Yükleniyor
image

Sınıf Öğretmenliği Programı
yaseminasuluk[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2231

 • Doktora, (2024), Hacettepe Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği

 • Yüksek Lisans, (2020), Hacettepe Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği

 • Lisans, (2017), Başkent Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  İlkokulda Sosyal Beceri Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması, Xth International Eurasian Educational Research Congress, 08.06.2023

  Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Kozaner, Araş.Gör. Yasemin Erdem, Araş.Gör. Sena Ölçer
  2  İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Zekâ Oyunlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi/ Investigation of Primary Education 3rd Grade Students' Views on Mind Games in Turkish Course., 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2021), 12.11.2021

  Araş.Gör. Yasemin Erdem, Doç. Dr. Bilge Gök
  3  The Hidden Curriculum: In the Case of 1st, 2nd, 3rd Grade Social Studies Course Taught During Covid-19 Pandemic, X. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2021), 04.11.2021

  Araş.Gör. Yasemin Erdem, Arş. Gör. Burak Cesur
  4  Sınıf Öğretmeni Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ve Bilimsel Akıl Yürütme Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki, 18. Uluslarası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 16.10.2019

  Araş.Gör. Yasemin Erdem, Doç. Dr. Bilge Gök

  Kitap Bölümü Bilgileri

  1  Assessment of 21st Century Skills: A Sample Activity for Social Studies, In:Social Studies Teaching II- Thinking on Social Studies within the Framework of 21st Century Skills, 203-245, 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Kozaner, Araş.Gör. Yasemin Erdem
  Zekâ oyunlarının ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerisine etkisi
  Yüksek Lisans
  2020