta Yakınlarının Tatmin Düzeyleri Farklılık Gösterir mi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi, 2(2), 2010

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  27   The Gender Effect on Managing Salespeople: Business Students' Perceptions in Turkey, Boğaziçi Journal, 24(1), 2010

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Musa Pınar, Prof. Dr. Russel Hardin
  28   The Gender Effect on Targeting and Selling Efforts Perceptions of Turkish Students, International Journal of Business, Marketing and Decision Sciences, 2(1), 2009

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  29   Nöropazarlama Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, Üçümcü Sektör Kooperatifçilik, 43(3), 2008

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Metehan Tolon
  30   Examining the Bank Service Quality from Personnel Point of View: The Comparisons of State, Private and Foreign Banks in Turkey, Business Review, Cambridge, 10(2), 2008

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof.Dr. Musa Pınar
  31   The Attitudes and Behavior of Children Centered Mothers During Purchasing, World Applied Sciences Journal (WASJ), 4(2), 2007

  Prof. Dr. Feride Bahar Işın, Prof. Dr. Zeliha Eser, Sanem Alkibay
  32   A Qualitative Study of the Recruiting of Men and Women for Sales Positions in Turkey, Sex Roles A Journal of Research, 57(0), 2007

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  33   Nostaljinin Pazar Bölümleme Değişkeni Olarak Kullanılması Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 2007

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  34   2001 Şubat Krizinin İşletmelerin Pazarlama Yönetimine ve Tüketiciler Üzerine Etkileri ve Bu Etkilere Karşın Geliştirilen Stratejiler Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 2(3), 2006

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  35   How Service Employees Can Be Treated as Internal Customers in Hospitality Industry, The Business Review, 5(2), 2006

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  36   Pazarlama Karması Elemanlarının Evrimi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 2006

  Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer, Prof. Dr. Zeliha Eser
  37   Pazarlama Karması Mal ve Hizmetler için Tüketiciler Tarafından Nasıl Değerlendirilir? Betimleyici Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 2006

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
  38   Modernden Postmoderne: Turizm Pazarlamasında Yeni Anlayışlar ve Yeni Yaklaşımlar, Seyahat ve Otel İşletmeciliğ Dergisi, 2(3), 2005

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Mehmet Çakar
  39   Modernden Postmoderne Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar, Seyahat ve Otel İşletmeciliğ Dergisi, 2(3), 2005

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  40   Marketing Education in Turkey: a Comperative Study between state and Private Universities, Sağlık ve Toplum, 7(3), 2005

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. İbrahim Birkan
  41   Çinli Turistlerin Türkiye de Sağlanan Hizmetlerden Tatminlerini Oluşturan Boyutlar Üzerine Bir Araştırma, DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 2002

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  1  Importance of Relationships Marketing and Service Quality on Patient Loyalty in Dental Clinics, FDI World Dental Congress, 25.09.2023

  Zerrin Tüfekçi, Prof. Dr. Zeliha Eser
  2  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE DUYGU OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi, 06.09.2023

  Özer Kaya, Öğr.Gör. Dr. Fatma Özsert, Prof. Dr. Zeliha Eser
  3  Consumers? Evaluation of Glocal Marketing Strategies of Global Firms in Turkey : An Example of a Glocal Product, International Conference on Economics, Business and Social Science Research, 20.06.2019

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  4  Sözen F, Demir E, Karabekir M, Eser Z. Üniversitede Tütünsüz Kampüs uygulamasını başlatan yaratıcı bir proje; Bağımsız Kampus. ; 05/04/2019 - 07/04/2019, 1. Ulusal Sigara Bırakma Kongresi, 05.04.2019

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  5  Üniversitede Tütünsüz Kampüs uygulamasını başlatan yaratıcı bir proje: Bağım-sız Kampüs Fikir Kampı, 1. Ulusal Sigara Bırakma Kongresi, 05.04.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erman Demir, Prof. Dr. Zeliha Eser, Doç.Dr. Fisun Sözen
  6  Avlanma Teorisi Perspektifinden Kadınların Online (Çevrimiçi) Alışveriş Tercihini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişkilerin, 2. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 09.11.2018

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  7  Zeliha Eser, Zerrin Tufekçi The Evaluations of Promotions on Social Medya About the Health Sector. : ; 17/02/2018 - 18/02/2018, 4th Dubai International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 17.02.2018

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  8  Classification of Concentration Levels Using Deep Neural Networks, 1st Neuroadaptive Technology Conference (NAT?17),, 19.07.2017

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  9  Ecovillages as a destination and a study of consumer approaches to Ecovillage, 2nd Global Conference On Business, Economics, Management And Tourism, 30.10.2014

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  10  Counterfeit Supply Chains, 2nd Global Conference on Business, Economics, Management & Tourism, 30.10.2014

  Bıçaksız A, Prof. Dr. Zeliha Eser, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
  11  The Brand Image of Turkey from the Expats Perspectives An Exploratory Study, The International Academy of Business and Public Administration Disciplines Conference, 24.10.2013

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  12  Managers' Concerns To Use Blue Flag As A Marketing Tool In Tourism Industry In Turkey, American Society of Business and Behavioral Sciences 20th Annual Conference, 21.02.2013

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
  13  An Empiricakl Study of Brand Equity in Banking Industry:The Personnel's Perspective, Istanbul Conference on Economics and Finance (ICEF 2011), 20.05.2011

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  14  Fundamental Moral Orientations, Stewardship, and Ethical Issues in Franchising: What are the Linkages and Implications?, 18th Annual Meeting of American Society of Business and Behavioral Sciences, 24.02.2011

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  15  Consumer Perceptions of Consumer Based brand Equity in Banking Industry, Global Brand management Conference, 21.06.2010

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  16  Consumer-Based Brand Equity in the Television Industry: A Study of Private TV Channel in Turkey, 6th International Conference of Business, Management and Economics, 07.10.2009

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  17  Bank Personel s Perceptions of Banking Services and Implications for Service Quality A Study of Turkish Banks, Spring Conference of Marketing Management Association, 18.03.2009

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  18  The Gender Effect On Selling and Targeting Efforts Perceptions Of Turkish Business Students, The Internatıonal Academy Of Busıness and Publıc Admınıstratıon Dıscıplınes (Iabpad) Conference, 26.10.2008

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  19  Student Perception of the Gender Effect on Selling and Targeting in Turkey, 14th Annual Conference of American Society of Business and Behavioral Sciences, 22.02.2007

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  20  Global Marketing Challenges and Opportunities of Tourism Industry in Turkey, Second International Conference on Business, Management and Economics, 15.06.2006

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  21  Applicant Perception of Gender Effect on Managing and Supervising Salespeople, 13th Annual Conference of American Society of Business and Behavioral Sciences, 23.02.2006

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  22  A Retrospective 25 Years Leadership of Travel Tourism Research Association, The 25th Annual Travel, Tourism and Research Association Conference, 18.06.1994

  Prof. Dr. Zeliha Eser

  Yazarlık Bilgileri

  1  Dental Pazarlama, İlk Baskı, Phoenix Yayınevi, 2022

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Dt. Zerrin Tüfekçi
  2  Pazarlama : Kavramlar İlkeler Kararlar, Güncellenmiş Yeni Baskı, Siyasak Kitabevi, 2017

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Sezer Korkmaz, Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk
  3  Pazarlamaya Giriş, Güncellenmiş Yeni Baskı, Siyasal Kitabevi, 2011

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Sezer Korkmaz, Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk
  4  Pazarlama:Kavramlar-İlkeler-Kararlar, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2009

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Sezer Korkmaz, Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk
  5  Hizmetlerde Pazarlama İletişimi, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2007

  Prof. Dr. Zeliha Eser
  6  Sosyal Pazarlama: Toplumun Refahı ve Kaliteli Yaşamı İçin, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2006

  Prof. Dr. Zeliha Eser

  Kitap Bölümü Bilgileri

  7  The impact on the local economy of having coastal areas with Blue Flag: The Turkish case, In:Blue Flag Beaches Economic Growth, Tourism and Sustainable Management, 171-183, 2023

  Prof. Dr. Zeliha Eser, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
  aaa
  1 Geleceğe dokunan anneler: Duygusal ihmal projesi, Eğitim, Yürütücü, 10.10.2022

  Prof. Dr. Figen Çok, Öğr.Gör. Döndü Ceren Kılıç, Prof. Dr. Zeliha Eser
  2 Tütünsüz Kampus Projesi, Eğitim, Yürütücü, 10.10.2022

  Dr.Öğr. Üyesi Erman Demir, Prof. Dr. Zeliha Eser
  HİZMET PAZARLAMASI
  İŞLETMECİLİKTE GÜNCEL EĞİLİMLER/GELİŞMELER
  PAZARLAMA KURAMI
  PAZARLAMA STRATEJİLERİ
  PAZARLAMA YÖNETİMİ
  PAZARLAMAYA GİRİŞ
  STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
  TÜKETİCİ DAVRANIŞI
  TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI