Yükleniyor
image

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı
filizk[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2246

 • Yüksek Lisans, (2022), Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

 • Post Doktora, (2017), Kıngs College London, Bilgisayar Bilimi Eğitimi

 • Doktora, (2011), Ankara Üniversitesi, Eğitim Teknolojileri

 • Yüksek Lisans, (2007), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Abd

 • Lisans, (2005), Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • H-İndeks 8
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  Unleashing the potential: illuminating pedagogical strategies employed by early childhood educators in stem education for cultivating algorithmic thinking skills in young learners, European Early Childhood Education Research Journal, 0(0), 2024

  Tuğba Abanoz, Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  2  Perceptions of Primary School Teachers on Interdisciplinary Computational Thinking Skills Training, Informatics in Education, 0(0), 2023

  Dr. Serap Çimşir, Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu, Prof. Dr. Yasemin Gülbahar
  3  The Effect of Teaching Physical Programming on Computational Thinking Skills and Self-Efficacy Perceptions Towards Computational Thinking, JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, 0(0), 2023

  Ezgi Arzu Yurdakök, Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  4  Snapshot of Computational Thinking in Turkey: A Critique of 2019 Bebras Challenge, Informatics in Education, 0(0), 2022

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  5  Pedagogy of teaching introductory text-based programming in terms of computational thinking concepts and practices, COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, 29(1), 2021

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  6  Research Implications for Computer Science Education based on Darmstadt Model, Journal of Computer and Education Research, 9(0), 2021

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  7  The Effects of Using Web-Based 3D Design Environment on Spatial Visualisation and Mental Rotation Abilities of Secondary School Students, Informatics in Education, 0(0), 2020

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  8  Teaching with physical computing in school: the case of the micro:bit, Education and Information Technologies, 25(4), 2020

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  9  Bilge Kunduz: Enformatik ve Bilgi-İşlemsel Düşünmeyi Kavram Temelli Öğrenme için Toplumsal Bir Yaklaşım, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(1), 2020

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  10  A Fully Online Course Experience from Students' Perspective: Readiness, Attitudes and Thoughts, Turkish Online Journal of Distance Education, 20(3), 2019

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  11  A Holistic Approach for Computer Science Education in Secondary Schools, Informatics in Education, 18(1), 2019

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  12  Students? perceptions of education and teaching quality in a teacher training programme, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(1), 2019

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  13  Bilgi Işlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Oz Yeterlik Algisi Olcegi: Gecerlik ve Güvenirlik Calismasi, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 10(1), 2019

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  14   Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimi: Öğretim Programı Güncelleme Süreci, Milli Eğitim Dergisi, 47(217), 2018

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  15   The Situation of Distance Education Centers in Turkey: A Descriptive Study, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(3), 2017

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  16  Using facebook as a learning management system: Experiences of pre-service teachers, Informatics in Education, 16(1), 2017

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  17  Assessment of a multinational online faculty development program on online teaching: Reflections of candidate e-tutors, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 18(1), 2017

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  18   Fatih Projesi Ile Ilgili Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri, Başkent University Journal of Education, 2(1), 2015

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  19   Competencies for e Instructors How to Qualify and Guarantee Sustainability, Contemporary Educational Technology, 6(2), 2015

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  20  A new way of teaching programming skills to K-12 students Code org, COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, 52(0), 2015

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  21   The Effect of Instructional Techniques on Critical Thinking and Critical Thinking Dispositions in Online Discussion, EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, 17(1), 2014

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  22   The Effects of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills A Discussion from Learners Perspective, Informatics in Education, 13(1), 2014

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  23   E Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Başkent University Journal of Education, 1(2), 2014

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  24   Experiences of Pre Service Teachers in Case Based Discussion Groups in Blended Learning Environment, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 3(3), 2012

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  25   Active Learning Through Online Instruction, Educational Technology, 50(0), 2010

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  26   Çevrimiçi Tartışmaların Değerlendirilmesi için Ölçütlerin Belirlenmesi, Eğitim Teknolojlleri Araştırmaları Dergisi, 1(3), 2010

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  27   Investigating the usage of blogs in educational settings from multiple intelligences perspective, Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 2010

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  28   Development and Evaluation of an Interactive WebQuest Environment Web Macerası, Educational Technology and Society, 13(3), 2010

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  29   Ögretim ve Degerlendirme Yöntemi Olarak Web Macerasi nin Kullanislilik Açisindan Degerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 2008

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  30   E Öğrenme Yöntemi ile Öğretmenlerin İnsan Hakları Eğitimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 2007

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  31   Öğretmen Adaylarının Değerlendirme için Elektronik Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 2006

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  1  Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Aşinalığın Cinsiyete Göre İncelenmesi: Türkiye ve Singapur PISA 2018 Analizi, International Education Congress 2023 (EDUCONGRESS-2023), 22.09.2023

  Araş.Gör. Sıla Acun, Dr. Öğr. Üyesi İmgehan Özkan Elgün, Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  2  Akademik Desteğe Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Beklentileri: Bir Fakülte Gelişim Programı Önerisi, International Education Congress 2023 (EDUCONGRESS-2023), 20.09.2023

  Dr. Öğr. Üyesi Özgül Güler Bülbül, Araş.Gör. Sıla Acun, Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  3  Okul Öncesi Öğretmenlerin Pandemi Dönemi ve Sonrası Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimleri ve Beklentileri, 4. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı: DILET2022, 08.12.2022

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu, Araş.Gör. Gediz Bayazıt
  4  Türkiye'de Programlama Öğretimi ile İlgili Araştırmalardaki Eğilimler: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir Çalışma., 3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, 10.12.2020

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  5  Üniversite Öğrencilerinin Acil Uzaktan Öğretim Sürecine ilişkin Deneyimleri: Bir Durum Çalışması, The 3rd International Conference on Distance Education and Innovative Education Technologies ? DILET2020, 10.12.2020

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Türkoğlu
  6  Gamification In Programming Teaching, 7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES), 30.10.2019

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  7  Learning Analytics of the Learning Experiences in e-Learning and Face to Face, 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), 04.05.2019

  Doç. Dr. Emine Cabı, Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  8  Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri., 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), 02.05.2019

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  9   Öğretim Yönetim Sistemi İle Desteklenmiş Dersin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi., The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, 12.12.2018

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  10  Blok Tabanlı Uygulamalar İle Geliştirilen Programların Otomatik Değerlendirme Araçları İle Değerlendirilmesi: Dr. Scratch Örneği, 2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, 12.12.2018

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  11  Teaching Computational Thinking to In-Service Computer Science Teachers through a Massive Open Online Course, E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 15.10.2018

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  12  Öğretim Elemanlarının Açık Ders Malzemelerini Bilme ve Kullanma Durumları, 5th International Eurasian Educational Research Congress, 02.05.2018

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  13  Competencies of High School Teachers and Training Issues for Computer Science Education, The 6th Computer Science Education Research Conference, 13.11.2017

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  14  Çocuklara Programlama Öğretimi ve Önemi, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20.04.2017

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  15  Pedagojik Formasyon Sertifika Programındaki Öğretimin Kalitesi ile İlgili Öğrenci Algıları, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH2016), 24.11.2016

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  16  Eğlenceli Bilgisayar Bilimi Etkinliği: Bilge Kunduz, Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 04.11.2016

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  17  Türkiye'de Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Durumu: Betimsel Bir Çalışma, Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06.10.2016

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  18  A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey, INFORMATICS IN SCHOOLS: CURRICULA, COMPETENCES, AND COMPETITIONS, 28.09.2015

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  19  Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir, 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 09.09.2015

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  20  Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik Yarışması Pilot Uygulama Sonuçları, 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 20.05.2015

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  21  Curriculum Integration Ideas for Improving the Computational Thinking Skills of Learners through Programming via Scratch, 7 th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives., 22.09.2014

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  22  Öğretmen adaylarının aldıkları Eğitimin kalitesi ile ilgili görüşleri, Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV., 15.05.2014

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  23  Fatih Projesinin Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi, inet-tr 2013 Türkiye'de İnternet Konferansı, 09.12.2013

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  24  Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri, inet-tr 2013 Türkiye'de İnternet Konferansı, 09.12.2013

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  25  Middle school students perceptions and expectations about tablet pcs in Turkey, International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Academic Disciplines, 05.11.2013

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  26  Competencies for e Tutors Bridging the Gap for Success, 8th ecoMEDIA-europe Network Conference on E-competence - Needs and Demands of Innovative Education, 27.05.2013

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  27  Perceptions of the Pre service Teachers about Video based Classroom Discussions, 4th World Conference on Educational Sciences, 02.02.2012

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  28  Görme Engelli Bir Öğretmen Adayının Mesleğine Yönelik Algıları ve Beklentileri Bir Durum Çalışması, Uluslararası Kör ve Az Gören Kadınların Mesleki Eğitimi, Mesleki Rehabilitasyonu, İstihdamı ve Sosyal Hayata Uyumu Sempozyumu, 14.10.2011

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  29  Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı, XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, 02.12.2010

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  30  Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğrenme Stratejisine Etkisi, 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 24.09.2010

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  31  Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Görme Engelli Bir Öğretmen Adayının Çevrimiçi Duruma Dayalı Tartışmadaki Deneyimleri Bir Durum Çalışması, International Vocational-Technical Education and Rehabilitation Congress For Blind and Partially-Sighted People, 03.06.2010

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  32  Use of FLICKR for Language Teaching, 10th International Educational Technology Conference, 26.04.2010

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  33  Microteaching and Its Evaluation Preservice Teachers Perspective, Southwest Educational Research Association, 17.02.2010

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  34  Tartışmaya Dayalı Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına Uyarlanması, 9 th International Educational Technology Conference, 06.05.2009

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  35  Pre-service Teachers' Opinions and Thoughts about Instructional Technology and Material Development Course, Society for Information Technology and Teacher Education (SITE) International Conference 2009, 02.03.2009

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  36  Pre service Teachers Opinions and Thoughts about Instructional Technology and Material Development Course, Society for Information Technology and Teacher Education (SITE) International Conference 2009, 02.03.2009

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  37  Using Dynamic WebQuest Approach in Teacher Education to promote Project Based Learning, 8 th International Educational Technology Conference, 06.05.2008

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  38  Development and Evaluation of a LMS A Pilot Study, 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, 13.09.2006

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu

  Yazarlık Bilgileri

  1  Harmanlanmış Öğrenme, İlk Baskı, Pegem Akademi, 2020

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  2  Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6. Sınıf Öğretmen Rehberi, İlk Baskı, Google, 2018

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  3  Bilgisayar Bilimi : Ders Kitabı - Kur 1, İlk Baskı, MEB, 2017

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  4  Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf Öğretmen Rehberi, İlk Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı, 2017

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  5  Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İlk Baskı, Gerhun Yayıncılık, 2006

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu

  Editör Bilgileri

  6   Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, İlk Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık , 2013

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu, Doç. Dr. Serpil Yalçınalp, Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy

  Kitap Bölümü Bilgileri

  7  The Impact of COVID-19 on Higher Education: A Systematic Literature Review of Pedagogical Approaches and Challenges, In:Lecture Notes in Networks and Systems, 367-390, 2022

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  8  Açık Erişim ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler, In:E-öğrenme (7. baskı), 144-160, 2022

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  9  E-öğrenci, In:E-öğrenme (7.baskı), 226-239, 2022

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  10  E-Öğrenme Sürecinde İletişim ve İş Birliği Araçları, In:E-öğrenme (6. baskı), 104-120, 2021

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  11  E-öğrenme Sürecinde Kuram, Yöntem ve Yaklaşımlar, In:E-öğrenme (6. baskı), 44-63, 2021

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  12  E-öğrenme Tarihine Bakış, In:E-öğrenme (6. baskı), 26-40, 2021

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  13  Türkiye'de Programlama Öğretimi, In:Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi, 68-89, 2018

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  14  Teaching How to Think Like a Programmer: Emerging Insights, In:Research Anthology on Computational Thinking, Programming, and Robotics in the Classroom, 290-308, 2017

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  15  A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey, In:Informatics in Schools Curricula Competences and Competitions, 131-140, 2015

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  16  İnternet, Web, E-öğrenme İçeriği ve Kullanım Hakları, In:E-öğrenme (2. baskı), 141-166, 2012

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  17  Use of Social Software in Education: A multiple Intelligences Perspective, In:Educational Social Software for Context-Aware Learning: Collaborative Methods and Human Interaction, 50-68, 2010

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  aaa
  1 Social inclusion for seniors by sport, Eğitim, Araştırmacı, 10.10.2023

  Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu
  1 Kings College London
  Doktora Sonrası
  Fiziksel Programlama Aracı Destekli Programlama Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Ve Özyeterlik Algılarına Etkisi
  Yüksek Lisans
  2022
  AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
  ÇOKLUORTAM İÇİN ÖĞRETİM TASARIMI
  E ÖĞRENME VE UYGULAMALARI
  EĞİTİMDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI
  EĞİTİMDE YENİLİKÇİ VE GÜNCEL TEKNOLOJİLER