Yükleniyor
image

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Programı
nalkis[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1675

 • Doktora, (2015), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri

 • Yüksek Lisans, (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri

 • Lisans, (2007), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • H-İndeks 3
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  Students' Adoption of m-Learning in Higher Education: An Empirical Study, Current Perspectives in Social Sciences, 27(0), 2023

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay
  2  Dijital Olgunluk Modellerinin Karşılaştırılması: Üretim Yapan KOBİ lere Öneriler, Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 5(10), 2022

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan
  3  Users' Emotional Experiences in Online Shopping: Effects of Design Components, OPUS Journal of Society Research, 19(45), 2022

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Esra Özmen, Ersin Karaman
  4  Covid-19 Salgınında Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasının Kullanıcılar Tarafından Benimsenmesi: Ampirik Bir Çalışma, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 14(4), 2021

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay
  5  Dijital İşletmeler ve Kullanıcı Deneyimi: Nitel Bir Araştırma (Digital Businesses and User Experience: A Qualitative Research), İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2021

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Esra Özmen, Ersin Karaman
  6  ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ, 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(2), 2020

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Tahir Çaldağ, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  7   A Structural Model for Students' Adoption of Learning Management Systems: an Empirical Investigation in the Higher Education Context, EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, 21(2), 2018

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay, Sevgi Özkan
  8   The Impact of Motivation and Personality on Academic Performance in Online and Blended Learning Environments, EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, 21(3), 2018

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Tuğba Taşkaya Temizel
  9  Mobil Öğrenmenin Kabulü: Sistematik Literatür İncelemesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 2018

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay
  10   Bayes Yapısal Eşitlik Modellemesi: Kavramlar ve Genel Bakış, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 2(3), 2016

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan
  11  The impact of individual differences on influence strategies, PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 87(0), 2015

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Tuğba Taşkaya Temizel
  1  Users? Emotional Experiences on e-Commerce Websites: A Study with EEG and FACS Data, 9th International Conference on Control, Decision and Information Technologies - CoDIT 2023, 03.07.2023

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Ersin Karaman, Esra Özmen
  2  Emotion-based User Experience Study on e-Commerce Websites: An Experimental Study with Pulse and GSR Data, 9th International Conference on Control, Decision and Information Technologies - CoDIT 2023, 03.07.2023

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Esra Özmen, Ersin Karaman
  3  Emerging Methods and Future Applications of Contemporary Knowledge Representation: A Literature Review, International Engineering and Technology Management Summit 2022? ETMS2022, 20.10.2022

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Araş.Gör. Altay Oğulcan Dalkılıç
  4  E-TİCARET WEB SAYFALARINDA TASARIM BİLEŞENLERİNİN GÖZ İZLEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ, 8. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı-IMISC2021, 20.10.2021

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Esra Özmen, Ersin Karaman
  5  Kişilik Özelliklerinin Bilgisayar Destekli Etkileşim Kalitesine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Araştırılması, 40. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 05.07.2021

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay
  6  Covid-19 Pandemi Döneminde Hayat Eve Sığar (HES) Mobil Uygulamasının Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ampirik Bir Çalışma, TESAM IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-2021, 07.04.2021

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay
  7  Covid-19 Salgını Nedeniyle Uzaktan Eğitime Zorunlu Geçiş: Uzaktan Eğitim Sürecinde Yenilikçi Teknolojilerin Kullanılması, The 7th International Management Information Systems Conference (IMISC2020), 09.12.2020

  Dr. Öğr. Üyesi Murat Tahir Çaldağ, Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Ebru Gökalp
  8  Sosyodemografik Özelliklerin Tükenmişlik Üzerindeki Rolü: Tıbbi Sekreterler Üzerinde Bir Çalışma, 1. ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ, 07.11.2019

  Öğr.Gör. Müge Kılıç, Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan
  9  An Integrated Holistic Success Model for Evaluating Smart City Initiatives, 2019 International Conference on Internet Computing Internet of Things, 29.07.2019

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Tahir Çaldağ, Ebru Gökalp
  10  Analyzing Determinants of Open Government Based Technologies and Applications Adoption in the Context of Organizations, 2019 International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, e-Government EEE19, 29.07.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Murat Tahir Çaldağ, Ebru Gökalp, Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan
  11  Akıllı Şehir Girişimlerinin Değerlendirilmesi İçin Bir başarı Modeli Önerilmesi., YAEM 2019: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi, 12.06.2019

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Tahir Çaldağ, Ebru Gökalp
  12  Açık Devlet Teknolojilerinin ve Uygulamalarının Örgütler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Analizi, YAEM 2019: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi, 12.06.2019

  Dr. Öğr. Üyesi Murat Tahir Çaldağ, Ebru Gökalp, Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan
  13  A Systematic Review on Acceptance of Mobile Learning, The 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), 28.09.2018

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay
  14  Kisisel Bütçe Yönetimi: Ikna Teknolojileri Yaklasımı, 37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi-YAEM2017, 05.07.2017

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, İrem Sevindik
  15  Akademisyenlerin Proje Geliştirmeye Karşı Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Ülke Genelinde Proje Geliştirme Kapasitesinin Araştırılması için Önerilerin Sunulması, 37. Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi-YAEM2017, 05.07.2017

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay, Şule Erdilmen Ocak
  16  Mobil Saglık Uygulamaları: Saglıklı Davranıs Kazanımı, 37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi-YAEM2017, 05.07.2017

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay, İrem Sevindik
  17  The Impacts of Persuasive Messages on Students Motivation and Learning Management System Use, ICERI2016 Conference, 14.11.2016

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Tuğba Taşkaya Temizel
  18  Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Kullanmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Teknoloji Kabul Modeli Yaklaşımı, 35. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 09.08.2015

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay, Sevgi Özkan Yıldırım
  19  E-Öğrenme Bağlamında Teknoloji Kabul Modelinin Sistematik İncelenmesi., 35. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi-YAEM2015, 09.08.2015

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay, Sevgi Özkan Yıldırım
  20  A Systematic Review of Technology Acceptance Model in e-Learning Context, XV International Conference on Human Computer Interaction-2014, 10.09.2014

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay, Sevgi Özkan Yıldırım
  21  Work in Progress ? A Modified Technology Acceptance Model for E-Assessment: Intentions of Engineering Students To Use Web-Based Assessment Tools, FIE 2010: Frontiers in Education Conference, 27.10.2010

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Sevgi Özkan
  22  The Usage of Web 2.0 Tools in Learning Management Systems from the Perspective of Instructors in Turkey, ECER 2010: European Conference on Educational Research 2010, 25.08.2010

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay, Sevgi Özkan
  23  Factors Influencing Users' Adoption of Technology: Empirical Investigations in Different Contexts Using Structural Equation Modeling Approach, 24th European Conference on Operations Research, 11.07.2010

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Sevgi Özkan, Oğuzhan Alaşehir, Murat Çakır, Yasemin Çetin, Duygu Fındık, Emrah Kanat, Emre Sezgin
  24  Kullanıcı Teknoloji Benimseme Faktörleri: Yapısal Eşitlik Modeli Yaklaşımı ile Farklı Bağlamlarda Ampirik İncelemeler., 30. Ulusal Yöneylem Arastirmasi ve Endustri Mühendisligi Kongresi YAEM 2010, 30.06.2010

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Sevgi Özkan, Oğuzhan Alaşehir, Murat Çakır, Yasemin Çetin, Duygu Fındık, Emrah Kanat, Emre Sezgin

  Kitap Bölümü Bilgileri

  1  ÖĞRENCILERIN STAJ DENEYIMLERI ÜZERINE NITEL BIR ÇALIŞMA: YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI ÖRNEĞI, In:Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler IV, 103-118, 2023

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Esra Özmen
  2  İŞ SÜREÇLERI YÖNETIMINDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI, In:İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ Kavramlar, Araçlar ve Teknolojiler, 193-214, 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Murat Tahir Çaldağ, Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan
  3  Awareness and Utilization of Emerging Technologies in E-Businesses: A Survey From Turkey, In:Driving Transformative Change in E-Business Through Applied Intelligence and Emerging Technologies, 25-57, 2022

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Özden Özcan Top
  4  GELİŞEN TEKNOLOJİLERİN ORGANİZASYONLARDA KULLANIMI VE YÖNETİMİ, In:Teknoloji Yönetimi Geleceği Yönetmede Teknolojinin Rolü, 363-386, 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Murat Tahir Çaldağ, Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan
  5  The Digital Transformation of Higher Education: The Challenges of the COVID-19 Pandemic, In:Handbook of Research on Digital Transformation Management and Tools, 47-62, 2022

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan
  6  Dijital Dönüşüm ve Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Adil Dönüşüm Kavramının İncelenmesi, In: İklim Adaleti ve Adil Dönüşüm, 29-44, 2022

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan
  7  ICT-Based Distance Higher Education: A Necessity During the Era of COVID-19 Outbreak, In:Emerging Technologies During the Era of COVID-19 Pandemic, 365-385, 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Murat Tahir Çaldağ, Ebru Gökalp, Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan
  8  Use of Persuasion Strategies in Mobile Health Applications, In:Current and Emerging Health Technologies, Adaption, Implementation and Use, 9-22, 2018

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Duygu Fındık Coşkunçay
  9  Teknoloji Yönetimi, In:Yönetimde Güncel Konular, 291-318, 2016

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  aaa
  1 Kullanıcı Teknoloji Benimseme Faktörleri: Yapısal Eşitlik Modeli Yaklaşımı İle Farklı Bağlamlarda Ampirik İncelemeler, Eğitim, Araştırmacı, 01.09.2010

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan
  1 ODTÜ FBE-SBE-EE-UME-DBE Lisansüstü Tez Ödülü, 06.09.2016
  ODTÜ
  Yazılım sektörü kritik başarı faktörlerinin AHS yöntemi ile karşılaştırılması
  Yüksek Lisans
  2023
  Twitter sentiment analysis with turkish tweets for exchange rate prediction
  Yüksek Lisans
  2022
  Anlık ileti sistemlerinin kullanımının birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım teorisi bağlamında incelenmesi: Kamu personeli üzerine bir çalışma
  Yüksek Lisans
  2022
  Blok zincir teknolojisinin benimsenmesini etkileyen faktörler: güvenlik açısından ampirik bir çalışma
  Yüksek Lisans
  2020
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  BİLGİ YÖNETİMİ
  BİLGİ YÖNETİMİNE GİRİŞ
  PROGRAMLAMA
  VERİ MODELLEME VE İLİŞKİSEL VERİTABANLARI
  VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
  VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ