Yükleniyor
image

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Programı
altayodalkilic[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2114

Yüksek Lisans, (2023), Başkent Üniversitesi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Lisans, (2020), Bilkent Üniversitesi, İktisat

1  Emerging Methods and Future Applications of Contemporary Knowledge Representation: A Literature Review, International Engineering and Technology Management Summit 2022? ETMS2022, 20.10.2022

Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Araş.Gör. Altay Oğulcan Dalkılıç

Kitap Bölümü Bilgileri

1  YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİKLERİNE YÖNELİK TARTIŞMALAR VE DEĞERLENDİRMELER, In:Ürün Yönetimi Perspektifinden Türkiye Deneyimleri Derlemesi, 110-124, 2022

Mert Ensari, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Araş.Gör. Altay Oğulcan Dalkılıç, Öğr.Gör. Tenin Çolak
2  Teknoloji Edinimi, In:Teknoloji Yönetimi-Geleceği Yönetmede Teknolojinin Rolü, 207-223, 2022

Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Araş.Gör. Altay Oğulcan Dalkılıç
aaa
1 Başkent Üniversitesi Çizelge Kaynak Yönetimi, Ar-Ge, Araştırmacı, 29.03.2023

Araş.Gör. Eren Deniz Kahraman, Araş.Gör. Abdullah Buğra Soylu, Araş.Gör. Altay Oğulcan Dalkılıç
COMPUTER LITERACY