Yükleniyor
image

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
sibelg[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 6606

 • Doktora, (1986), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 • Yüksek Lisans, (1982), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 • Lisans, (1979), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1   The Effect of ?Supportive Educational Programs? on Levels of Stress and Anxiety and Acceptance of the Mothers of Hearing- Impaired and Mentally Handicapped Children, Turkish Journal of Health Research, 3(2), 2022

  Özlem Ersoy, Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  2   Öğrencilerin Duygusal Zeka Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Görüşlerin İncelemesi, Kastamonu Eğitim Dergisi , 25(3), 2017

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu, Hülya Kasapoğlu
  3   Anasınıfı Öğretmenlerinin Yaratıcılığın Gelişimini Olumsuz Yöne Etkileyecen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi( Kars-Ankara örneklerinin Karşılaştırılması), ASOS Journal, 35(0), 2016

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  4   Perceptions About Drama Before and After Drama in Education, Procedia Social and Behavioral Sciences, 40(2012), 2012

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  5   Dramanın Duygusal Zekanın Gelişimine Etkisi, Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 2009

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  6   Perceptions of Primary School Teachers Regarding New Science Curriculum of Turkey in Terms of Teaching and Assessment Methods, Essays in Education, 24(1), 2008

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  7   Enhancing Learning Through Multiple Intelligences, JOURNAL OF BIOLOGICAL EDUCATION, 40(2), 2006

  Pınar Özdemir, Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  8   Öğretmen Yeterliği Taslağında Yer Alan Yeterlik Alanları, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5(58), 2004

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  9   Çoklu Zeka Kuramının Eğitime Yansımaları, Çoluk Çocuk Dergisi, 10(10), 2002

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  10   Erken Çocukluk Döneminde Ana-Baba Çocuk İlişkileri, Çoluk Çocuk Dergisi, 0(0), 2001

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  11   Duyguların Farkında Olma, Çoluk Çocuk Dergisi, 0(0), 2001

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  12   Examining the Permanent of Problem Solving Training Given for the Acquisition of Interpersonel Problem Solving Skills, International Journal of Early Years Education, 9(3), 2001

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  13   Neden Erken Çocukluk Eğitimi, Çoluk Çocuk Dergisi, 0(0), 2001

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  14   Çoklu Zeka Teorisi, Çocuk ve Aile, 3(0), 2000

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  15   Eğitimde Yeni Hedefler ve Çoklu Zeka Yaklaşımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(2), 2000

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  16   Problem Çözücü Düşünceyi Destekleyen Etkinlikler, Milli Eğitim Dergisi, 140(0), 1998

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  17   Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Anaokulu Yöneticilerinin Yönetim Tutumları, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 1996

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  18   Okulöncesi Dönemde Problem Çözme, Yaşadıkça Eğitim, 41(0), 1995

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  19   Dikkat Kontrolünün Kazanılması, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 5(0), 1992

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  20   Korunmaya Muhtaç Çocuk ve Gençlerde Özbakım Becerilerinin İncelenmesi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 5(0), 1991

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  21   Korunmaya Muhtaç Çocuk ve Gençlerde Görülen Ruhsal Uyum Davranıları Üzerinde Bir İnceleme, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 5(0), 1991

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  22   İlkokul Beşinci Sınıf Çocuklarının Antropometrik Ölçümlerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylere ve Cinsiyetlere göre İncelenmesi, Sağlık Dergisi, 63(1), 1991

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  23   0-24 Aylık Down Sendromlu Çocukların Denver Gelişimsel Tarama Testi İnce ve Kaba Devinsel Gelişim Alanlarına göre İncelenmesi, Sağlık Dergisi, 63(2), 1991

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  24   Anne-Baba Ölümü, Çocuk İçin, 1(0), 1990

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  25   Dünyadaki Okulöncesi Eğitimden Bazı Yaşantılar II, Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 22(39), 1990

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  26   Okulöncesi Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesinde Görsel Dokunsal Yöntem, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 4(0), 1990

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  27   Bursa İl Merkezinde Taranan Bebek ve Çocuk Ölümlerinin Anneye İlişkin Özellikler Açısından Değerlendirilmesi, Sağlık Dergisi, 62(1), 1990

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  28   Dünyadaki Okulöncesi Eğitimden Bazı Yaşantılar I, Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 2(38), 1989

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  29   Üniversite Gençlerinin Kendini-Kabul Düzeyine Algılanan Anababa Tutumlarının Etkisi, Psikoloji Dergisi, 6(22), 1988

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  30   Gençlerin Kendilerini Kabul Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 3(0), 1988

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  31   Cerebral Palsy'li Çocuğun Beslenmesi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 16(0), 1987

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  32   Ailenin Sosyal Yapısına göre Ana-Baba Tutumları, Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 19(34), 1987

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  33   Ana-Babaların Çocuklarına Karşı Tutumlarını Etkileyen Etmenler, Eğitim ve Bilim Dergisi, 12(65), 1987

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  34   Ana-Babaların Çocuklarına Karşı Tutumları ve Çocuklardaki Davranış Problemleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 5(4), 1987

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  35   4-12 Yaşları Arasında 16100 Çocukta Örselenme Durumları ile İlgili Bir İnceleme, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(1), 1986

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  1  Perceptions about Drama Before and After Drama in Education, 4th World Conference on Educational Sciences, 01.02.2012

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  2  Implementation of an Alternative Cooperative Learning Method, WCES-2010 World Congress on Educational Sciences, 04.02.2010

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu, Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Tekmen
  3  The Implications of the Course" Drama in Education" on the 4th Grade Undergraduates, 13. International Congress of Drama/Theatre in Education, 21.11.2008

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu, Doç. Dr. Nida Temiz Polat
  4  The Effect of Drama on the Development of Emotional Intelligece, 13. International Congress of Drama/Theatre in Education, 21.11.2008

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu, Doç. Dr. Nida Temiz Polat
  5  The Effect of Instructional Strategies Based on the Principles of Multiple Intelligences Theory on Understanding of Diversity of Living Things, 2004 Hawaii International Conference on Education, 03.01.2004

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu, Pınar Özdemir
  6  The Effect of Problem Solving Training on the Categories Used by Children in Solving Their Interpersonal Problems with Peers and Mothers and Permanance of This Training, 9. European Conference on the Quality in Early Childhood Education, 01.09.1999

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu, Prof. Dr. Çağlayan Dinçer
  7  Concept Development and Ability to Solve Interpersonal Problems of Turkish Children Between 55 and 78 Months, 7. European Conference on the Quality of Early Childhood Education, 29.08.1997

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu, Prof. Dr. Meziyet Arı
  8  Studying the Down Syndrome Chilren Among 0-24 Months of Age Acording to Fine and Gross Motor Developmental Areas of Denver Developmental Screening Test, International Down Syndrome Meeting, 20.10.1995

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  9  Job Satisfaction of Preschool Teachers, World Conference on Teacher Education, 27.08.1995

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  10  Examination of Permanance of Education in Solving Social Problems, 8. European Conference on Quality of Early Childhood Education, 02.09.1988

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu, Prof. Dr. Çağlayan Dinçer
  11  A Study on the Relations Between the Development of 0-6 Years old Infants and Their Mothers Depressive Symptomps, 8. European Conference on Quality of Early Childhood Education, 02.09.1988

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu, Hasibe Ebru Tanju Aslışen

  Yazarlık Bilgileri

  1  Father Involvement for Early Childhood Education Programs "Guidebook", İlk Baskı, Erasmus+, 2018

  Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan, Öğr.Gör. Esra Merdin, Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Tekmen, Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  2  Father Involvement for Early Childhood Education Programs "Handbook", İlk Baskı, Erasmus+, 2018

  Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan, Öğr.Gör. Esra Merdin, Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  3  Father İnvovement for Early Chilhood EDucation Programs Guidebook, İlk Baskı, 2016-1-TR01-KA203-034905, 2018

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  4  Father İnvolvement for Early Childhood Education Programs Handbook, İlk Baskı, 2016-1TR01-K203-034905, 2018

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  5  0-36 Aylık Çocuklar için Eğitim Programı, İlk Baskı, T.C.MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2013

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  6  Okulöncesi Eğitim Programı, Güncellenmiş Yeni Baskı, T.C. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2013

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  7  Öğretmen Yeterlikleri- Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri, İlk Baskı, T.C. MEB Öğretmen YEtiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, 2008

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  8  Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, İlk Baskı, T.C. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, 2006

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  9  Beyin Araştırmalarının Eğitime Yansıması, İlk Baskı, SMG, 2005

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  10  Beyin Araştırmalarının Eğitime Yansıması, İlk Baskı, Ayyıldız Matbaası A.Ş., 2005

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  11  36-72 Aylık Çocuklar için Okulöncesi Eğitim Programı, İlk Baskı, YaPa Yayıevi, 2002

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  12  Çocukların Kişilerarası Problem Çözme Becerilerini Kazanmalarında Eğitimin Etkisi, İlk Baskı, Konak Kırtasiye Ltd.Şti, 1998

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  13  Destekleyici Eğitim Programlarının Engelli Çocuğu Olan Anneler Üzerindeki Etkisi, İlk Baskı, Konak Kırtasiye Ltd.Şti, 1998

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  14  Anaokulu Öğretmenlerinin İş Doyumu, İlk Baskı, Bilal Ofset, 1998

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  15  Okulöncesi Eğitim Programları, İlk Baskı, Milli Eğitim Basımevi, 1997

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  16  Zihinsel Özürlü Çocuklara Öz Bakım Becerilerinin Kazandırılmasında Anababalara Yönelik Eğitim Programları, İlk Baskı, Aşama Matbacılık Sanayii, 1986

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu

  Kitap Bölümü Bilgileri

  17  Beyin Araştırmaları ve Erken Çocukluk Eğitimi, In:Geçmişten Geleceğe Okulöncesi Eğitim, 224-226, 2010

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  18  Özel EğitİM GEREKTİREN ÇOCUKLARIN GEReksinimleri, In:Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri, 45-51, 1986

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  aaa
  1 SGDD-LEGO Projesi 0-8 Yaş Kırılgan(Mülteci ve Göçmen) Çocukların ve Ailelerinin Özel Gereksinimleri Kapsamında İhtiyaç Analizi Çalışması, Eğitim, Danışman, 15.07.2023

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu, Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan
  2 Let's Fathers, Come to Preschool, Eğitim, Danışman, 04.06.2018

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  3 Let's FAther Come to Preschool, Eğitim, Danışman, 30.09.2016

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  4 Let's FAther Come to Preschool, Eğitim, Danışman, 30.09.2016

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  5 Okulöncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Okulöncesi Kalite Standartlarının Geliştirilmesi Bileşeni , Danışmanlık, Danışman, 01.09.2013

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  6 Okulöncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi-Okulöncesi Programı Güncellenmesi Bileşeni, Danışmanlık, Danışman, 01.09.2013

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  7 Okul öncesi eğitimi güçlendirme projesi, Eğitim, Danışman, 01.09.2013

  Prof. Dr. Berrin Akman, Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan, Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  8 İlköğretim Veli Rehberi, Eğitim, Danışman, 01.10.2010

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  9 Okulöncesi Veli Rehberi, Eğitim, Danışman, 01.10.2010

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  10 Avrupa Birliği-Türkiye Temel Eğitime Destek Projesi Öğretmen Yeterlikleri Bileşeni, Eğitim, Danışman, 01.09.2004

  Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  1 Good Practice Example, 03.06.2019
  Ulusal Ajans
  Okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarını belirlemek üzere ölçek geliştirme çalışması
  Yüksek Lisans
  2018
  Needs assessment with special emphasis on individual differences based on teaching and assessment methods in science and technology classes by primary school teachers
  Doktora
  2007
  The Effects of Instructional Strategies Based on the Principles of Multiple Intelligences Theory on Understanding of Diversity of Living Things
  Yüksek Lisans
  2002
  5-6 yaş grubunda çocuğu olan babalara Baba Destek Programlarının etkisi
  Doktora
  1998
  İşitme ve zihinsel engelli çocuğu olan annelerin kaygı düzeyleri ve çocuklarını kabullenme durumlarına destekleyici eğitim programlarının etkisi
  Doktora
  1997
  Anaokuluna Devam Eden 5 Yaş Grubu Çocuklarına Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin Kazandırılmasında Eğitimin Etkisinin İncelenmesi
  Doktora
  1995
  Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi
  Yüksek Lisans
  1995
  Okuma Becerisinin Kazanılmasında Görsel Algı Gelişiminin Rolü
  Yüksek Lisans
  1993
  3-6 Yaş Grubu Çocuklarının Anne-Babalarının Çocuk, Oyun ve Oyuncakları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Yüksek Lisans
  1993
  Özel ve Kurum Anaokuluna Devam Eden 5 ve 6 Yaş Grubu Çocukların Cinsel Kimlik Kazanmalarının İncelenmesi
  Yüksek Lisans
  1992
  EĞİTİMDE DRAMA
  ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ POLİTİKALARI
  ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLAR VE PROGRAM: İLERİ
  ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI
  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
  GELİŞİM VE ÖĞRENME KURAMLARI: İLERİ
  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II