Yükleniyor
image

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
eozbey[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2239

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  Türkiye'de Erken Çocukluk Döneminde Dijital Medya Kullanımı ile İlgili Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi , ANNALES DE PALEONTOLOGIE, 9(114), 2023

Öğr.Gör. Esra Merdin
2   Farklı Kuşakların Hayatında Çocuğun Yeri, Early Childhood Education Researches, 1(1), 2023

Öğr.Gör. Esra Merdin
3  Young Children's Electronic Media Use and Parental Rules and Regulations, Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 8(2), 2023

Öğr.Gör. Esra Merdin, Volkan Şahin
4   Play-based teaching practices of Turkish early childhood teachers, Issues in Educational Research, 30(2), 2020

Öğr.Gör. Esra Merdin, Selda Aras
1  Türkiye'de Erken Çocukluk döneminde Dijital Medya Kullanımı ile İlgili Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi, ERPA Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 2023, 08.09.2023

Öğr.Gör. Esra Merdin
2  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Merkezli Öğretim Uygulamaları, VI th International Eurasian Educational Research Congress, 19.06.2019

Selda Aras, Öğr.Gör. Esra Merdin
3  ELECTRONIC MEDIA USE BETWEEN ZERO TO SIX AND PARENTAL MEDIATION, Global Conference on Education and Research, 21.05.2019

Öğr.Gör. Esra Merdin
4  Erken Çocukluk Döneminde Kullanılan Elektronik Medya Araçları Hakkında Ebeveyn Görüşler, Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 02.05.2018

Öğr.Gör. Esra Merdin
5  Electronıc Medıa Use And Parental Attıtudes Durıng Infancy And Toddlerhood In Turkey, The Fourth Asian Conference on Society, Education & Technology, 20.10.2016

Öğr.Gör. Esra Merdin

Yazarlık Bilgileri

1  Father Involvement for Early Childhood Education Programs "Handbook", İlk Baskı, Erasmus+, 2018

Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan, Öğr.Gör. Esra Merdin, Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
2  Father Involvement for Early Childhood Education Programs "Guidebook", İlk Baskı, Erasmus+, 2018

Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan, Öğr.Gör. Esra Merdin, Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Tekmen, Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu

Kitap Bölümü Bilgileri

3  Günümüzde Türk Kültüründe Aile ve Çocuk, In:Türk Kültüründe Aile ve Çocuk, 99-114, 2020

Öğr.Gör. Esra Merdin
4  Baba Katılımının Tanımı, In:Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Baba Katılımı, 1-13, 2019

Öğr.Gör. Esra Merdin
5  Bebeklik Döneminde Bilişsel Gelişim, In:Uygulanmış Etkinlik Örnekleriyle Bebeklik Döneminde Eğitim, 13-24, 2018

Öğr.Gör. Esra Merdin
6  Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim, In:Uygulanmış Etkinlik Örnekleriyle Bebeklik Döneminde Eğitim, 1-11, 2018

Öğr.Gör. Esra Merdin
aaa
1 ABB Sağlıklı Gıda Animasyon Projesi, Ar-Ge, Araştırmacı, 17.11.2022

Doç. Dr. İclal Alev Değim Flannagan, Öğr.Gör. Esra Merdin
2 Eylem Araştırması ile Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Pedagojik Dokümantasyon Eğitimi ve Uygulamaları, Eğitim, Araştırmacı, 27.08.2018

Öğr.Gör. Esra Merdin
3 Let's fathers, come to preschools, Eğitim, Araştırmacı, 04.06.2018

Öğr.Gör. Esra Merdin
AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI
BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM
ÇOCUK EDEBİYATI
ÇOCUK VE MEDYA
ÇOCUKTA DAVRANIŞ YÖNETİMİ
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI