Yükleniyor
image

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
sbingol[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2227

 • Lisans, (2014), Mersin Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği

 • Yüksek Lisans, (2014), Gazi Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği

 • Lisans, (2014), Mersin Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  Effectiveness of School Readiness Programs for Preschool Children: A Meta-Analysis Study, Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(3), 2023

  Aysel Çoban, Ensar Yıldız, Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan, Ayşegül Öğütcen, Özge Koca, Fatih Kaynar
  1  Kırgız ve Türk Masallarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri, 20. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 18.10.2022

  Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan, Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan
  2   Mobil ve Bağımsız Anaokuluna Devam Eden 48-66 Aylık Çocukların Dil Gelişimi ile Kişiler Arası, Sözel Açıklama ve Dinleme Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki, 6th International Early Childhood Education Congress, 02.10.2019

  Prof. Dr. Hatice Bekir, Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan
  3  48-60 Aylık Çocukların Kişiler Arası, Sözel Açıklama ve Dinleme Becerilerini Belirlemeye Yönelik Ölçme Araçlarının Geçerlik Güvenirlik Çalışması, VI. International Eurasian Educational Research Congress, 06.06.2019

  Prof. Dr. Hatice Bekir, Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan
  4  Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil İlgi Düzeyinin Belirlenmesi, V. International Eurasian Educational Research Congress, 02.05.2018

  Prof. Dr. Hatice Bekir, Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan

  Yazarlık Bilgileri

  1  Father Involvement for Early Childhood Education Programs "Handbook", İlk Baskı, Erasmus+, 2018

  Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan, Öğr.Gör. Esra Merdin, Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu
  2  Father Involvement for Early Childhood Education Programs "Guidebook", İlk Baskı, Erasmus+, 2018

  Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan, Öğr.Gör. Esra Merdin, Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Tekmen, Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu

  Kitap Bölümü Bilgileri

  3  Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Baba Katılımını Etkileyen Faktörler, In:Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Baba Katılımı, 111-133, 2019

  Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan
  aaa
  1 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi , Danışmanlık, Araştırmacı, 15.07.2019

  Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan
  2 Eylem Araştırması ile Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Pedagojik Dokümantasyon Eğitimi ve Uygulamaları, Eğitim, Araştırmacı, 01.08.2018

  Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan
  3 Let's Fathers Come to Preschool, Eğitim, Araştırmacı, 06.02.2017

  Araş.Gör. Hatice Selcen Aslan
  ERKEN ÇOCUKLUKTA DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ
  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II