Yükleniyor
image

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı
hersoy[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2242

 • Doktora, (2009), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Abd

 • Yüksek Lisans, (2003), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Abd

 • Lisans, (2000), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1   Professions and competencies of computer education and instructional technologies department's graduates in non-teaching fields., Journal of Computer Education, 2(1), 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy, Mert Ülgen
  2  Covid-19 Küresel Salgını Sürecinde Uzaktan Öğretimde Kullanılan Teknolojiler ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin İncelenmesi: Başkent Üniversitesi Örneği, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 12(1), 2022

  Doç. Dr. Emine Cabı, Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  3  The adaptation of learning motivation in computer programming courses scale into turkish: the study of validity and reliability, Journal or Higher Education & Science, 8(1), 2018

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy, Ümmühan Avcı
  4  Yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarının incelenmesi: Türkiye örneği, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 2017

  Doç. Dr. Emine Cabı, Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  5   Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 2017

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  6   Preference of Communication Modality in Blended Learning Environment, Başkent University Journal of Education, 1(2), 2014

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  7   Bir Çevrimiçi Öğrenim Destek Sisteminin Kullanılabilirlik Testi: Planlama, Uygulama, Değerlendirme, Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 2004

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  1  Being in the Digital Box: The Experiences of the Academic Staff on the Online Practical Training: A Qualitative Study From Six Countries, 2nd International Nursing Care and Research Congress - INCARE 2022, 17.11.2022

  Aydan Aytar, Doç. Dr. Çiğdem Baskıcı, Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy, Prof. Dr. Sultan Kav, Marina Arell-Sunderberg, Camilla Wiktsröm-Grotell, Camilla Wiktsröm-Grotell, Veronica Coutinho, Aurelija Blazeviciene, Alina Vaskelyte, Anne Söderlund, Johanna Fritz, Raimonds Strods, Nora Jansone-Ratinika
  2  PANDEMİ DÖNEMİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ ALANINDAKİ DURUMLARI, Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu - EYFOR -13, 10.05.2022

  Duygu Daysal Ersoy, Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  3   Computer Programming: Students' Motivation and Reflective Thinking, The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, 10.12.2020

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  4  SELF-DIRECTED LANGUAGE LEARNING THROUGH A MOBILE APPLICATION:DUOLINGO, 2. International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, 12.12.2018

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy

  Yazarlık Bilgileri

  1  Bilgisayar Okuryazarlığı, İlk Baskı, Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi, 2017

  Doç. Dr. Emine Cabı, Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy, Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu, Ümmühan Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Engin Koç

  Editör Bilgileri

  2   Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, İlk Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık , 2013

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu, Doç. Dr. Serpil Yalçınalp, Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy

  Kitap Bölümü Bilgileri

  3  Uzaktan Eğitim, In:Öğretim Teknolojileri, 181-200, 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  4  PHPde İleri Konular, In:İnternet Programcılığı, 184-203, 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  5  PHP Diline Giriş, In:İnternet Programcılığı II, 161-183, 2022

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  6  Javascript ile Kodlamaya Giriş, In:İnternet Progrmcılı - I, 197-217, 2020

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  7  Javascript'te İleri Konular, In:İnternet Programcılığı - I, 246-282, 2020

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  8  Javascript Dili ve Komutları, In:İnternet Programcılığı - I, 218-245, 2020

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  9  Durum Çalışması, In:Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar için Nitel Araştırma Yöntemleri, 3-18, 2016

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  10  Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları, In:Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 109-1481, 2016

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  aaa
  1 DIGITAL AND HYBRID TEACHING AND LEARNING OF PRACTICAL SKILLS IN HIGHER EDUCATION, Eğitim, Araştırmacı, 01.02.2021

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  2 OHS Training and Biomonitoring of Farmers Related With Pesticide Usage, Eğitim, Araştırmacı, 01.02.2021

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  3 Lets Fathers, Come Preschools!, Eğitim, Araştırmacı, 01.09.2016

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  4 Bright Future Project, Eğitim, Araştırmacı, 03.11.2013

  Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy
  1 Journal of Computer Education, Yayın Kurulu Üyeliği, 2023
  2 Milli Eğitim Dergisi, Hakem, 2023
  3 International Review of Research in Open and Distributed Learning, Hakem, 2023
  ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE ÜNİVERSİTE (LİSANS)DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNİN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE ANALİZİ
  Yüksek Lisans
  2015
  AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
  BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI
  BİLGİSAYAR YAZILIMI I
  BİLGİSAYAR YAZILIMI II
  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
  COMPUTER PROGRAMMING III
  EĞİTİMDE WEB TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI
  NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
  ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
  PROGRAMMING LABORATORY II
  TEKNOLOJİ DESTEKLİ ALAN ÖĞRETİMİ
  WEB TABANLI UYGULAMA GELİŞTİRME