Yükleniyor
image

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı
yigitcan[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2243

 • Doktora, (2013), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Öğretmenliği

 • Yüksek Lisans, (2005), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Öğretmenliği

 • Lisans, (2003), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE SERGİLEDİKLERİ BİLİŞSEL VE ÜSTBİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ, Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 2021

  Meliha Atasoy, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  2   Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Video Modüllerinin Matematik Dersinde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri, Uluslararası Eğitim ve Bilim Dergisi, 2(1), 2019

  Meliha Atasoy, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  3   İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Optimizasyon Problemi Çözme Süreçlerinin Toulmin Modeline Göre Analizi, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 2019

  Meliha Atasoy, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  4  Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının Sözel, Matematiksel ve Model Temsilleriyle İncelenmesi, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education , 9(2), 2018

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Dr. Öğr. Üyesi Gönül Erhan, Dr. Öğr. Üyesi Merve Koştur, Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
  5   Etkinlik kavramının öğretmen adaylarının bakış açısıyla farklı boyutlarda incelenmesi, International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 2017

  Dr. Öğr. Üyesi Gönül Erhan, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  6   Öğretmen Adaylarının Gözüyle Öğrenme Ortamlarının Akademik, Başkent University Journal of Education , 4(2), 2017

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Tekmen
  7  Pre-service Teachers' Opinions About Constructivism, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 0(1), 2009

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Binnur Yıldrım, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı İlker Koştur
  1  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamalarının Matematiksel Beceriler Açısından İncelenmesi, 6. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 30.10.2023

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Araş.Gör. Selin Demiray
  2  PISA 2018 Türk Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığının Öğrenci Özelliklerine Göre Lojistik Regresyon Analizi ile Modellenmesi, 16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28.09.2023

  Araş.Gör. Sıla Acun, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  3  Matematik Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Sürecine Yönelik Deneyimleri, 16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28.09.2023

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Araş.Gör. Sıla Acun
  4  Geleceğin İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Farklı Matematiksel Kavramlarla İlgili Öğretimsel Açıklamaları, 15. Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Kongresi, 27.09.2023

  Dr. Öğr. Üyesi Gönül Erhan, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  5  Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) Yer Alan Soruların Matematik Yeterliğinin ve Bu Sorularla ilgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi, 10th International Eurasian Educational Research Congress, 09.06.2023

  Emel Aydın Ödemiş, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  6  İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Tartışma Sürecinin Toulmin Modeline Göre Analizi, EJER 2019 VIth International Eurasian Educational Research Congress, 19.06.2019

  Meliha Atasoy, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  7  Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Süreçlerindeki Üst Biliş Farkındalıklarının İncelenmesi, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 04.10.2018

  Meliha Atasoy, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  8  Lise ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Ortografik ve İzometrik Çizim Becerilerinin İncelenmesi, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 04.10.2018

  Burçak Boz Yaman, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Banu Kayhan Kırmaç, Derya Yavuz, Safure Bulut
  9  Ortographic and Isometric Drawing Ability of 5th Grade Students, International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), 27.06.2018

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Burçak Boz Yaman, Banu Kayhan Kırmaç, Derya Yavuz, Safure Bulut
  10  Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının Sözel, Matematiksel ve Model İfadeleriyle İncelenmesi, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 3, 17.05.2017

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Dr. Öğr. Üyesi Gönül Erhan, Dr. Öğr. Üyesi Merve Koştur, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Türkoğlu, Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
  11  How Pre-service Mathematics Teachers Use Mathematical Language in Paper Folding Activities, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 01.09.2016

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  12  Çizgi Filmlerde Ele Alınan Matematiksel Kavramlar, Matematiksel Beceriler ve Matematiksel Dilin İncelenmesi, III rd International Eurasian Educational Research Congress, 31.05.2016

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Tekmen
  13  Ögretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ve Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişki, II. International Eurasian Educational Research Congress, 04.12.2015

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Tekmen
  14  Ögretmen Adaylarının Ögrenme Yaklasımları ve Akademik Motivasyonları, II. International Eurasian Educational Research Congress, 04.12.2015

  Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Tekmen, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  15  What is mathematics? Pre-service mathematics teachers? answers in their short films, 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 29.10.2015

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
  16  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Grup İçi Tartışmalarda Türevi Kavrayışlarının Bilişe İletişimsel Yaklaşım Açısından İncelenmesi., XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11.09.2014

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Safure Bulut
  17  Pre-service Elementary Mathematics Teachers? Conception of Derivative in Classroom Discussions from Commognition Perspective, 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 25.08.2014

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Safure Bulut

  Kitap Bölümü Bilgileri

  1  Etkinlik Kavramının Matematik Öğretimindeki Tarihsel Gelişimi, In:Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, 43-73, 2020

  Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir, Prof. Dr. Safure Bulut
  Beceri temelli matematik sorularının LGS, LGS Çalışma kitabı, öğretmen ve öğrenci görüşleri bağlamında incelenmesi
  Yüksek Lisans
  2024
  EĞİTİM İSTATİSTİĞİ
  GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ
  MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
  MATEMATİK EĞİTİMİNDE BAĞIMSIZ ÇALIŞMA KONULARI
  MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRME
  MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI
  MATEMATİKSEL MODELLEME
  MİKRO ÖĞRETİM
  OKUL DENEYİMİ
  OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
  OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ
  ORİGAMİ
  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II
  PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ