Yükleniyor
image

Yabancı Diller Hazırlık Bölümü
sens[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1365

 • Doktora, (2024), Başkent Üniversitesi, Eğitim Yönetimi

 • Yüksek Lisans, (2010), Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili Öğretimi

 • Lisans, (2000), Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili Öğretimi

 • • Eğitim Yönetimi • Eğitim Politikaları • Eğitim Programları ve Öğretim • İngiliz Dili Eğitimi
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1   Dönemin Ruhunun Türk Milli Eğitim Şûralarına (1939-2014) Etkileri: Hermenötik Bir Analiz, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 2022

  Öğr.Gör. Serkan Şen, Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun
  2  Helping Turkish EFL Learners with the Pronunciation of Four General British Vowels, ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 16(1), 2019

  Öğr.Gör. Serkan Şen
  1  Ders Döneminden Doktora Tezine Bir Karar Verme Süreci, Başkent Üniversitesi Eğitimde Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, Turkey, 03.06.2022

  Öğr.Gör. Serkan Şen
  2  Türkiye'de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Alanındaki Doktora Tezlerinin İncelenmesi, 15. Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey., 05.11.2021

  Öğr.Gör. Serkan Şen
  3  Helping Turkish Learners with Pronunciation of Four Close Vowels through Blended Learning and Affective, 14th ESSE Conference Masaryk University, Brno, Czech Republic, 29.08.2018

  Öğr.Gör. Serkan Şen
  4  The Phonetic Adaptations of English Loanwords in Turkish, FLE Joint Festival, TOBB University, Ankara, Turkey, 22.06.2018

  Öğr.Gör. Serkan Şen
  5  The Phonological Changes of English Borrowings in Turkish, 12th International IDEA Conference : Studies in English, Antalya, Turkey, 18.04.2018

  Öğr.Gör. Serkan Şen
  6  From English to Turkish: Morphological borrowing and compounding, the 13th ESSE Conference, National University of Ireland (NUI), Galway, Ireland., 19.08.2016

  Öğr.Gör. Serkan Şen
  7  Culture Teaching: Diversity of Materials and Methods, 12th METU International ELT Convention, Ankara, Turkey, 25.05.2015

  Öğr.Gör. Serkan Şen
  8  The First Cut is the Deepest: From Dexter to Dark Passenger, 12th ESSE Conference, Kosice, SLOVAKIA, 29.08.2014

  Öğr.Gör. Serkan Şen
  Üniversitelerde etik karar verme: Türk ve Amerikalı yöneticiler üzerine bir çalışma
  Doktora
  2024
  A profile of EFL teachers' knowledge of the target culture from their epistemological sources to classroom applications
  Yüksek Lisans
  2010
  ADVANCED ENGLISH I
  AKADEMİK VE MESLEKİ İNGİLİZCE II
  DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE SKILLS
  EĞİTİM FELSEFESİ
  EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
  ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES II
  İNGİLİZCE I
  İNGİLİZCE III
  İNGİLİZCE IV
  PRESENTATION SKILLS
  From Teacher to Teacher Leader: Empowering English Language Teachers with Leaderhip Skills, U.S. Department of State
  Sertifika
  2019
  Team Building and Effective Communication, U.S. Department of State
  Sertifika
  2019
  Reflection on Different Aspects of Effective Leadership, U.S. Department of State
  Sertifika
  2019
  Great Leaders are Made - Not Born, U.S. Department of State
  Sertifika
  2019
  Cambridge University, Cambridge DELTA Module 2 (Pass with Merit)
  Sertifika
  2016